Så stor är inkomstskillnaden

I alla typer av hushåll har hyresgästerna lägre inkomster i genomsnitt.

I alla typer av hushåll har hyresgästerna lägre inkomster i genomsnitt.

De som bor i villa har i genomsnitt 45 procent högre inkomst än hyresgäster. Skillnaden syns i alla familjetyper, och är störst mellan barnfamiljer.

Men det är också stor skillnad mellan Sveriges kommuner. Kolla topp- och bottenlistan och kartan med uppgift om alla kommuner.

Läs mer

Bostadsbristen kommun för kommun

Nu bor nästan alla – 94 procent av befolkningen – i en kommun med bostadsbrist.
Det visar Boverkets senaste enkät, där 240 av Sveriges 290 kommuner uppger att de har brist på bostäder.

Här finns kartan som visar läget i varje kommun och planerat byggande de närmaste åren.

Byggandet behöver komma upp i miljonprogrammets nivåer.

Byggandet ökar, men ännu mer behövs. Klicka på bilden så blir den större.

Byggandet
ökar starkt

34 000 nya bostäder påbörjades första halvåret 2016, enligt SCBs preliminära statistik.

Det är en ökning med 44 procent jämfört med samma period 2015.

Läs mer

Hundratusentals hyresrätter borta efter ombildning

omb_karta

I de röda kommunerna har fler hyresrätter omvandlats än det byggts nya.

Det är inte bara inflyttning och lågt byggande som ligger bakom bristen på hyresrätter i storstadsområdena. Hundratusentals lägenheter har försvunnit från hyresmarknaden genom att de ombildats till bostadsrätter under 2000-talet.

Läs mer

Se var det byggdes mest bostäder 2015

I både Karlstad och Örebro byggdes mer än i Stockholm.

Kartan visar hur många bostäder som byggdes i varje kommun 2015.

Det är kranskommunerna runt Stockholm och Uppsala som toppar listan när det gäller byggande i förhållande till invånarantalet.

Men även många andra kommuner i Sverige slår storstäderna i det avseendet.

Läs mer

På Tapeten

På tapeten

Länkar till aktuell debatt och intressant material på andra webbplatser.
 • Klart med stöd till nya hyresrätter

  Ett nytt statligt stöd, med tak för högsta hyra, ska göra det möjligt att bygga lägenheter som människor med normala inkomster har råd med.

 • VA-taxorna kraftigt upp – igen

  Priset för vatten och avlopp höjs tre gånger mer än inflationen. Och det är fjärde året i rad, enligt den årliga Nils Holgersson-undersökningen.

 • Stor brist på studentbostäder

  Det är fortsatt mycket svårt att få tag i en bostad vid terminsstarten. Men två ljuspunkter noteras i studentkårernas årliga rapport.

 • Rabatt på nybyggnadshyra

  Kommunala Örebrobostäder vill testa med att ge hyresgäster som flyttar in i nybyggen 30 procents rabatt på hyran första året och sedan trappa upp under nio år.

 • Byggarna bromsar mest

  Det är byggherrarna som är största flaskhalsen i byggprocessen. Det visar Dagens Nyheter i en granskning där man spårat byggtiden för samtliga flerbostadshus som stod klara 2015.

 • Mer inflytande vid renovering

  Hyresgästföreningen och tre av de allmännyttiga bostadsbolagen i Göteborg har tecknat ett avtal som innebär att hyresgästerna ska få större inflytande vid ombyggnad.

 • Dyr nota för marknadshyror

  Om Sverige inför marknadshyror skulle det kosta skattebetalarna 70–80 miljarder, lågt räknat. Det visar en rapport som konsultföretaget PwC gjort på uppdrag av SABO.

 • Hårda hyreskrav i allmännyttan

  Vart tredje kommunalt bostadsföretag godkänner inte socialbidrag som inkomst vid uthyrning. Det visar en kartläggning som tidningen Hem & Hyra gjort bland 321 hyresvärdar.

 • Sociala krav lönsam byggmodell

  Örebrobostäders renovering i Vivalla, där man ställt sociala krav i upphandlingen, är en lyckad satsning på flera sätt. Det visar en analys av projektet i halvtid.