Bostadsbristen kommun för kommun

Nu bor nästan alla – 94 procent av befolkningen – i en kommun med bostadsbrist.
Det visar Boverkets senaste enkät, där 240 av Sveriges 290 kommuner uppger att de har brist på bostäder.

Här finns kartan som visar läget i varje kommun och planerat byggande de närmaste åren.

Läs mer

Hundratusentals hyresrätter borta efter ombildning

omb_karta

I de röda kommunerna har fler hyresrätter omvandlats än det byggts nya.

Det är inte bara inflyttning och lågt byggande som ligger bakom bristen på hyresrätter i storstadsområdena. Hundratusentals lägenheter har försvunnit från hyresmarknaden genom att de ombildats till bostadsrätter under 2000-talet.

Läs mer

Byggandet behöver komma upp i miljonprogrammets nivåer.

Byggandet ökar, men är fortfarande för lågt. Klicka på bilden så blir den större.

Nya prognosen:
88 000 behövs

Knappt 35 000 nya bostäder blev klara 2015, enligt SCBs senaste byggstatistik.

I Boverkets prognos, uppdaterad i juni 2016, anges behovet till 88 000 bostäder per år.

Läs mer

Se var det byggdes mest bostäder 2015

I både Karlstad och Örebro byggdes mer än i Stockholm.

Kartan visar hur många bostäder som byggdes i varje kommun 2015.

Det är kranskommunerna runt Stockholm och Uppsala som toppar listan när det gäller byggande i förhållande till invånarantalet.

Men även många andra kommuner i Sverige slår storstäderna i det avseendet.

Läs mer

På Tapeten

På tapeten

Länkar till aktuell debatt och intressant material på andra webbplatser.
 • Mer inflytande vid renovering

  Hyresgästföreningen och tre av de allmännyttiga bostadsbolagen i Göteborg har tecknat ett avtal som innebär att hyresgästerna ska få större inflytande vid ombyggnad.

 • Dyr nota för marknadshyror

  Om Sverige inför marknadshyror skulle det kosta skattebetalarna 70–80 miljarder, lågt räknat. Det visar en rapport som konsultföretaget PwC gjort på uppdrag av SABO.

 • Hårda hyreskrav i allmännyttan

  Vart tredje kommunalt bostadsföretag godkänner inte socialbidrag som inkomst vid uthyrning. Det visar en kartläggning som tidningen Hem & Hyra gjort bland 321 hyresvärdar.

 • Sociala krav lönsam byggmodell

  Örebrobostäders renovering i Vivalla, där man ställt sociala krav i upphandlingen, är en lyckad satsning på flera sätt. Det visar en analys av projektet i halvtid.

 • Elnätet blir allt dyrare

  Elnätsföretagen har monopol i sina områden. Nu har de höjt avgifterna kraftigt igen.

 • Svårt få in anbud på hyresrätter

  Det lönar sig bättre att bygga bostadsrätter. Därför har kommunala bostadsbolag svårt att få in anbud när de vill bygga hyresrätter med rimliga priser.

 • BoKvar kan bli modellen

  Knivstabostäder och Hyresgästföreningen har tecknat ett tioårigt avtal om samarbete kring renoveringar. Experter tror att det kan bli modellen för miljonprogramsområden.

 • Hyresgäster flyttar mer

  22 procent av hyresgästerna flyttar på ett år, men bara 9 procent av dem som äger sina bostäder. Siffrorna är stabila över tid. Ny rapport ger fakta om rörlighet på bostadsmarknaden.