Mest rot-avdrag i välbärgade kommuner

Sned fördelning av renoveringsbidrag

Ju högre inkomster, desto mer utnyttjas rot-avdraget.

Ju högre inkomster, desto mer utnyttjas rot-avdraget.

En miljon ägare av villor, bostadsrätter och fritidshus får bidrag varje år för att renovera eller bygga till.Även fritidshus som svenskar äger i utlandet kan renoveras med rot-avdrag.

Men hyresgäster, eller ägare till hyreshus, kan inte få rot-avdrag.

9 300 kr i genomsnitt

I genomsnitt betalades det ut 9 300 kronor per person som fick rot-avdrag 2017.

Räknar man i stället på rot-avdrag per invånare, som i kartan ovan, är summorna mycket lägre. Genomsnittet i Sverige 2017 är 925 kronor per invånare. Alla invånare äger ju inte hus eller bostadsrätt, och alla som äger sin bostad utnyttjar inte rot-avdraget varje år.

Mer bidrag till de rikaste

Mönstret är att det betalas ut mer rot-avdrag i kommuner där medelinkomsten är hög. Det följer i sin tur av att personer med höga inkomster utnyttjar rot-avdraget mer. De renoverar oftare och för större belopp än personer med lägre inkomster.

I diagrammet ovan, och i tabellen nedan, syns hur rot-avdraget fördelas mellan olika inkomstgrupper. Den statistiken går bara att få fram när taxeringen är klar, vilket innebär att vi här redovisar uppgifter från 2016, som är det senast tillgängliga året.

Miljarder till miljoninkomster

Fram till och med 2015 uppgick rot-avdraget till 50 procent av arbetskostnaden, från 2016 är avdraget 30 procent.

Men mönstret ser likadant ut alla år som rot-avdraget funnits i sin nuvarande form. 2016 gick en tredjedel av pengarna till personer med årsinkomst över 500 000 kronor.

Under hela perioden 2009–2016 har 4,8 miljarder kronor betalats ut till personer med årsinkomst över en miljon, som bidrag till renoveringar i deras egna bostäder eller fritidshus.

Året 2016 var summan drygt 500 miljoner kronor, med genomsnittsbeloppet 15 000 kronor.

 

Skattelättnad i form av rot-avdrag i riket 2016, fördelad på olika inkomstklasser
Antal invånare 20 år eller äldre Skattelättnad i form av rot-avdrag
Taxerad
årsinkomst
Totalt i be-
folkningen
Antal med
rot-avdrag
Andel med
rot-avdrag
Avdrag per
inv 20+ år
Avdrag
i snitt
Summa,
milj kr
0 (se fotnot) 665 224 4 214 1 % 48 7 570 32
1 000–39 000 408 178 7 217 2 % 91 5 127 37
40 000–79 000 680 913 26 155 4 % 194 5 051 132
80 000–119 000 640 491 42 151 7 % 355 5 395 227
120 000–159 000 599 453 53 891 9 % 531 5 908 318
160 000–199 000 564 161 57 116 10 % 662 6 536 373
200 000–239 000 527 143 53 816 10 % 766 7 503 404
240 000–279 000 565 751 60 686 11 % 892 8 320 505
280 000–319 000 623 303 77 051 12 % 1 083 8 763 675
320 000–359 000 609 864 87 600 14 % 1 304 9 081 796
360 000–399 000 513 670 86 666 17 % 1 584 9 387 814
400 000–499 000 806 038 169 902 21 % 2 152 10 208 1 734
500 000–599 000 353 826 92 054 26 % 2 905 11 167 1 028
600 000–799 000 262 396 81 192 31 % 3 751 12 123 984
800 000–999 000 84 965 30 626 36 % 4 714 13 077 401
Mer än en miljon 80 439 34 075 42 % 6 501 15 346 523
Totalt 7 985 815
964 412
12 %
1 125
9 315
8 983
Källa: SCB
FOTNOT: Om tabellen

Genomsnitten i tabellen ovan räknas på personer över 20 år, eftersom barn sällan äger fastigheter.
Inkomsterna gäller förvärvsinkomster, det vill säga alla skattepliktiga inkomster som kommer från lön, bidrag eller näringsverksamhet. Personer med 0 kronor i taxerad förvärvsinkomst kan ha haft kapitalinkomster som de betalat så mycket skatt för att de är berättigade att göra rot-avdrag.

Kommunerna med mest och minst rot-avdrag

 

Kommunerna där det betalades ut mest rot-avdrag per invånare 2017
Kommun Rot-avdrag, tkr
Antal invånare
Rot- avdrag, kr per inv
1 Danderyd 94 482 32 890 2 873
2 Lidingö 102 425 47 111 2 174
3 Täby 133 895 70 315 1 904
4 Lomma 42 328 24 213 1 748
5 Vellinge 57 814 35 688 1 620
Kommunerna där det betalades ut minst rot-avdrag per invånare 2017
1 Dorotea 808 2 655 305
2 Jokkmokk 1 751 5 077 345
3 Malå 1 226 3 122 393
4 Vilhelmina 2 710 6 799 399
5 Haparanda 4 296 9 748 441
Riket 9 257 853
10 112 669
915
Källa: Skatteverket (prel )
LÄS MER: Så funkar rot-avdrag

Rot-avdraget är tekniskt sett ett skatteavdrag, men i praktiken fungerar det som ett bidrag. Det betalar 30 procent av arbetskostnaden vid reparation, om- och tillbyggnad av villor, bostadsrätter och fritidshus. Även arbeten på hus som svenskar äger i utlandet är berättigade till rot-avdrag. 2009–2015 var avdraget 50 procent av arbetskostnaden.

Den som äger en privatbostad och renoverar eller bygger om hemma får rabatten redan på fakturan. Det beloppet (rot-avdraget) får hantverkaren/byggfirman i stället från Skatteverket, efter att ha fyllt i en blankett på nätet. Den här transaktionen, som tekniskt sett är ett avdrag från köparens inkomstskatt, sker automatiskt, utan att personen behöver ansöka om det. Fram till och med 2014 behövde heller inga kvitton lämnas in, men från 1 april 2015 har reglerna skärpts något.

Avdraget är begränsat till 50 000 kr per person och år. Makar som äger en bostad tillsammans kan alltså få bidrag till att bygga om hemma med upp till 100 000 kr per år. Hyresgäster och de som äger hyresfastigheter kan inte få rot-avdrag.

Senast uppdaterad: 11 februari, 2018