Mest rot-avdrag i välbärgade kommuner

Sned fördelning av renoveringsbidrag

Ju högre inkomster, desto mer utnyttjas rot-avdraget.

Ju högre inkomster, desto mer utnyttjas rot-avdraget.

Över en miljon ägare av villor, bostadsrätter och fritidshus får bidrag varje år för att renovera eller bygga till.

I genomsnitt betalades det ut 10 800 kronor per person som fick rot-avdrag 2016.

Räknar man i stället på rot-avdrag per invånare, som i kartan ovan, är summorna mycket lägre. Genomsnittet i Sverige 2016 var 1 121 kronor per invånare. Alla invånare äger ju inte hus eller bostadsrätt, och alla som äger sin bostad utnyttjar inte rot-avdraget varje år.

Mer bidrag till de rikaste

Mönstret är att det betalas ut mer rot-avdrag i kommuner där medelinkomsten är hög. Det följer i sin tur av att personer med höga inkomster utnyttjar rot-avdraget mer. De renoverar oftare och för större belopp än personer med lägre inkomster.

I diagrammet ovan, och i tabellen nedan, syns hur rot-avdraget fördelas mellan olika inkomstgrupper. Den statistiken går bara att få fram när taxeringen är klar, vilket innebär att vi redovisar uppgifter från 2015, som är det senast tillgängliga året.

Miljarder till miljoninkomster

2015 var också det sista året med 50 procents bidrag, vilket innebär att utbetalningarna var rekordhöga. Från 2016 är rot-avdraget bara 30 procent vilket gör att alla summor är lägre. Men mönstret ser likadant ut alla år som rot-avdraget funnits i sin nuvarande form.

Under hela perioden 2009–2015 har 4,3 miljarder kronor betalats ut till personer med årsinkomst över en miljon, som bidrag till renoveringar i deras egna bostäder. 2015 var summan nära 900 miljoner kronor, med genomsnittsbeloppet 23 500 kronor.

Olika för fattiga och rika

  • Samma år som personer med miljoninkomster fick i genomsnitt 23 500 kronor vardera av skattepengar till att renovera sina bostäder, fick många hyresgäster med låga inkomster i stället hyran höjd med ungefär samma belopp efter renovering. 2 000 kronor per månad är en ganska vanlig hyreshöjning efter renovering i ett miljonprogramsområde.
  • 2015 var statens kostnad för bostadsbidrag 5,1 miljarder. Samtidigt betalade staten ut 5,6 miljarder i bidrag till personer med årsinkomster över 500 000 kronor som renoverat sina villor, bostadsrätter och fritidshus.

Skattelättnad i form av rot-avdrag i riket 2015, fördelad på olika inkomstklasser
Antal invånare 20 år eller äldre Skattelättnad i form av rot-avdrag
Taxerad
årsinkomst
Totalt i be-
folkningen
Antal med
rot-avdrag
Andel med
rot-avdrag
Avdrag per
inv 20+ år
Avdrag
i snitt
Summa,
milj kr
0 (se fotnot) 644 333 5 221 1 % 85 10 500 55
1 000–39 000 358 357 7 191 2 % 171 8 500 61
40 000–79 000 708 685 34 519 5 % 405 8 300 287
80 000–119 000 712 447 63 884 9 % 852 9 500 607
120 000–159 000 649 163 78 827 12 % 1 318 10 900 856
160 000–199 000 544 354 74 653 14 % 1 693 12 300 922
200 000–239 000 533 603 75 127 14 % 1 975 14 000 1 055
240 000–279 000 582 349 88 868 15 % 2 344 15 400 1 365
280 000–319 000 632 339 111 308 18 % 2 845 16 200 1 799
320 000–359 000 590 651 121 813 21 % 3 457 16 800 2 042
360 000–399 000 475 579 112 542 24 % 4 063 17 200 1 932
400 000–499 000 715 534 206 990 29 % 5 287 18 300 3 783
500 000–599 000 314 029 108 652 35 % 6 705 19 400 2 106
600 000–799 000 234 086 93 252 40 % 8 060 20 200 1 887
800 000–999 000 77 169 34 949 45 % 9 677 21 400 747
Mer än en miljon 73 790 38 097 52 % 12 117 23 500 894
Totalt 7 846 468
1 255 893
16 %
2 599
16 200
20 396
Källa: SCB
FOTNOT: Om tabellen

Genomsnitten i tabellen ovan räknas på personer över 20 år, eftersom barn sällan äger fastigheter.
Inkomsterna gäller förvärvsinkomster, det vill säga alla skattepliktiga inkomster som kommer från lön, bidrag eller näringsverksamhet. Personer med 0 kronor i taxerad förvärvsinkomst kan ha haft kapitalinkomster som de betalat så mycket skatt för att de är berättigade att göra rot-avdrag.

LÄS MER: Listan – kommunerna med mest och minst rot-avdrag

 

Kommunerna där det betalades ut mest rot-avdrag per invånare 2016
Kommun Rot-avdrag, tkr
Antal invånare
Rot- avdrag, kr per inv
1 Danderyd 111 698 32 421 3 445
2 Lidingö 119 402 46 302 2 579
3 Täby 164 385 68 281 2 407
4 Lomma 45 770 23 324 1 962
5 Vellinge 64 193 34 667 1 852
Kommunerna där det betalades ut minst rot-avdrag per invånare 2016
1 Malå 1 265 3 109 407
2 Dorotea 1 336 2 740 487
3 Vilhelmina 3 402 6 829 498
4 Kiruna 12 032 23 178 519
5 Åsele 1 473 2 832 520
Riket 11 193 318

1 121
Källa: Skatteverket
LÄS MER: Så funkar rot-avdrag

Rot-avdraget är tekniskt sett ett skatteavdrag, men i praktiken fungerar det som ett bidrag. Det betalar 30 procent av arbetskostnaden vid reparation, om- och tillbyggnad av villor, bostadsrätter och fritidshus. Även arbeten på hus som svenskar äger i utlandet är berättigade till rot-avdrag. 2009–2015 var avdraget 50 procent av arbetskostnaden.

Den som äger en privatbostad och renoverar eller bygger om hemma får rabatten redan på fakturan. Det beloppet (rot-avdraget) får hantverkaren/byggfirman i stället från Skatteverket, efter att ha fyllt i en blankett på nätet. Den här transaktionen, som tekniskt sett är ett avdrag från köparens inkomstskatt, sker automatiskt, utan att personen behöver ansöka om det. Fram till och med 2014 behövde heller inga kvitton lämnas in, men från 1 april 2015 har reglerna skärpts något.

Avdraget är begränsat till 50 000 kr per person och år. Makar som äger en bostad tillsammans kan alltså få bidrag till att bygga om hemma med upp till 100 000 kr per år. Hyresgäster och de som äger hyresfastigheter kan inte få rot-avdrag.

Senast uppdaterad: 2 februari, 2017