Ränteavdrag en rysare i statsbudgeten

Ägda bostäder stöds med 26 miljarder per år.

De som äger sina bostäder får skattelättnader på i snitt 800 kr per månad.

Historiskt har statens stöd till boendet varit omfattande, och gynnat alla upplåtelseformer; hyresrätter såväl som villor och bostadsrätter. I dag subventioneras bara ägda bostäder, genom ränte- och rotavdrag.

Extremt låga räntor håller nere kostnaden för ränte­avdragen. Men när räntorna börjar stiga kostar varje procentenhet 8,7 miljarder för statskassan.

26 miljarder till ägda bostäder 2016

Sammantaget var statens kostnad för ränte- och rotavdrag 26 miljarder 2016. Det är nio miljarder mindre än året innan, vilket beror på att rot-avdraget sänkts från 50 till 30 procent.

I statsbudgeten kan 26 miljarder jämföras med vad polisen kostar (22 miljarder). Eller bostadsbidragen, till dem med lägst inkomster: 5,1 miljarder.

Mest pengar till höginkomsttagare

I hushållskassan motsvarar 26 miljarder 800 kronor i månaden, om pengarna fördelades jämnt bland alla som bor i villa eller bostadsrätt. Men det gör de ju inte.

Störst ränteavdrag gör personer med mycket höga inkomster, enligt en kartläggning som SCB gjort. Detsamma gäller rotavdragen.

Förändringen av fastighetsskatten, som skedde 2008, gynnar också mest de välbeställda. För många villaägare i storstadsområden gav det flera tusen kronor mer i plånboken varje månad.

En procent upp är nio miljarder

Eftersom bolåneräntorna, efter riksbankens sänkning till nollränta 2014, och nu till och med minusränta, är nere på extremt låga nivåer har både boendekostnaderna i villa och statens kostnader för ränteavdragen sjunkit – trots att belåningen hela tiden ökar.

Men för varje procentenhet som räntorna sedan stiger ökar statens kostnader med 8,7 miljarder, räknat på den bolåneskuld som hushållen hade i december 2016. Vid en räntenivå på fem procent skulle statens kostnad för ränteavdragen bli 43 miljarder, i stället för 15 miljarder i dag.

Stöd till att bygga och renovera hyresrätter

2017 har regeringen avsatt 2,7 miljarder i stöd för att bygga hyresrätter och studentbostäder samt 778 miljoner kronor till renovering och energieffektivisering av hyreslägenheter i ”områden med socioekonomiska utmaningar”.  Det första stödet är villkorat med bland annat högsta hyresnivå, det andra innehåller en del som ska ge rabatt på hyran efter ombyggnad.

Båda stöden infördes redan 2016, men så sent att de inte kommer att belasta statens budget förrän 2017.

LÄS MER: Om källor och beräkningar

Ränteavdrag för bostadslån: Uträkningen är baserad på SCBs finansmarknadsstatistik för december 2016. Hushållens utestående bostadslån var då 2 902 miljarder kronor, och den genomsnittliga räntenivån var enligt samma källa 1,73 procent.

Siffran för rot-avdrag 2016 är preliminär och hämtad från Skatteverket.

Ändrad fastighetsbeskattning: Skillnaden 2010 mellan de nya fastighets­avgifterna och vad villaägarna skulle betalat enligt den tidigare fastighetsbeskattningen, uppgår till 17 miljarder kronor. Källa: SCB och Rådhusgruppen.

Antal bostäder i Sverige 2016: cirka 1,8 miljoner egnahem, 1 miljon bostadsrätter och 1,8 miljoner lägenheter med hyresrätt.

Hyresgästföreningen tycker: Ta bort hyrskatten

Hyresgästföreningen vill ha likvärdiga villkor mellan boendeformerna. Till exempel att rot-avdraget ska gälla för alla, oavsett om renoveringarna betalas direkt eller via hyran.

 

Senast uppdaterad: 16 februari, 2017