Nio av tio bor där det är bostadsbrist

2016 råder bostadsbrist i 240 kommuner.

Nu bor 94 procent i en kommun med brist på bostäder. Klicka på bilden så blir den större.

94 procent av befolkningen bor nu i en kommun där det råder bostadsbrist.

Det är en siffra som ökat kraftigt de senaste åren. Bara sedan förra året har antalet kommuner med brist ökat med 57 stycken, eller 31 procent.

Det framgår av Boverkets bostadsmarknadsenkät, där kommunerna varje år rapporterar om läget på bostadsmarknaden.

Fördubbling på tre år

Av Sveriges 290 kommuner anger nu 240 att de har brist på bostäder i kommunen som helhet. För tre år sedan var det bara hälften så många, 126 stycken.

2016 är det endast 40 kommuner som uppger att de har balans på bostadsmarknaden, och 10 som har överskott på bostäder. Eftersom de kommunerna oftast är små betyder det att nästan hela Sveriges befolkning – 94 procent – bor i en kommun med bostadsbrist.

Brist även i små kommuner

Bostadsbristen är mest omfattande i storstadsregioner och högskoleorter, av naturliga skäl. Det är dit många flyttar, och där barnafödandet är störst.

Men även många mindre kommuner – så många som 125 kommuner med en befolkning under 25 000 invånare – rapporterar att de har för lite bostäder.

Länk till karta med uppgifter kommun för kommun.

Alla boendeformer behövs

Störst är som vanligt bristen på hyresrätter, framför allt små och billiga. Men med så omfattande bostadsbrist finns även behov av fler villor och bostadsrätter.

Ungdomar och nyanlända har särskilt svårt att ta sig in på bostadsmarknaden. Men även äldre som vill flytta från villan till en mindre bostad har svårt att hitta det de söker.

Hotar välfärden

Sammantaget är bristen på bostäder, framför allt hyresrätter, en hämmande faktor för kommuners och regioners utveckling. Den kan också bli till ett hot mot välfärden när de som ska arbeta inom till exempel vård och omsorg inte hittar lämpliga bostäder på rimligt avstånd från arbetsplatsen.

I rapporten Lång dags färd mot jobb (pdf, 20 sid) uppger 15 procent av unga medlemmar i Kommunal att de tackat nej till jobb i Stockholmsområdet för att de inte hittat någon bostad.

Hyresgästföreningen tycker: Bygg mer hyresrätter
Hyresgästföreningen analyserar bostadskrisen och ger förslag på hur byggandet kan ökas, i rapporten Så kommer vi tillrätta med bostadsbristen (pdf,11 sidor)
Senast uppdaterad: 9 januari, 2017