Bostadsbristen slår nya rekord

Bostadsbristen har aldrig varit mer omfattande. Grå staplar är kommuner som inte svarat.

2017 rapporterade 255 kommuner, eller 88 procent, bostadsbrist.

255 av Sveriges 290 kommuner rapporterar att de har bostadsbrist. Det är 88 procent av kommunerna, en siffra som inte varit högre sedan Boverket började med sina enkäter.

Bara under de två senaste åren har antalet kommuner med brist ökat med 72 stycken.

Överskott på bostäder är det 2017 endast Övertorneå som anser att man har.

Byggande ger balans

Det som hjälper är att bygga. Det bästa exemplet på det är Örebro, som dragits med bostadsbrist i många år men snart har byggt ikapp. I den kommunen har mer än 5 000 nya bostäder byggts sedan 2012, och ytterligare ett par tusen är på gång. Det gör att kommunen kan glädjas både åt stark inflyttning och, från 2017, en bostadsmarknad i balans.

Långt kvar för många

Så gott som alla kommuner som svarat på Bostadsmarknadsenkäten bedömer att det behöver byggas nytt de närmaste tre åren. Men bara 44 av de 255 som i dag har brist, tror att deras bostadsmarknad kommer att vara i balans om tre år.

Bostadsbyggandet har ökat kraftigt de senaste åren, men bristen var stor innan det kom igång och befolkningen växer. Samtidigt medför det ökade byggandet andra problem – det är svårt att få tag i arbetskraft och priserna, som redan var höga, drar iväg ännu mer.

Brist även i utkanterna

En vanlig situation är att kommuner med bostadsbrist ändå bedömer att det är balans i de mer perifera kommundelarna. Men även där har bristen tilltagit, 2017 är det 166 kommuner, jämfört med 132 förra året, som har bostadsbrist även utanför centralorten.

Växande brist på särskilt boende

Ett växande problem, enligt Boverket, är tillgången på  särskilda boendeformer. Sämst är situationen för personer med funktionsnedsättning, där 163 kommuner uppger att det saknas tillräckligt med bostäder.

Hyresrätter behövs mest

Störst är som vanligt bristen på hyresrätter, framför allt tvåor och treor. Men med så omfattande bostadsbrist finns även behov av fler villor och bostadsrätter.

Ungdomar och nyanlända har särskilt svårt att ta sig in på bostadsmarknaden. Men även äldre som vill flytta från villan till en mindre bostad har svårt att hitta det de söker.

Hotar välfärden

Sammantaget är bristen på bostäder, framför allt hyresrätter, en hämmande faktor för kommuners och regioners utveckling. Den kan också bli till ett hot mot välfärden när de som ska arbeta inom till exempel vård och omsorg inte hittar lämpliga bostäder på rimligt avstånd från arbetsplatsen.

 

Senast uppdaterad: 20 juli, 2017