Bostadsbrist i 240 kommuner

Kartan visar läget som redovisas i Boverkets bostadsmarknadsenkät. Den besvaras av alla kommuner i början av varje år.

Förutom att kommunerna ger en sammanfattande bild av bostadsläget – brist, balans eller överskott på bostäder – lämnar de också en rad andra uppgifter som har med bostadsplanering och byggande att göra. Till exempel försöker man uppskatta hur många bostäder som kommer att byggstartas de närmaste två åren.

Siffror som visas i kartan

När du klickar på en kommun öppnas en ruta med uppgifter om bostadsbyggande 2014–2015 samt förväntat byggande 2016–2017. Bostadsbyggandet 2014–2015 anges också i form av siffran byggt per 1 000 invånare, och jämförs med riksgenomsnittet som sammantaget för de två åren var 6,5 nybyggda bostäder per 1 000 invånare.

Uppgifter om byggande och invånarantal är hämtade från SCB, medan siffran för väntat byggande kommer från Boverkets bostadsmarknadsenkät.

Väntat är inte så säkert

Kommunernas siffror för ”förväntat byggande” bör tas med en nypa salt. Ofta sätts inte ens hälften av byggena igång, även om träffsäkerheten blivit något bättre nu när bostadsbyggandet tagit fart.

LÄS MER: Boverkets definitioner

Balans på bostadsmarknaden innebär att konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven.

Obalans på bostadsmarknaden i form av underskott (i kartan kallat brist) innebär inte alltid att det finns bostadssociala problem såsom trångboddhet eller omfattande andrahandsuthyrning som utbrett fenomen. Underskott på bostäder kan innebära att det i kommunen finns en dynamisk ekonomi, där ökade inkomster leder till en ökad efterfrågan på bostäder. Att en kommun uppger underskott på bostäder innebär i många fall att det är svårt att flytta till, eller inom kommunen.

Obalans på bostadsmarknaden i form av överskott innebär att det ständigt finns fler lediga bostäder, eller bostäder till salu, än vad som efterfrågas. Att det finns outhyrda lägenheter i något enstaka bostadsområde behöver inte innebära att den lokala bostadsmarknaden präglas av ett överskott. Ett överskott på bostäder behöver inte heller innebära att det finns lämpliga bostäder i förhållande till hur efterfrågan och/eller behovet ser ut i kommunen.

Förväntat byggande: De bostäder som kommunen med hänsyn till planläge, projektering och marknadsförutsättningar bedömer kommer att påbörjas under åren 2016 och 2017.

 

Senast uppdaterad: 9 januari, 2017