Kommunerna som ombildat mer än de byggt

Det tar tid att bygga ikapp hyresrätterna i Storstockholm.

Det är först de senaste tre åren som det byggts fler hyresrätter än det försvunnit.

Hundratusentals hyresrätter försvann

Nu har byggandet kommit igång på allvar. Men den upplåtelseform som efterfrågas mest – hyresrätter – ligger fortfarande back jämfört med hur det såg ut år 2000.

Sedan dess har nämligen hundratusentals lägenheter lämnat hyresmarknaden och omvandlats till bostadsrätter. Och ännu 2017 har vi inte byggt ikapp.

33 kommuner ligger på minus

De röda kommunerna på kartan har byggt färre hyreslägenheter sedan år 2000 än det antal som ombildats till bostadsrätter under samma period. 2017 gäller det 33 kommuner, vilket är fem färre än året innan.

I tabellen nedan listas kommunerna med störst minus – och i diagrammet bredvid syns utvecklingen år för år i Stockholms län.

Många år att bygga i kapp

I storstadsregionerna, framför allt Stockholms län, kommer det att ta många år att bygga ikapp antalet hyresrätter – och det förutsätter i så fall en helt annan inriktning på bostadsbyggandet än det som nu sker.

Ombildningarna bromsade upp efter 2010, och i Stockholms stad har den nya majoritet som tillträdde 2014 helt satt stopp för utförsäljningarna i de kommunala bostadsföretagen. Det var ju just allmännyttorna som sålde merparten av de nära 90 000 hyresrätter som ombildades till bostadsrätter i Stockholms stad.

I de båda andra storstäderna, Göteborg och Malmö, är det inte de allmännyttiga bostadsföretagen som sålt hyresrätter utan privata fastighetsägare.

Ombildningar åt andra hållet

Det förekommer också, i mindre skala, att bostadsrätter omvandlas till hyresrätt. Under 2000-talet har det främst gällt kommuner utanför storstadsområdena, där det varit svårt att hitta köpare till bostadsrätterna.

 

Kommunerna som förlorat flest hyresrätter 2000–2017
Kommun Nybyggda hyresrätter
 Hyresrätter ombildade till bostadsrätt
Netto
1 Stockholm 24 741 – 89 747 – 65 006
2 Solna 1 806 – 10 368 – 8 562
3 Nacka 895 – 4 265 – 3 370
4 Sundbyberg 993 – 4 320 – 3 327
5 Göteborg 11 598 – 14 528 – 2 930
6 Lidingö 659 – 2 833 – 2 174
7 Mölndal 1 323 – 2 710 – 1 387
8 Malmö 8 997 – 10 229 – 1 232
9 Upplands Väsby 1 178 – 2 277 – 1 099
10 Täby 575 – 1 464 – 889
11 Tyresö 582 – 1 329 – 747
12 Vaxholm 27 – 772 – 745
13 Salem 93 – 790 – 697
14 Danderyd 95 – 774 – 679
15 Sollentuna 1 206 – 1 749 – 543
16 Vallentuna 112 – 590 – 478
17 Huddinge 1 818 – 2 064 – 246
18 Helsingborg 4 663 – 4 759 – 96
19 Västerås 2 982 – 3 077 – 95
20 Vellinge 245 – 336 – 91
Topp 20 på listan 64 588
– 158 981
– 94 393
Stockholms län 45 421
– 127 943
– 82 522
Riket 168 142
– 182 520
– 14 378
Källa: SCB

 

Senast uppdaterad: 14 maj, 2018