Kommunerna som ombildat mer än de byggt

Svårt bygga ikapp Storstockholms förlorade hyresrätter.

2015 är enda året det byggts fler hyresrätter i Stockholms län än som ombildats till bostadsrätter.

Hundratusentals hyresrätter försvann

Det råder stor brist på bostäder, framför allt hyreslägenheter och särskilt i storstadsregionerna. Det beror på en stark folkökning i kombination med lågt byggande – men det beror också på att hundratusentals lägenheter lämnat hyresmarknaden och omvandlats till bostadsrätter.

De röda kommunerna på kartan har byggt färre hyreslägenheter sedan år 2000 än det antal som ombildats till bostadsrätter under samma period. I tabellen nedan listas kommunerna med störst minus – och i diagrammet bredvid syns utvecklingen år för år i Stockholms län.

Många år att bygga i kapp

I storstadsregionerna, framför allt Stockholms län, kommer det att ta många år att bygga ikapp antalet hyresrätter – och det förutsätter i så fall en helt annan inriktning på bostadsbyggandet än det som nu sker.

Ombildningarna bromsade upp efter 2010, och i Stockholms stad har den nya majoritet som tillträdde 2014 helt satt stopp för utförsäljningarna i de kommunala bostadsföretagen. Det var ju just allmännyttorna som sålde merparten av de nära 90 000 hyresrätter som ombildades till bostadsrätter i Stockholms stad.

I de båda andra storstäderna, Göteborg och Malmö, är det inte de allmännyttiga bostadsföretagen som sålt ut hyresrätter utan privata fastighetsägare.

Ombildningar åt andra hållet

Det förekommer också att bostadsrätter omvandlas till hyresrätt. Under 2000-talet har det främst gällt kommuner utanför storstadsområdena, där det varit svårt att hitta köpare till bostadsrätterna.

Totalt under perioden 2000–2015 har 7 600 bostadsrätter i landet omvandlats till hyresrätter. De siffrorna ingår i statistiken nedan och i nettot som visas i kartans info-rutor.

 

Kommunerna som förlorat flest hyresrätter 2000–2015
Kommun Nybyggda hyresrätter
 Hyresrätter ombildade till bostadsrätt
Netto
1 Stockholm 20 829 – 88 165 – 67 336
2 Solna 1 375 – 9 996 – 8 621
3 Nacka 629 – 3 980 – 3 351
4 Göteborg 10 472 – 13 801 – 3 329
5 Malmö 6 896 – 9 959 – 3 063
6 Sundbyberg 552 – 3 575 – 3 023
7 Lidingö 659 – 2 808 – 2 149
8 Mölndal 958 – 2 710 – 1 752
9 Helsingborg 3 335 – 4 652 – 1 317
10 Upplands Väsby 873 – 2 093 – 1 220
11 Tyresö 292 – 1 271 – 979
12 Täby 557 – 1 464 – 907
13 Vaxholm 27 – 772 – 745
14 Huddinge 1 321 – 2 037 – 716
15 Salem 93 – 790 – 697
16 Danderyd 78 – 769 – 691
17 Västerås 2 337 – 3 001 – 664
18 Vallentuna 110 – 590 – 480
19 Sollentuna 1 152 – 1 561 – 409
20 Haninge 1 663 – 1 868 – 205
Topp 20 på listan 54 208 – 155 862 – 101 654
Stockholms län 36 766 – 124 343 – 87 577
Riket 132 928
– 175 148
– 42 220
Källa: SCB
Senast uppdaterad: 9 januari, 2017