Kommunerna som ombildat mer än de byggt

Det tar tid att bygga ikapp hyresrätterna i Storstockholm.

2015 och 2016 är de nybyggda hyresrätterna i Storstockholm fler än de som ombildats till bostadsrätter.

Hundratusentals hyresrätter försvann

Nu har byggandet kommit igång på allvar. Men den upplåtelseform som efterfrågas mest – hyresrätter – ligger fortfarande back jämfört med hur det såg ut år 2000.

Sedan dess har nämligen hundratusentals lägenheter lämnat hyresmarknaden och omvandlats till bostadsrätter. Och ännu 2016 har vi inte byggt ikapp.

38 kommuner ligger på minus

De röda kommunerna på kartan har byggt färre hyreslägenheter sedan år 2000 än det antal som ombildats till bostadsrätter under samma period. 2016 gäller det 38 kommuner, vilket är fyra färre än året innan.

I tabellen nedan listas kommunerna med störst minus – och i diagrammet bredvid syns utvecklingen år för år i Stockholms län.

Många år att bygga i kapp

I storstadsregionerna, framför allt Stockholms län, kommer det att ta många år att bygga ikapp antalet hyresrätter – och det förutsätter i så fall en helt annan inriktning på bostadsbyggandet än det som nu sker.

Ombildningarna bromsade upp efter 2010, och i Stockholms stad har den nya majoritet som tillträdde 2014 helt satt stopp för utförsäljningarna i de kommunala bostadsföretagen. Det var ju just allmännyttorna som sålde merparten av de nära 90 000 hyresrätter som ombildades till bostadsrätter i Stockholms stad.

I de båda andra storstäderna, Göteborg och Malmö, är det inte de allmännyttiga bostadsföretagen som sålt ut hyresrätter utan privata fastighetsägare.

Ombildningar åt andra hållet

Det förekommer också att bostadsrätter omvandlas till hyresrätt. Under 2000-talet har det främst gällt kommuner utanför storstadsområdena, där det varit svårt att hitta köpare till bostadsrätterna.

Totalt under perioden 2000–2016 har 7 600 bostadsrätter i landet omvandlats till hyresrätter. De siffrorna ingår i statistiken nedan och i nettot som visas i kartans info-rutor.

 

Kommunerna som förlorat flest hyresrätter 2000–2016
Kommun Nybyggda hyresrätter
 Hyresrätter ombildade till bostadsrätt
Netto
1 Stockholm 22 784 – 89 313 – 66 529
2 Solna 1 558 – 10 063 – 8 505
3 Nacka 823 – 4 265 – 3 442
4 Göteborg 11 240 – 14 184 – 2 944
5 Sundbyberg 933 – 3 596 – 2 663
6 Malmö 7 753 – 10 104 – 2 351
7 Lidingö 659 – 2 808 – 2 149
8 Mölndal 1 071 – 2 710 – 1 639
9 Upplands Väsby 1 114 – 2 276 – 1 162
10 Tyresö 368 – 1 329 – 961
11 Täby 569 – 1 464 – 895
12 Vaxholm 27 – 772 – 745
13 Helsingborg 4 019 – 4 724 – 705
14 Salem 93 – 790 – 697
15 Danderyd 95 – 769 – 674
16 Västerås 2 447 – 3 055 – 608
17 Sollentuna 1 206 – 1 749 – 543
18 Vallentuna 112 – 590 – 478
19 Luleå 1 574 – 1 828 – 254
20 Huddinge 1 814 – 2 060 – 246
Topp 20 på listan 60 259
– 158 449
– 98 190
Stockholms län 41 612
– 126 381
– 84 769
Riket 150 066
– 179 434
– 29 368
Källa: SCB

 

Senast uppdaterad: 21 maj, 2017