353 000 unga vuxna saknar egen bostad

Ingen vill bo i andra hand.

Allt färre av de unga vuxna har egen bostad. Åtta av tio skulle vilja ha det.

Mer än 350 000 unga vuxna väntar på en egen bostad. Det är skillnaden mellan hur många som har en egen bostad idag och hur många som skulle vilja ha det.

Undersökningsföretaget SKOP har på uppdrag av Hyresgästföreningen frågat unga vuxna hur de bor och hur de skulle vilja bo, vartannat år sedan 1997.

Allt färre har egen bostad

Andelen som har egen bostad har minskat från 62 procent 1997 till 49 procent 2013. Andelen som i stället bor kvar hemma hos föräldrarna, flyttar runt mellan kompisar eller bor i andra och tredje hand har ökat.

220 000 bostäder skulle behövas

För att fylla behoven enbart hos de 353 000 unga vuxna som i dag saknar egen bostad skulle 221 000 bostäder behöva byggas, främst i storstäder och högskoleorter. Genast.

Under 2014 byggdes 29 000 bostäder i hela Sverige, och även om det nu ser ut som om byggandet ökar så är det långt ifrån den takt som skulle behövas.

I Boverkets bostadsmarknadsenkät 2015 uppgav 219 av Sveriges 290 kommuner att de har brist på bostäder för unga.

142 000 ofrivilliga mambos

De som inte får tag i en egen bostad tvingas i stället ut på en allt dyrare andrahandsmarknad – eller bo kvar hemma hos föräldrarna. En femtedel av unga vuxna i åldern 20–27 år bor i föräldrahemmet, och 84 procent av dem skulle vilja flytta det närmaste året om det bara gick. Det betyder att det i hela landet finns 142 000 ofrivilliga mambos i åldern 20–27 år.

Färre bor i hyresrätt – fler otryggt

Hyresrätt är den boendeform som de flesta unga vuxna efterfrågar – men allt färre får bo där. Bara 27 procent har förstahandskontrakt på en hyreslägenhet 2015. Det kan man jämföra med att 40 procent av de unga vuxna bodde i hyresrätt åren kring millennieskiftet.

Det som i stället ökat är otrygga boendeformer, utan besittningsskydd. 21 procent av de unga vuxna bor i andra hand, i hyresrum, hos kompisar eller andra tillfälliga lösningar. Åtta procent bor i studentbostad, som de måste flytta ifrån när de inte längre studerar.

Läs hela rapporten Unga vuxnas boende 2015 (pdf, 20 sidor).

Materialet särredovisas också för de tre storstadsregionerna. Här på hurvibor.se finns en sida om Unga vuxnas boende i Göteborgsregionen.

LÄS MER: Om undersökningen

Undersökningsföretaget Skop har på uppdrag av Hyresgästföreningen genomfört en undersökning av unga vuxnas boende vartannat år sedan 1997. Undersökningen 2015 genomfördes i februari och mars.
Den bygger ett slumpmässigt urval av ungdomar mellan 20 och 27 år. Antalet svarande var 4 431 personer, varav  1 106 i Göteborgsregionen, 1 105 i Malmö och Lund, 1 115 i Stockholms län och 1 105 i övriga riket. Totalt bor det drygt 1 miljon unga vuxna mellan 20 och 27 år i Sverige.

Hyresgästföreningen tycker: Bygg fler hyresrätter med rimliga hyror

Hyresgästföreningen föreslår att regeringen inför en investeringsstimulans för nybyggnad av hyresrätter och slopar fastighetsskatten för hyresrätter.

Senast uppdaterad: 10 januari, 2017