Högsta byggsiffrorna på 25 år

2016 blev 42 400 bostäder klara.

Byggandet skulle behöva komma upp i miljonprogrammets nivåer enligt Boverket.

År 2016 blev över 42 000 nya bostäder inflyttningsklara. Det är den högsta siffran sedan 1992.

31 000 av de nya bostäderna ligger i flerbostadshus, och av dem var drygt hälften hyresrätter.

Fördelningen varierar dock kraftigt över landet. I Storstockholm och Storgöteborg dominerar bostadsrätterna.

Hälften ute i landet

Även om byggandet nu når nivåer vi inte sett på länge är det fortfarande en bra bit kvar till det behov som Boverket uppskattat. Enligt den senaste prognosen, i juni 2016, behöver det byggas 710 000 bostäder fram till 2025, varav 400 000 borde stå klara redan till 2020.

För att komma upp i de volymerna skulle det krävas en byggtakt på 88 000 bostäder per år. Tre fjärdedelar av byggandet bör dessutom ske i storstadsområdena, eftersom det är där trycket är störst. Men av de bostäder som stod färdiga 2016 byggdes hälften i andra delar av landet.

2016 byggdes drygt 42 000 bostäder.

17 000 av de 42 000 nya bostäderna 2016 var hyresrätter.

Örebro och Stockholm i byggtoppen

Sett i förhållande till antalet invånare är det i Örebro län det byggs mest i Sverige. Tvåa är Stockholms län.

Andra län som byggt mycket i förhållande till invånarantalet 2016 är Uppsala, Västerbotten och Östergötland. Bottenplaceringarna tas av Dalarna och Blekinge.

Många hyresrätter i Skåne

Av de lägenheter som byggdes i flerbostadshus var något mer än hälften, 54 procent, hyresrätter. Men fördelningen varierar kraftigt över landet.

I Södermanlands och Uppsala län var tre av fyra nya lägenheter bostadsrätter, medan hyresrätterna dominerar i Skåne, Värmland och flera av Norrlandslänen.

Fler bostäder på gång

År 2016 startades fler byggen än på mycket länge: cirka 67 000 bostäder påbörjades, enligt preliminära siffror från SCB. Boverket bedömer att det kan bli ännu fler 2017 och 2018, över 70 000 vardera året.

Enligt Boverkets indikatorer i maj 2017 uppskattas cirka 125 000 bostäder bli inflyttningsklara 2017 och 2018.

 

Färdigställda bostäder i Sverige 2016, efter antal per 1000 invånare
Län Hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt Summa Byggt per
1000 inv
Örebro län 1 345 846 301 2 492 8,4
Stockholms län 4 846 7 249 1 824 13 919 6,1
Uppsala län 399 1 227 501 2 127 5,9
Västerbottens län 833 392 313 1 538 5,8
Östergötlands län 1 245 675 455 2 375 5,3
Gotlands län 96 150 51 297 5,1
Hallands län 454 500 493 1 447 4,5
Skåne län 2 934 1 059 1 150 5 143 3,9
Jämtlands län 261 61 158 480 3,7
Västmanlands län 239 528 191 958 3,6
Västra Götalands län 1 652 2 329 1 757 5 738 3,4
Norrbottens län 501 75 198 774 3,1
Kronobergs län 357 91 142 590 3,0
Värmlands län 599 87 152 838 3,0
Jönköpings län 325 337 369 1 031 2,9
Södermanlands län 113 353 286 752 2,6
Gävleborgs län 322 128 117 567 2,0
Kalmar län 185 121 169 475 2,0
Västernorrlands län 294 0 136 430 1,8
Blekinge län 51 0 140 191 1,2
Dalarnas län 87 29 163 279 1,0
Riket 17 138
16 237
9 066
42 441
4,2
Källa: SCB

Se vilka kommuner som byggde mest 2016, antal och per 1000 invånare.

Läs hela prognosen i Boverkets indikatorer, maj 2017 (pdf, 32 sid)

Läs Boverkets reviderade prognos över behovet av nya bostäder till 2025 (pdf, 24 sid)

 

 

Senast uppdaterad: 21 maj, 2017