Byggandet ökar starkt – och mer behövs

2015 blev 34 600 bostäder klara.

Byggandet skulle behöva komma upp i miljonprogrammets nivåer enligt Boverket.

År 2016 påbörjades över 60 000 bostäder, varav cirka 50 000 i flerbostadshus. Allt enligt preliminära siffror från SCB.

Så många lägenheter i flerbostadshus har inte byggts sedan slutet av miljonprogrammet.

Ändå är det en bra bit kvar till den nivå som Boverket anser skulle behövas.

Störst behov i storstäderna

Enligt Boverkets senaste prognos, i juni 2016, behöver det byggas 710 000 bostäder fram till 2025, varav drygt 400 000 borde stå klara redan till 2020.

För att komma upp i de volymerna krävs en byggtakt de närmaste åren på 88 000 bostäder per år. Tre fjärdedelar av det byggandet bör ske i storstadsområdena, eftersom det är där trycket är störst.

2015 byggdes knappt 35 000 bostäder.

Störst är bristen på hyreslägenheter. 2015 byggdes bara 13 400 i hela landet.

Kapacitetsbrist bromsar

Antalet färdigbyggda bostäder 2016 blev drygt 40 000, enligt SCBs preliminära siffror. Det är något lägre än den bedömning som Boverket gjorde i november 2016. Definitiva uppgifter publiceras i början av maj.

För 2017 trodde Boverket att 55 000–60 000 nya bostäder skulle bli klara.

Bristen på kapacitet, både i byggbranschen och inom kommunerna, anges som det största hindret för att byggandet ska komma upp i de volymer som krävs. Ruschen driver också upp priserna.

Mest bostadsrätter i storstäder

I riket som helhet var ungefär hälften av de nya lägenheterna i flerbostadshus 2015 hyresrätter. Men i Storstockholm och Storgöteborg dominerar bostadsrätterna stort i nybyggena.

I Malmöregionen däremot är det en jämnare fördelning.

34 000 bostäder färdiga 2015

Helåret 2015 stod 34 603 nya bostäder inflyttningsklara.

Av storstadsområdena, och även av alla län i riket, är det Stockholm som bygger mest – både i absoluta tal och i förhållande till invånarantalet. Där byggdes över 12 000 nya bostäder under 2015, vilket motsvarar 5,5 bostäder per 1 000 invånare. Uppsala län kommer strax efter med 5,4.

Andra län som byggt mycket i förhållande till sin befolkning 2015 är Östergötland och Västerbotten.

Byggboom i Värmland

Största ökningen 2015 skedde i Värmland, som med 735 färdiga bostäder nästan tredubblade sitt byggande – från en mycket låg nivå. Även Gävleborg, Östergötland, Västerbotten och Västernorrland har stora plussiffror.

 

Kartan över hur mycket som byggdes i varje kommun 2015 hittar du här.

Läs Boverkets indikatorer november 2016 (pdf, 28 sid) för en mer detaljerad genomgång av läget på bostadsmarknaden i riket och storstadsregionerna.

Läs Boverkets reviderade prognos över behovet av nya bostäder till 2025 (pdf, 24 sid)

 

 

Senast uppdaterad: 16 februari, 2017