Byggrusch – men det räcker inte

2016 blev 42 400 bostäder klara.

Byggandet skulle behöva komma upp i miljonprogrammets nivåer enligt Boverket.

År 2017 blev nästan 50 000 nya bostäder inflyttningsklara, enligt preliminära siffror från SCB. Det är en ökning med cirka 15 procent jämfört med 2016, då 42 000 nya bostäder blev färdiga.

Antalet påbörjade bostäder 2017 var 64 000, även det preliminära siffror från SCB och en ökning med 8 procent från året innan.

Definitiva siffror för byggandet 2017 publiceras hos SCB i maj 2018.

80 000 bostäder per år

Siffrorna för byggt och påbörjat är de högsta sedan miljonprogrammets dagar, och det behövs. Enligt Boverkets senaste beräkning, i juli 2017, behöver det byggas 600 000 bostäder fram till 2025, varav 320 000 borde stå klara redan till 2020.

För att komma upp i de volymerna skulle det krävas en byggtakt på drygt 80 000 bostäder per år. Men volym är inte allt – det gäller också att bygga bostäder som många har råd med.

Fler måste få ett hem

Boverket poängterar i sin prognos att det inte bara behöver byggas mycket och uthålligt. Det krävs också att det som byggs verkligen leder till att de som behöver får någonstans att bo. Antingen direkt eller genom fungerande flyttkedjor. Annars uppstår snart problem med tomma lägenheter, samtidigt som bostadsbrist och trångboddhet fortsätter öka.

Av samma skäl lyfter Boverket fram renovering av miljonprogrammet som en viktig faktor. Det gäller att det befintliga beståndet tas om hand på ett sätt som gör att människor med låga inkomster inte tvingas flytta därifrån.

2016 byggdes drygt 42 000 bostäder.

17 000 av de 42 000 nya bostäderna 2016 var hyresrätter.

Många hyresrätter i Skåne

Av de 42 000 bostäder som byggdes 2016 ligger 31 000 i flerbostadshus, och av dem var drygt hälften hyresrätter.

Fördelningen varierar dock kraftigt över landet. I Storstockholm och Storgöteborg dominerar bostadsrätterna.

I Södermanlands och Uppsala län var tre av fyra nya lägenheter bostadsrätter, medan hyresrätterna dominerar i Skåne, Värmland och flera av Norrlandslänen.

Örebro och Stockholm i byggtoppen

Sett i förhållande till antalet invånare är det i Örebro län det byggs mest i Sverige. Tvåa är Stockholms län.

Andra län som byggt mycket i förhållande till invånarantalet 2016 är Uppsala, Västerbotten och Östergötland. Bottenplaceringarna tas av Dalarna och Blekinge.

Fler bostäder på gång

År 2016 startades fler byggen än på mycket länge: cirka 60 000 bostäder påbörjades, enligt SCB. Boverket bedömer att det kan bli ännu fler 2017 och 2018, cirka 70 000 vardera året.

Enligt Boverkets indikatorer i november 2017 uppskattas cirka 120 000 bostäder bli inflyttningsklara 2017 och 2018.

 

Färdigställda bostäder i Sverige 2016, efter antal per 1000 invånare
Län Hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt Summa Byggt per
1000 inv
Örebro län 1 345 846 301 2 492 8,4
Stockholms län 4 846 7 249 1 824 13 919 6,1
Uppsala län 399 1 227 501 2 127 5,9
Västerbottens län 833 392 313 1 538 5,8
Östergötlands län 1 245 675 455 2 375 5,3
Gotlands län 96 150 51 297 5,1
Hallands län 454 500 493 1 447 4,5
Skåne län 2 934 1 059 1 150 5 143 3,9
Jämtlands län 261 61 158 480 3,7
Västmanlands län 239 528 191 958 3,6
Västra Götalands län 1 652 2 329 1 757 5 738 3,4
Norrbottens län 501 75 198 774 3,1
Kronobergs län 357 91 142 590 3,0
Värmlands län 599 87 152 838 3,0
Jönköpings län 325 337 369 1 031 2,9
Södermanlands län 113 353 286 752 2,6
Gävleborgs län 322 128 117 567 2,0
Kalmar län 185 121 169 475 2,0
Västernorrlands län 294 0 136 430 1,8
Blekinge län 51 0 140 191 1,2
Dalarnas län 87 29 163 279 1,0
Riket 17 138
16 237
9 066
42 441
4,2
Källa: SCB

Se vilka kommuner som byggde mest 2016, antal och per 1000 invånare.

Läs hela prognosen i Boverkets indikatorer, november 2017 (pdf, 36 sid)

Läs Boverkets senaste beräkning av behovet av nya bostäder till 2025 (pdf, 36 sid)

 

 

Senast uppdaterad: 19 februari, 2018