Byggpriset stiger – men inte för hyreshus

Priserna på bostadsrätter har stigit mest.

2001–2006 (skuggat område) fanns ett bidrag till att bygga hyresrätter.

Efter 2007 har hyrorna i nybyggt bara stigit.

2003–2007 (skuggat område) var nybyggnadshyrorna markant lägre.

Priset för att bygga bostäder har stigit sju gånger mer än den allmänna prisnivån i samhället mellan 1994 och 2015. Det handlar inte om att standarden höjts, utan bara att priserna stigit.

I priset för att bygga bostäder ingår också vinster i olika led. Och när efterfrågan är stark, som på en  bostadsmarknad med brist, pressas priserna uppåt.

Bostadsrätter ökar mest

Mellan 2011 och 2015 steg priset för att bygga bostäder (BPI) med 28 procent, trots att inflationen (KPI) i princip låg stilla. Bara under det senaste året steg BPI med 8 procent.

Det är framför allt priset för att bygga bostadsrätter som ökat.

Hyreshusen inte dyrare – men hyrorna

Anbudspriset (som är det som redovisas i diagrammet ovan) på hyreshus har i princip legat still de senaste åren.

Men det har inte hyrorna gjort, som vi kan se i diagrammet nedanför. Nybyggnadshyrorna har fortsatt stiga kraftigt, särskilt i storstadsområdena men även i riket som helhet.

Stöd pressade ned hyrorna

Enda perioden som priset för att bygga bostäder sjunkit var 2001–2006. Det är samma period som det fanns ett investeringsstöd för att bygga hyreslägenheter på orter med bostadsbrist.

Bidraget var förenat med vissa villkor, till exempel att inflyttningshyran inte fick överstiga en viss nivå. Även nybyggnadshyrorna sjönk de åren.

Nytt stöd till hyresrätter

2016 införde regeringen ett nytt investeringsstöd för byggande av hyresrätter och studentbostäder. Även det är förenat med villkor, bland annat om högsta hyresnivå.

Ränteavdrag sänker insatsen

När det gäller priset för att bygga bostadsrätter, som stigit mest, bidrar staten med en stor del av kapitalkostnaden. Detta eftersom de enskilda bostadsrättsinnehavarna får dra av 30 procent av låneräntorna i sina deklarationer.

Högre markpris för bostadsrätter

En annan skillnad som påverkar produktionspriset på bostadsrätter är att markpriset i genomsnitt är högre – i storstadsområdena är priset i genomsnitt cirka 15 000 kronor per kvadratmeter lägenhetsyta för bostadsrätter men bara drygt 4 000 kr/kvm när man bygger hyresrätter.

Ökningen har också varit större för bostadsrätter.

LÄS MER: Om Byggnadsprisindex och KPI

Prisutvecklingen i byggbranschen mäts i ett index som kallas BPI, byggnadsprisindex. Där har SCB rensat bort sådana kostnadsökningar som beror på högre kvalitet, vilket betyder att det bara är själva prisökningen som mäts.

Byggnadsprisindex för flerbostadshus, som visas i diagrammet här ovan, har mer än fördubblats mellan 1994 och 2015. BPI ökade med 185 procent. Under samma period har KPI, konsumentprisindex som visar ökningen av den allmänna prisnivån i landet, bara ökat med 26 procent.

Senast uppdaterad: 21 maj, 2017