Sundbyberg i byggtoppen 2016

Stockholm och Göteborg byggde mest i Sverige – men inte om man sätter det i relation till deras invånarantal. I topp på den listan hamnar i stället flera av kranskommunerna runt Stockholm och Uppsala.

Andra kommuner som byggt mycket i förhållande till sin storlek 2016 är Örebro, Kiruna och Umeå. Dessutom Bollebygd – en liten men snabbt växande kommun nära Borås.

Du kan själv titta i kartan hur det förhåller sig i resten av landet.

 

Kommunerna som byggde mest i förhållande till sitt invånarantal 2016
Kommun Antal invånare
Nya bostäder 2016
Byggt per
1 000 invånare
1 Sundbyberg 47 750 943 19,7
2 Solna 78 129 1 402 17,9
3 Trosa 12 447 180 14,5
4 Örebro 146 631 2 106 14,4
5 Bollebygd 9 102 123 13,5
6 Knivsta 17 323 222 12,8
7 Nykvarn 10 424 114 10,9
8 Kiruna 23 167 247 10,7
9 Järfälla 74 412 793 10,7
10 Umeå 122 892 1 303 10,6
Riket 9 995 153
42 441
4,2
Källa: SCB

 

Kommunerna som byggde mest i absoluta tal 2016
Kommun Antal invånare
Nya bostäder 2016
Byggt per
1 000 invånare
1 Stockholm 935 619 4 022 4,3
2 Göteborg 556 640 2 404 4,3
3 Örebro 146 631 2 106 14,4
4 Uppsala 214 559 1 677 7,8
5 Malmö 328 494 1 419 4,3
6 Solna 78 129 1 402 17,9
7 Umeå 122 892 1 303 10,6
8 Linköping 155 817 1 140 7,3
9 Sundbyberg 47 750 943 19,7
10 Norrköping 139 363 921 6,6
Källa: SCB

 

Senast uppdaterad: 21 maj, 2017