Knivsta i byggtoppen 2015

Stockholm, Göteborg och Malmö byggde mest i Sverige – men inte om man sätter det i relation till deras invånarantal. I topp på den listan hamnar i stället många av kranskommunerna runt Stockholm och Uppsala. Plus en enda kommun i Göteborgsregionen: Ale.

Andra kommuner som byggt mycket i förhållande till sin storlek 2015 är Umeå, Upplands Väsby, Salem, Trosa och Strömstad. Du kan själv titta i kartan hur det förhåller sig i resten av landet.

Kommunerna som byggde mest i förhållande till sitt invånarantal 2015
Kommun Antal invånare
Nya bostäder 2015
Byggt per
1 000 invånare
1 Knivsta 16 869 264 15,7
2 Sundbyberg 46 110 565 12,3
3 Järfälla 72 429 831 11,5
4 Nykvarn 10 192 109 10,7
5 Haninge 83 866 891 10,6
6 Sollentuna 70 251 731 10,4
7 Österåker 42 130 421 10,0
8 Enköping 41 893 418 10,0
9 Upplands-Bro 25 789 250 9,7
10 Ale 28 862 278 9,6
Riket 9 851 017
34 603
3,5
Källa: SCB

 

Kommunerna som byggde mest i absoluta tal 2015
Kommun Antal invånare
Nya bostäder 2015
Byggt per
1 000 invånare
1 Stockholm 923 516 4 926 5,3
2 Göteborg 548 190 2 308 4,2
3 Malmö 322 574 1 349 4,2
4 Umeå 120 777 1 152 9,5
5 Uppsala 210 126 1 032 4,9
6 Norrköping 137 035 997 7,3
7 Linköping 152 966 899 5,9
8 Haninge 83 866 891 10,6
9 Örebro 144 200 851 5,9
10 Järfälla 72 429 831 11,5
Källa: SCB

 

Senast uppdaterad: 9 januari, 2017