Minst inkomstskillnad i norr

I alla typer av hushåll har hyresgästerna lägre inkomster i genomsnitt.

I alla typer av hushåll har hyresgästerna lägre inkomster i genomsnitt.

Hyresgäster har lägre inkomster i genomsnitt än de grupper som äger sina bostäder. Skillnaden mellan dem har också ökat de senaste åren.

I kartan ovan anges medianinkomsten i de olika boendeformerna, kommun för kommun. Färgerna i kartan visar skillnaden, ju rödare desto större.

46 procent högre

Medianinkomsten för villaägare är i genomsnitt 46 procent högre än för hyresgäster. Bostadsrättsägare har i snitt 38 procents högre disponibel inkomst än hyresgäster.

Beloppen som redovisas här är disponibel inkomst per konsumtionsenhet, median för respektive upplåtelseform. Längst ned på den här sidan förklaras begreppen närmare.

Störst skillnad i rikaste kommunerna

Fyra av de fem kommuner som har störst inkomstskillnader ligger i Stockholms län. De toppar dessutom inkomstligan i Sverige totalt sett. Även gruppen hyresgäster har inkomster lite över riksgenomsnittet i de kommunerna – men villaägarnas inkomster överträffar rikssnittet med i storleksordningen 100 000 kronor, i Danderyd ännu mer.

Fagersta är speciellt därför att det finns så få hyresrätter, de flesta lägenheter i flerbostadshus är bostadsrätter.

En jämförelsevis låg andel hyresrätter kännetecknar också de andra kommunerna med högst inkomstskillnader. Täby är mest extremt med bara 8 procent hyresrätter. Danderyd har cirka 20 procent hyresrätter och Fagersta 25, medan Sollentuna och Lidingö har 27 respektive 32 procent hyresrätter. Riksgenomsnittet är 38 procent.

Minst skillnad i norr

Det kommunerna med lägst skillnad mellan upplåtelseformerna har gemensamt är att de är ganska små. Men de är inte Sveriges fattigaste. Både Kiruna och Gällivare har inkomster över riksgenomsnittet, både när man räknar på hela befolkningen och i grupperna hyresgäster och villaägare. Framför allt hyresgästerna i de kommunerna har bättre inkomster än i riket som helhet.

Kiruna och Gällivare har också det gemensamt att en ovanligt stor andel av bostäderna är hyresrätter, 43 respektive 40 procent.

I Åre, Pajala och Strömstad är det villaägarnas jämförelsevis låga inkomster som drar ned skillnaden mellan boendeformerna. Men Pajala är en mycket liten kommun, och i Strömstad är inkomststatistiken inte helt tillförlitlig eftersom många som bor där arbetar i Norge.

 

Kommunerna med störst inkomstskillnad mellan hyresgäster och villaägare 2015
Kommun Hyresrätt
Bostadsrätt
Äganderätt Skillnad äg/hyr, procent
1 Danderyd 234 500 318 000 462 400 97
2 Täby 210 200 274 900 382 700 82
3 Lidingö 236 100 292 300 428 000 81
4 Sollentuna 205 300 277 500 372 100 81
5 Fagersta 152 100 207 100 269 700 77
Riket 188 200
260 300
274 000
46
Källa: SCB
Kommunerna med minst inkomstskillnad mellan hyresgäster och villaägare 2015
Kommun Hyresrätt
Bostadsrätt
Äganderätt Skillnad äg/hyr, procent
1 Kiruna 252 400 263 700 285 200 13
2 Gällivare 233 400 253 700 283 000 21
3 Åre 193 200 232 200 239 200 24
4 Pajala 178 200 344 000 222 600 25
5 Strömstad 189 900 219 700 241 100 27
Riket 188 200
260 300
274 000
46
Källa: SCB
LÄS MER: Definitioner och fakta om statistiken

Underlaget för statistiken som redovisas i kartan och tabellerna är hela befolkningen 20 år och äldre. Den utgår från inkomsttaxeringen i kombination med folkbokföringen, som i sin tur är sammankopplad med lägenhetsregistret.

Det gör det möjligt att jämföra inkomsterna i olika upplåtelseformer. Samtidigt innebär det att det är bostaden som styr vilken kategori individen hamnar i. Till exempel blir den som hyr en villa registrerad som villaägare, och den som hyr en bostadsrätt i andra hand blir registrerad som bostadsrättsinnehavare. Det är dock väldigt små grupper i det totala underlaget.

Disponibel inkomst är inkomst (även kapitalinkomster) minus skatt plus eventuella bidrag.
Konsumtionsenhet (KE) är ett sätt att kunna jämföra inkomster mellan olika hushållstyper. Måttet motsvarar i princip en vuxen person. Men när det bor fler personer, eller barn, i ett hushåll får de mindre ”vikt” eftersom det är billigare att leva flera tillsammans.

Senast uppdaterad: 18 april, 2017