Minst inkomstskillnad i norr

I alla typer av hushåll har hyresgästerna lägre inkomster i genomsnitt.

I alla typer av hushåll har hyresgästerna lägre inkomster i genomsnitt.

Hyresgäster har lägre inkomster i genomsnitt än de grupper som äger sina bostäder. Skillnaden mellan dem har också ökat de senaste åren.

I kartan ovan anges medianinkomsten i de olika boendeformerna, kommun för kommun. Färgerna i kartan visar skillnaden, ju rödare desto större.

45 procent högre

Medianinkomsten för villaägare är i genomsnitt 45 procent högre än för hyresgäster. Bostadsrättsägare har i snitt 38 procents högre disponibel inkomst än hyresgäster.

Beloppen som redovisas här är disponibel inkomst per konsumtionsenhet, median för respektive upplåtelseform. Längst ned på den här sidan förklaras begreppen närmare.

Störst skillnad i rikaste kommunerna

De fem kommuner som har störst inkomstskillnader ligger alla i Stockholms län. Samtliga toppar dessutom inkomstligan i Sverige totalt sett. Även gruppen hyresgäster har inkomster lite över riksgenomsnittet i de kommunerna – men villaägarnas inkomster överträffar rikssnittet med i storleksordningen 100 000 kronor, i Danderyd ännu mer.

En annan sak de mest ojämlika kommunerna har gemensamt är en jämförelsevis låg andel hyresrätter, Täby mest extremt med bara 8 procent. Danderyd och Nacka har cirka 20 procent hyresrätter medan Sollentuna och Lidingö har 27 respektive 32 procent hyresrätter. Riksgenomsnittet är 38 procent.

Minst skillnad i norr

Det kommunerna med lägst skillnad mellan upplåtelseformerna har gemensamt är att de är ganska små. Men de är inte Sveriges fattigaste. Både Kiruna och Gällivare har inkomster över riksgenomsnittet, både när man räknar på hela befolkningen och i grupperna hyresgäster och villaägare. Framför allt hyresgästerna i de kommunerna har bättre inkomster än i riket som helhet.

Kiruna och Gällivare har också det gemensamt att en ovanligt stor andel av bostäderna är hyresrätter, 43 respektive 40 procent.

I Åre, Sorsele och Strömstad är det villaägarnas jämförelsevis låga inkomster som drar ned skillnaden mellan boendeformerna. Men Sorsele är en mycket liten kommun, och i Strömstad är inkomststatistiken inte helt tillförlitlig eftersom många som bor där arbetar i Norge.

 

Kommunerna med störst inkomstskillnad mellan hyresgäster och villaägare 2014
Kommun Hyresrätt
Bostadsrätt
Äganderätt Skillnad äg/hyr, procent
1 Danderyd 232 000 309 500 438 300 89
2 Täby 197 500 268 200 368 100 86
3 Sollentuna 196 500 265 500 357 000 82
4 Lidingö 229 999 286 000 414 800 81
5 Nacka 202 900 275 700 359 600 77
Riket 181 900
251 000
264 500
45
Källa: SCB
Kommunerna med minst inkomstskillnad mellan hyresgäster och villaägare 2014
Kommun Hyresrätt
Bostadsrätt
Äganderätt Skillnad äg/hyr, procent
1 Kiruna 251 600 258 400 276 600 10
2 Åre 188 000 208 400 230 200 22
3 Gällivare 227 000 251 700 277 800 22
4 Sorsele 168 400 197 800 208 800 24
5 Strömstad 187 800 221 400 234 300 25
Riket 181 900
251 000
264 500
45
Källa: SCB
LÄS MER: Definitioner och fakta om statistiken

Underlaget för statistiken som redovisas i kartan och tabellerna är hela befolkningen 20 år och äldre. Den utgår från inkomsttaxeringen i kombination med folkbokföringen, som i sin tur är sammankopplad med lägenhetsregistret.

Det gör det möjligt att jämföra inkomsterna i olika upplåtelseformer. Samtidigt innebär det att det är bostaden som styr vilken kategori individen hamnar i. Till exempel blir den som hyr en villa registrerad som villaägare, och den som hyr en bostadsrätt i andra hand blir registrerad som bostadsrättsinnehavare. Det är dock väldigt små grupper i det totala underlaget.

Disponibel inkomst är inkomst (även kapitalinkomster) minus skatt plus eventuella bidrag.
Konsumtionsenhet (KE) är ett sätt att kunna jämföra inkomster mellan olika hushållstyper. Måttet motsvarar i princip en vuxen person. Men när det bor fler personer, eller barn, i ett hushåll får de mindre ”vikt” eftersom det är billigare att leva flera tillsammans.

Senast uppdaterad: 9 januari, 2017