Fortsatt befolkningsökning i Dalarna

Dalarnas befolkning har ökat med över 8 000 personer sedan millenniskiftet.

Dalarnas befolkning har ökat med över 8 000 personer sedan millennieskiftet. Mest ökar Falun-Borlängeregionen.

Befolkningen i Sverige fortsatte öka under 2017. Men i jämförelse med rekordåret 2016 var ökningen måttlig.

I Dalarna ökade antalet invånare med drygt 1 600, mindre än hälften av ökningen 2016. Mest ökade Falun och Borlänge.

Liten andel invandrare

Invandringen minskade jämfört med året innan. Ändå flyttade 3 100 personer till länet från andra länder.

Vid årsskiftet hade 16 procent av Dalarnas invånare utländsk bakgrund. Det är en jämförelesevis liten andel. Riksgenomsnittet i Sverige är 24 procent. Ingen kommun i länet kommer upp till den siffran. Störst andel invandrare har Borlänge, Avesta och Ludvika, där drygt en femtedel av befolkningen har utländsk bakgrund.

Inflyttning bakom ökningen

Det dog fler än vad som föddes i de flesta av länets kommuner. Födelseöverskott i framför allt Falun och Borlänge gjorde att underskottet i hela länet ändå stannade på minus 27 personer.

Men stor inflyttning vägde upp – folkmängden ökade 2017 i 12 av länets 15 kommuner. Över 10 400 personer flyttade till länet, 30 procent av dem var invandrare. Samtidigt flyttade över 8 900 från Dalarna, vilket gav ett positivt flyttnetto på över 1 500 personer.

Allt äldre befolkning

Dalarna har en stor andel invånare som är 65 år och äldre, 24 procent att jämföra med riksgenomsnittet som är 20 procent. I storstäderna är andelen +65 år runt 15 procent. Bara Kalmar och Gotlands län har större andel äldre.

Åldersstrukturen har förändrats ganska radikalt i Dalarna. 1970 var andelen äldre 15 procent, andelen yngre (0–24  år) var då 35 procent. Idag utgör de äldre alltså 24 procent av befolkningen och de yngsta 27 procent.

Med en ålderstigen befolkning följer födelseunderskott. Inflyttning – från övriga Sverige eller från andra länder – blir avgörande för att bibehålla befolkningens nivå.

Utvecklingen har vänt

I början av 1990-talet bodde över 290 000 personer i Dalarna. Sedan rasade det raskt. I början av det nya millenniet hade länet tappat runt 15 000 invånare. Men minskningen stannade av och 2008 vände det.

I det lite längre perspektivet är det i huvudsak Falun och Borlänge som ökat. Siljanskommunerna och Gagnef håller ställningarna någorlunda, liksom Säter och Hedemora där många pendlar till jobb i Borlänge.

Traditionella bruks- och industriorter som Avesta och Ludvika tappade tidigare många invånare – men även där har det vänt.

Dalarnas län 2017
Födda + 3 064
Döda – 3 091
Födelsenetto – 27
Inflyttade
Därav fr andra län
Därav fr utlandet
+ 10 440
7 336
3 104
Utflyttade
Därav till andra län
Därav till utlandet
– 8 892
8 218
674
Flyttningsnetto + 1 548
Folkökning* + 1 631
Antal invånare
*Justerat med sent rapporterade händelser.
Källa: SCB
286 165
Befolkningsraset bromsade upp, och nu ökar Dalarna igen.

Befolkningsraset bromsade upp, och nu ökar Dalarna kraftigt.

Senast uppdaterad: 28 februari, 2018