Stark inflyttning i Dalarnas kommuner

Dalarnas befolkning har ökat med över 6 000 personer sedan millenniskiftet.

Dalarnas befolkning har ökat med över 6 000 personer sedan millenniskiftet. Mest ökar Falun-Borlängeregionen.

2016 hade Sverige den största folkökningen någonsin. Även i Dalarna blev det rekord. Befolkningen ökade med över 3 500 personer. Mest ökade Falun, Borlänge och Ludvika.

Rekordökningen beror på invandringen. Över 4 700 invandrade till länet från andra länder. Många av dem hör till det stora antal som sökte asyl hösten 2015, men fick uppehållstillstånd och därmed folkbokfördes, först 2016.

Liten andel

Vid årsskiftet hade 15 procent av Dalarnas invånare utländsk bakgrund. Det är en jämförelesevis liten andel. Riksgenomsnittet i Sverige är 23 procent. Ingen kommun i länet kommer upp till den siffran.

Inflyttning bakom ökningen

Det dog fler än vad som föddes i de flesta av länets kommuner. Födelseöverskott i framför allt Falun och Borlänge gjorde gjorde att underskottet i hela länet ändå stannade på minus 88 personer.

Men stor inflyttning vägde upp med råge – folkmängden ökade 2016 i samtliga kommuner. Över 11 700 personer flyttade till länet, 40 procent av dem var invandrare. Samtidigt flyttade över 8 100 från Dalarna, vilket gav ett positivt flyttnetto på över 3 500 personer.

Utvecklingen har vänt

I början av 1990-talet bodde över 290 000 personer i Dalarna. Sedan rasade det raskt. I början av det nya millenniet hade länet tappat runt 15 000 invånare. Men minskningen stannade av och 2008 vände det.

I det lite längre perspektivet är det i huvudsak Falun och Borlänge som ökat. Siljanskommunerna och Gagnef håller ställningarna någorlunda, liksom Säter där många pendlar till jobb i Borlänge.

Traditionella bruks- och industriorter som Avesta och Ludvika tappade tidigare många invånare – men även där har det vänt.

Dalarnas län 2016
Födda + 3 063
Döda – 3 151
Födelsenetto – 88
Inflyttade
Därav fr andra län
Därav fr utlandet
+ 11 738
7 013
4 725
Utflyttade
Därav till andra län
Därav till utlandet
– 8 197
7 537
660
Flyttningsnetto + 3 541
Folkökning* + 3 503
Antal invånare
*Justerat med sent rapporterade händelser.
Källa: SCB
284 531
Befolkningsraset bromsade upp, och nu ökar Dalarna igen.

Befolkningsraset bromsade upp, och nu ökar Dalarna kraftigt.

Senast uppdaterad: 27 april, 2017