Bostadsbristen dominerar i Dalarna

11 av 15 kommuner bedömer att de har bostadsbrist.

11 av 15 kommuner bedömer att de har bostadsbrist.

I elva av Dalarnas kommuner råder bostadsbrist 2015. Och ytterligare två – Vansbro och Älvdalen – har brist på bostäder i centralorten.

Åtta av kommunerna bedömer att de kommer att ha bostadsbrist även om fem år.

Det framgår av Bostadsmarknads­enkäten, där Boverket varje år ber kommunerna bedöma läget på bostadsmarknaden.

Tomma lägenheter

I Malung-Sälen, Orsa och även Älvdalen uppger kommunerna att outhyrda lägenheter är ett problem. I Orsa och Malung-Sälen handlar det om ett 40-tal lägenheter vardera, i Älvdalen färre.

Samtidigt har de, liksom i stort sett alla länets kommuner – brist på bostäder för ungdomar och nyanlända.

Hindrar positiv utveckling

Bostadsbristen gör det svårare för alla att flytta – både inom och mellan kommunerna. Detta börjar bli ett allvarligt hinder för att dra nytta av den befolkningstillväxt som nu finns i regionen. I flera kommuner är det också ett problem att äldre, som skulle vilja flytta från villan till ett bekvämare boende, har svårt att hitta prisvärda alternativ.

Mycket nytt på gång – om det blir av

Länsstyrelsen har satt upp ett mål om att 500 nya bostäder skulle behöva byggas varje år. Men det var innan den stora flyktinginvandringen hösten 2015.

De senaste åren har det byggts i genomsnitt cirka 350 bostäder per år. Men ska man lita på kommunernas bedömningar (se tabell nedan) kommer det att ske ett rejält lyft i de siffrorna. Enligt dem ska bygget av 900 lägenheter sättas igång under 2016, och ännu fler 2017.

Och det är inte bara i Falun och Borlänge de nya bostäderna kommer upp. Leksand, Rättvik och Ludvika har ett par hundra bostäder vardera i byggstarts-listorna, och även Mora och Avesta har stora byggen på gång. I Smedjebacken väntas 62 lägenheter i flerbostadshus börja byggas 2017.

Dock ska man ha i minnet att det sällan brukar bli lika många bostäder i verkligheten som kommunerna förväntar sig. Förra året påbörjades inte ens hälften.

 

  Kommunernas bedömning av bostadsbyggandet i Dalarna 2016-2017
  Förväntat byggande 20161   Förväntat byggande 20171 varav
Kommun Småhus Flerbost Summa Småhus Flerbost Summa Totalt småhus flerbost
Avesta 0 86 86 0 36 36 122 0 % 100 %
Borlänge 76 92 168 50 126 176 344 37 % 63 %
Falun 92 178 270 66 131 197 467 34 % 66 %
Gagnef 4 0 4 5 0 5 9 100 % 0 %
Hedemora 3 16 19 3 30 33 52 12 % 88 %
Leksand 25 58 83 35 88 123 206 29 % 71 %
Ludvika 10 45 55 15 155 170 225 11 % 89 %
Malung-Sälen 10 0 10 5 0 5 15 100 % 0 %
Mora 10 64 74 10 54 64 138 14 % 86 %
Orsa 15 0 15 20 0 20 35 100 % 0 %
Rättvik 50 40 90 50 50 100 190 53 % 47 %
Smedjebacken 0 0 0 0 62 62 62 0 % 100 %
Säter 15 0 15 15 43 58 73 41 % 59 %
Vansbro 2 0 2 2 0 2 4 100 % 0 %
Älvdalen 0 15 15 0 0 0 15 0 % 100 %
Dalarna 312 594 906 276 775 1 051 1 957 30 % 70 %
Riket 2 11 000 43 000 54 000 12 000 46 000 58 000 112 000 21 % 79 %
Källa: Boverket, Bostadsmarknadsenkäten 2016.
1) De bostäder som kommunen med hänsyn till planläge, projektering och marknadsförutsättningar bedömer kommer att påbörjas under åren 2016 och 2017.
2) Prognos i Boverkets Indikatorer maj 2016.
Läs mer: Brist, balans, överskott

I Bostadsmarknadsenkäten 2016 svarade 240 av landets 290 kommuner att de hade underskott (brist) på bostäder. 40 rapporterade balans, och 10 överskott.

Boverkets definitioner:

Balans på bostadsmarknaden innebär att konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven.

Obalans på bostadsmarknaden i form av underskott innebär inte alltid att det finns bostadssociala problem såsom trångboddhet eller omfattande andrahandsuthyrning som utbrett fenomen. Underskott på bostäder kan innebära att det i kommunen finns en dynamisk ekonomi, där ökade inkomster leder till en ökad efterfrågan på bostäder. Att en kommun uppger underskott på bostäder innebär i många fall att det är svårt att flytta till, eller inom kommunen.

Obalans på bostadsmarknaden i form av överskott innebär att det ständigt finns fler lediga bostäder, eller bostäder till salu, än vad som efterfrågas. Att det finns outhyrda lägenheter i något enstaka bostadsområde behöver inte innebära att den lokala bostadsmarknaden präglas av ett överskott. Ett överskott på bostäder behöver inte heller innebära att det finns lämpliga bostäder i förhållande till hur efterfrågan och/eller behovet ser ut i kommunen.

Senast uppdaterad: 9 januari, 2017