Byggandet i Dalarna sakta på väg upp

Drygt 200 hyreslägenheter byggdes 2015.

2015 blev 342 nya bostäder klara i Dalarna. Målet är 500.

Bostadsbyggandet i Dalarna har varit mycket lågt under 2000-talet, särskilt när det gäller hyresrätter. Men 2012 bröts trenden, och även 2013 var ett år då ett par hundra hyresrätter, och nästan lika många småhus, stod klara.

Sedan föll byggandet tillbaka igen. 2015 byggdes drygt 300 bostäder, varav 200 hyreslägenheter. Något fler påbörjades.

Försiktig ökning

Under 2016 byggstartades cirka 450 bostäder, vilket är en liten ökning. Samtidigt hade färre än 300 inrapporterats som färdiga, enligt preliminär statistik från SCB. Och av de färdigställda bostäderna dominerar småhusen.

Dock pekar kommunernas bedömningar framåt mot att många nya byggen kan sättas igång de närmaste åren.

Målet: 500 bostäder per år

Länsstyrelsen i Dalarna har satt upp ett mål om att det ska byggas 500 bostäder per år i länet. En liknande siffra kom Boverket fram till i sin analys av byggbehovet som gjordes i april 2015. Men sedan dess har läget förvärrats.

För hela landet betyder det att det under åren fram till 2020 skulle behöva byggas mer än dubbelt så mycket som sker idag. Det gäller framför allt i storstadsområdena, men även i Falun-Borlänge-regionen väntas befolkningen öka och därmed behovet av bostäder.

Falun-Borlänge bygger mest

Av de drygt 1 400 bostäder som byggts i länet de fyra senaste åren finns 60 procent i Falun och Borlänge. Av flerbostadshusen, och hyresrätterna, har Falun-Borlänge en ännu större andel.

Men även Ludvika – som tidigare har rivit flera hundra bostäder – har byggt ett stort antal nya hyresrätter de senaste åren. Som framgår av tabellen nedan byggde också Säter, Gagnef och Orsa hyreslägenheter under 2015.

Höga byggpriser

Höga produktionskostnader är ett stort hinder för byggande, enligt Boverkets så kallade bostadsmarknadsenkät. Det är ofta också svårt att få lån, ett vanligt problem i kommuner där byggkostnaden kan bli högre än marknadsvärdet på det färdiga huset.

Ett annat, besläktat, problem är att hyrorna i det nybyggda hamnar på nivåer som folk inte är beredda att betala.

 

Färdigställda bostäder i Dalarna 2015
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1000 inv
Avesta 3 0 3 0 % 0 % 100 % 0,1
Borlänge 22 8 30 27 % 0 % 73 % 0,6
Falun 51 95 146 75 % 0 % 25 % 2,6
Gagnef 0 12 12 100 % 0 % 0 % 1,2
Hedemora 4 0 4 0 % 0 % 100 % 0,3
Leksand 11 0 11 36 % 0 % 64 % 0,7
Ludvika 6 58 64 91 % 0 % 9 % 2,4
Malung-Sälen 0 0 0 0,0
Mora 18 0 18 0 % 0 % 100 % 0,9
Orsa 0 16 16 100 % 0 % 0 % 2,4
Rättvik 0 0 0 0,0
Smedjebacken 5 0 5 0 % 0 % 100 % 0,5
Säter 8 24 32 75 % 0 % 25 % 2,9
Vansbro 1 0 1 0 % 0 % 100 % 0,1
Älvdalen 0 0 0 0,0
Dalarna 129 213 342 68 % % 32 % 1,2
Riket 9 038 25 565 34 603 39 % 40 % 21 % 3,5
Källa: SCB
LÄS MER: Färdigställda bostäder i Dalarna 2014
Färdigställda bostäder i Dalarna 2014
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1000 inv
Avesta 5 0 5 0 % 0 % 100 % 0,2
Borlänge 12 116 128 58 % 33 % 9 % 2,5
Falun 22 18 40 45 % 0 % 55 % 0,7
Gagnef 3 24 27 89 % 0 % 11 % 2,7
Hedemora 2 0 2 0 % 0 % 100 % 0,1
Leksand 9 16 25 0 % 64 % 36 % 1,6
Ludvika 5 21 26 23 % 58 % 19 % 1,0
Malung-Sälen 2 0 2 0 % 0 % 100 % 0,2
Mora 3 0 3 0 % 0 % 100 % 0,1
Orsa 4 0 4 0 % 0 % 100 % 0,6
Rättvik 12 0 12 0 % 0 % 100 % 1,1
Smedjebacken 7 0 7 0 % 0 % 100 % 0,7
Säter 5 0 5 0 % 0 % 100 % 0,5
Vansbro 0 0 0 0,0
Älvdalen 1 0 1 0 % 0 % 100 % 0,1
Dalarna 92 195 287 43 % 25 % 32 % 1,0
Riket 8 410 20 754 29 164 38 % 38 % 24 % 3,0
Källa: SCB
LÄS MER: Färdigställda bostäder i Dalarna 2012-2013
Färdigställda bostäder i Dalarna 2012–2013
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1000 inv
Avesta 8 25 33 76 % 24 % 1,5
Borlänge 91 110 201 55 % 45 % 4,1
Falun 107 170 277 61 % 7 % 32 % 4,9
Gagnef 15 0 15 100 % 1,5
Hedemora 7 4 11 36 % 64 % 0,7
Leksand 18 0 18 100 % 1,2
Ludvika 18 52 70 74 % 26 % 2,7
Malung-Sälen 11 0 11 100 % 1,1
Mora 30 42 72 58 % 42 % 3,6
Orsa 4 0 4 100 % 0,6
Rättvik 5 0 5 100 % 0,5
Smedjebacken 38 24 62 39 % 61 % 5,8
Säter 5 0 5 100 % 0,5
Vansbro 3 0 3 100 % 0,4
Älvdalen 7 0 7 100 % 1,0
Dalarna 367 427 794 54 % 3 % 44 % 2,9
Riket 17 898 37 320 55 218 35 % 35 % 30 % 5,8
Källa: SCB

 

Senast uppdaterad: 16 februari, 2017