Ökat byggande i Dalarna 2017

Bara 87 hyreslägenheter byggdes 2016.

2016 blev 279 nya bostäder klara i Dalarna. Målet är 500.

År 2016, som är det sista året som syns i diagrammet här bredvid, fick Dalarna bottenplatsen av Sveriges län när det gäller byggande i förhållande till invånarantalet.

2017 ser det betydligt bättre ut, enligt SCB:s än så länge preliminära statistik. Där verkar siffran för färdiga bostäder hamna kring 600, varav 400 lägenheter i flerbostadshus.

Definitiva siffror för byggandet 2017 presenteras i maj 2018.

Ännu större planer

I Boverkets bostadsmarknadsenkät har kommunerna dock mycket större planer. Där räknar de med att cirka 1 500 nya bostäder ska påbörjas vart och ett av åren 2017 och 2018.

I SCB:s preliminära statistik för 2017 hade dock mindre än 500 påbörjade bostäder registrerats i Dalarna.

Målet: 500 bostäder per år

Länsstyrelsen i Dalarna har tidigare satt upp ett mål om att det ska byggas 500 bostäder per år i länet. En liknande siffra kom Boverket fram till i den analys av byggbehovet som gjordes i april 2015 – och sedan dess har läget förvärrats.

Falun-Borlänge bygger mest

Det mesta som byggts de senaste åren finns i Falun-Borlänge, framför allt när det gäller flerbostadshus och hyresrätter. Men även Ludvika – som tidigare har rivit flera hundra bostäder – har byggt ett stort antal nya hyresrätter de senaste åren.

2016 är det dock bara i Mora, förutom Falun-Borlänge, som det byggts flerbostadshus.

Höga byggpriser

Höga produktionskostnader är ett stort hinder för byggande, enligt Boverkets så kallade bostadsmarknadsenkät. Det är ofta också svårt att få lån, ett vanligt problem i kommuner där byggkostnaden kan bli högre än marknadsvärdet på det färdiga huset.

Ett annat, besläktat, problem är att hyrorna i det nybyggda hamnar på nivåer som folk inte är beredda att betala.

 

Färdigställda bostäder i Dalarna 2016
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1000 inv
Avesta 1 0 1 0 % 0 % 100 % 0,0
Borlänge 49 12 61 23 % 10 % 67 % 1,2
Falun 72 58 130 45 % 18 % 38 % 2,3
Gagnef 0 0 0 0,0
Hedemora 4 0 4 0 % 0 % 100 % 0,3
Leksand 10 0 10 0 % 0 % 100 % 0,6
Ludvika 13 0 13 0 % 0 % 100 % 0,5
Malung-Sälen 0 0 0 0,0
Mora 12 15 27 56 % 0 % 44 % 1,3
Orsa 2 0 2 0 % 0 % 100 % 0,3
Rättvik 4 0 4 0 % 0 % 100 % 0,4
Smedjebacken 9 0 9 0 % 0 % 100 % 0,8
Säter 9 0 9 0 % 0 % 100 % 0,8
Vansbro 3 0 3 0 % 0 % 100 % 0,4
Älvdalen 6 0 6 0 % 0 % 100 % 0,9
Dalarna 194 85 279 31 % 10 % 58 % 1,0
Riket 11 411
31 030
42 441
40 % 38 % 22 % 4,2
Källa: SCB
LÄS MER: Färdigställda bostäder i Dalarna 2015
Färdigställda bostäder i Dalarna 2015
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1000 inv
Avesta 3 0 3 0 % 0 % 100 % 0,1
Borlänge 22 8 30 27 % 0 % 73 % 0,6
Falun 51 95 146 75 % 0 % 25 % 2,6
Gagnef 0 12 12 100 % 0 % 0 % 1,2
Hedemora 4 0 4 0 % 0 % 100 % 0,3
Leksand 11 0 11 36 % 0 % 64 % 0,7
Ludvika 6 58 64 91 % 0 % 9 % 2,4
Malung-Sälen 0 0 0 0,0
Mora 18 0 18 0 % 0 % 100 % 0,9
Orsa 0 16 16 100 % 0 % 0 % 2,4
Rättvik 0 0 0 0,0
Smedjebacken 5 0 5 0 % 0 % 100 % 0,5
Säter 8 24 32 75 % 0 % 25 % 2,9
Vansbro 1 0 1 0 % 0 % 100 % 0,1
Älvdalen 0 0 0 0,0
Dalarna 129 213 342 68 % % 32 % 1,2
Riket 9 038 25 565 34 603 39 % 40 % 21 % 3,5
Källa: SCB
LÄS MER: Färdigställda bostäder i Dalarna 2014
Färdigställda bostäder i Dalarna 2014
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1000 inv
Avesta 5 0 5 0 % 0 % 100 % 0,2
Borlänge 12 116 128 58 % 33 % 9 % 2,5
Falun 22 18 40 45 % 0 % 55 % 0,7
Gagnef 3 24 27 89 % 0 % 11 % 2,7
Hedemora 2 0 2 0 % 0 % 100 % 0,1
Leksand 9 16 25 0 % 64 % 36 % 1,6
Ludvika 5 21 26 23 % 58 % 19 % 1,0
Malung-Sälen 2 0 2 0 % 0 % 100 % 0,2
Mora 3 0 3 0 % 0 % 100 % 0,1
Orsa 4 0 4 0 % 0 % 100 % 0,6
Rättvik 12 0 12 0 % 0 % 100 % 1,1
Smedjebacken 7 0 7 0 % 0 % 100 % 0,7
Säter 5 0 5 0 % 0 % 100 % 0,5
Vansbro 0 0 0 0,0
Älvdalen 1 0 1 0 % 0 % 100 % 0,1
Dalarna 92 195 287 43 % 25 % 32 % 1,0
Riket 8 410 20 754 29 164 38 % 38 % 24 % 3,0
Källa: SCB
LÄS MER: Färdigställda bostäder i Dalarna 2012-2013
Färdigställda bostäder i Dalarna 2012–2013
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1000 inv
Avesta 8 25 33 76 % 24 % 1,5
Borlänge 91 110 201 55 % 45 % 4,1
Falun 107 170 277 61 % 7 % 32 % 4,9
Gagnef 15 0 15 100 % 1,5
Hedemora 7 4 11 36 % 64 % 0,7
Leksand 18 0 18 100 % 1,2
Ludvika 18 52 70 74 % 26 % 2,7
Malung-Sälen 11 0 11 100 % 1,1
Mora 30 42 72 58 % 42 % 3,6
Orsa 4 0 4 100 % 0,6
Rättvik 5 0 5 100 % 0,5
Smedjebacken 38 24 62 39 % 61 % 5,8
Säter 5 0 5 100 % 0,5
Vansbro 3 0 3 100 % 0,4
Älvdalen 7 0 7 100 % 1,0
Dalarna 367 427 794 54 % 3 % 44 % 2,9
Riket 17 898 37 320 55 218 35 % 35 % 30 % 5,8
Källa: SCB

 

Senast uppdaterad: 19 februari, 2018