Borlänge billigast trots höjningar

Vansbro och Älvdalen har högst taxor i Dalarna.

Taxorna varierar mycket, och är ofta högre i små kommuner med glesbygd.

Bara Borlänge har haft taxor som någorlunda följt konsumentprisindex KPI

Taxorna i Borlänge har inte höjts så mycket mer än den allmänna prisnivån (KPI). Billig el och fjärrvärme är förklaringen.

Hyresgästerna i Borlänge betalar näst minst i landet för värme, el, VA och avfall (bara Luleå har lägre taxor). Älvdalen och Vansbro finns i stället bland landets dyraste kommuner.

I snitt betalar hyresgästen i Borlänge 1 400 kronor i månaden för en normal trerumslägenhet. I Älvdalen och Vansbro är kostnaden för samma tjänster uppemot 2 200 kr. På ett år blir skillnaden nästan 9 400 kronor.

Främsta orsaken till Borlänges position är relativt låg fjärrvärme- och eltaxa. Borlänge Energi har lägsta elnätsavgiften i landet.

Taxornas storlek, och prisutvecklingen,  varierar stort mellan kommunerna. Generellt är det dyrare i glesbygd.

Mer än allt annat

Borlänge har också varit bra på att hålla emot prisökningarna under längre tid. I de flesta andra kommuner har taxor och avgifter höjts mycket mer än den inflationen, den allmänna prisnivån KPI.

I riket som helhet har taxorna höjts med i genomsnitt 70 procent sedan 1996, samtidigt som hyrorna höjts med 50 procent och allmänna prisnivån KPI bara stigit med 25 procent.

En tredjedel av hyran

Ungefär en tredjedel av hyran går till att betala taxor och avgifter för värme, el, vatten och avfallshantering.

Efter den kraftiga höjningen förra året, framför allt orsakad av ökade elpriser, blev höjningen mellan 2016 och 2017 relativt måttlig. Genomsnittet i riket blev 0,7 procent.

Även i de flesta dalakommuner var prisförändringarna små. Endast Hedemora och Mora hade avgiftsökningar över 3 procent. I Hedemora var det fjärrvärmen som blev dyrare, i Mora framför allt VA-kostnaden. I Vansbro sänktes fjärrvärmekostnaden rejält, men kommunen är trots det bland de dyraste i landet, totalt sett.

 

Kostnader 2017 för olika nyttigheter, kr/kvm inkl moms
Kommun Fjärrv* El VA Avfall Total kostnad
Avesta 173 96 37 16 323
Borlänge 125 68 44 16 253
Falun 154 80 67 18 319
Gagnef* 163 87 82 25 357
Hedemora 163 79 73 28 343
Leksand 179 87 63 25 353
Ludvika 172 83 65 20 340
Malung-Sälen 140 84 96 22 341
Mora 163 85 47 24 318
Orsa 163 85 91 24 363
Rättvik 179 87 75 25 366
Smedjebacken 167 77 81 22 348
Säter 181 87 69 18 355
Vansbro 158 104 93 35 389
Älvdalen 178 85 94 37 393
Riksgenomsnitt 163 88 67 21 339
Källa: Avgiftsgruppen
*Värmekostnaderna baseras på en medelförbrukning i Sverige. I Gagnef, som saknar fjärrvärme, har värmekostnaden angetts till riksgenomsnittet för fjärrvärme.
LÄS MER: Nils Holgersson-undersökningen

Undersökningens metod är att ”förflytta” en bostadsfastighet till landets alla kommuner och jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp (VA), el och uppvärmning. Undersökningen har genomförts varje år sedan 1996. Bakom den så kallade Avgiftsgruppen står HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och Sabo.

Länk till hela Nils Holgersson, avgiftsrapporten 2017 (pdf, 65 sid).

 

 

Senast uppdaterad: 26 oktober, 2017