Var tredje hyresgäst i länet har låg inkomst

Skillnaden är störst mellan barnfamiljer.

Hyresgäster har i genomsnitt lägre inkomst än de som äger sina bostäder, och det gäller i alla hushållstyper.

Störst andel låginkomsttagare bland hyresgäster är det i Smedjebacken.

I nästan alla Dalarnas kommuner är andelen hyresgäster med låg inkomst högre än riksgenomsnittet.

Dalarna har större andel med låg inkomst i alla boendeformer.

I snitt en tredjedel av hyresgästerna i länet har låg inkomst.

Genomsnittsinkomsten är lägre i hyresrätt än i de båda ägda boendeformerna. Det gäller för alla familjetyper.

I Dalarna är mönstret ungefär som i riket som helhet, även om inkomstnivåerna genomgående är lägre här. Störst är skillnaden mellan barnfamiljer.

Risk för fattigdom

Mer än var tredje hyresgäst i länet har en ekonomisk standard under den gräns som i EU-statistiken kallas risk för fattigdom, eller relativ fattigdom.

Med det menas en disponibel inkomst som är lägre än 60 procent av medianen i landet.  SCB definierar det som låg inkomst.

Inga marginaler

Oavsett vilka ord man väljer är det ett läge där man inte har marginaler för att klara större oväntade utgifter.

Svårast är det för barnfamiljer, där många hyresgäster till och med lever på en ekonomisk standard som är lägre än den nivå som ekonomiskt bistånd, det som tidigare kallades socialbidrag, ger.

Skillnad mellan kommuner

Inkomststandarden skiljer sig också mellan kommunerna, som vi kan se i diagrammet. Högst andel hyresgäster med låg inkomst finner vi i Smedjebacken, Avesta och Borlänge.

Se även kartan med medelinkomst i olika upplåtelseformer i samtliga svenska kommuner.

LÄS MER: Definitioner och fakta om statistiken

Disponibel inkomst är inkomst minus skatt plus eventuella bidrag.
Konsumtionsenhet (KE) är ett sätt att kunna jämföra inkomster mellan olika hushållstyper. Måttet motsvarar i princip en vuxen person. Men när det bor fler personer, eller barn, i ett hushåll får de mindre ”vikt” eftersom det är billigare att leva flera tillsammans.

Statistiken om disponibel inkomst görs av SCB utifrån uppgifter om taxerad inkomst, och underlaget är hela befolkningen från 20 år och uppåt. Genom att folkbokföringen numera är sammankopplad med lägenhetsregistret kan man även få fram statistik som visar inkomstläget i olika upplåtelseformer.

Andelen boende med inkomst under 60 procent av medianen i riket kommer från samma källa men är framtagen speciellt för Hyresgästföreningen av SCB.

Senast uppdaterad: 15 juni, 2017