Färre hyresgäster använder sin rösträtt

Valdeltagandet är lägre i Bullermyren.

I utpräglade hyreshusområden är det färre som använder sin rösträtt.

När klyftorna ökar i samhället får det också konsekvenser för demokratin.

I utpräglade hyreshusområden där inkomsten är låg och arbetslösheten hög kan det ibland vara mindre än hälften som använder sin rösträtt.

I Dalarna är skillnaderna inte lika dramatiska. Men tittar man på de två valdistrikt i Borlänge där valdeltagandet var lägst respektive högst följer de mönstret.

I villadistriktet Färjegårdarna-Årby-Hytting röstade nära 92 procent, en ökning från förra valet med uppemot 2 procentenheter. I hyreshustäta Bullermyren var valdeltagandet betydligt lägre. Bara 76 procent gick till valurnorna, ungefär lika många som i förra valet. En fjärdedel lät alltså bli att använda sin rösträtt.

Vad betyder de skillnaderna för politiken som förs? Vad säger den om olika gruppers tilltro till det politiska systemet?

Observera att siffrorna här gäller riksdagsvalet, där bara de som är svenska medborgare får rösta. Med andra ord var det en fjärdedel av de svenska medborgarna på Bullermyren som inte röstade i senaste riksdagsvalet.

Senast uppdaterad: 23 mars, 2017