Stor inflyttning bakom rekordsiffrorna

Region Västra Sverige har ökat betydligt mer än riksgenomsnittet sedan år 2000.

Region Västra Sverige har ökat betydligt mer än riksgenomsnittet sedan år 2000.

Befolkningen i Region västra Sverige ökade under 2016 med 15 000 personer, vilket är största ökningen någonsin.

Även Sveriges folkökning slog rekord, tack vare det stora antalet asylsökande som kom hösten 2015 men fick uppehållstillstånd, och därmed räknades in i befolkningen, först 2016.

Men det är inte bara invandring som ligger bakom regionens rekordsiffror. Även inflyttningen från andra delar av landet ökade 2016.

Inte längre dubbel takt

I början av 2000-talet ökade Göteborgsregionen ungefär dubbelt så snabbt som resten av landet, men de senaste åren har ökningstakten följt riksgenomsnittet.

Utflyttning ökar i Göteborg

En annan trend som blir allt tydligare är att utflyttningen från Göteborgs stad, framför allt till kranskommunerna, ökar. Det mönstret delar man med de andra storstäderna.

Men inflyttning från andra delar av landet, andra länder samt ett stort födelseöverskott, väger upp siffrorna så att Göteborgs stad totalt sett ökade med nästan 8 500 invånare 2016. Även det en rekordsiffra.

Byggande ger plus

Några av regionens kommuner har vuxit extremt mycket under 2000-talet: Stenungsund med 25 procent, Kungsbacka och Härryda med nästan lika mycket.

År 2016 var det Ale som växte mest i förhållande till sin befolkning, inte oväntat eftersom man också byggt mest de senaste åren. Även Mölndal och Tjörn ökade mer än riksgenomsnittet 2016.

 

Region Västra Sverige 2016
Region Västra Sverige Sthlms län
Födda + 12 777 + 29 457
Döda – 8 049 – 15 913
Födelsenetto + 4 728 + 13 544
Flyttningsnetto*
Därav från övriga Sverige
Därav från utlandet
+ 10 278
1 893
8 385
+ 23 940
3 325
20 615
Folkökning** + 15 014 + 37 621
Antal invånare 1 020 634 2 269 060
*Flyttningsnetto = inflyttning–utflyttning
** Födelsenetto + flyttningsnetto, justerat med sent inrapporterade händelser.
Källa: SCB
Befolkningen i regionen har passerat miljonstrecket.

Befolkningen i regionen har passerat miljonstrecket.

Senast uppdaterad: 23 februari, 2017