Många födda bidrog till rekordökning

Region Västra Sverige har ökat betydligt mer än riksgenomsnittet sedan år 2000.

Region Västra Sverige har ökat betydligt mer än riksgenomsnittet sedan år 2000.

Befolkningen i Region västra Sverige fortsatte öka under 2017. För andra året i rad blev det nytt rekord. Ökningen 15 447 personer var cirka 400 fler än fjolårets rekordökning.

Även övriga län i riket ökade, tack vare invandring, sin befolkning – men inte lika mycket som rekordåret 2016.

Det är inte bara invandring som ligger bakom regionens rekordsiffror. Ett födelseöverskott (fler födda än döda) gav över 4 000 nya invånare. Det största födelseöverskottet hittar vi i Göteborg.

Utflyttning ökar i Göteborg

En annan trend som blir allt tydligare är att utflyttningen från Göteborgs stad, framför allt till kranskommunerna, ökar. Det mönstret delar man med de andra storstäderna.

Men inflyttning från andra delar av landet, andra länder samt ett stort födelseöverskott, väger upp siffrorna så att Göteborgs stad totalt sett ökade med nästan 7 400 invånare 2017. Mönstret är detsamma överallt: storstäderna ökar mest, trots stor utflyttning.

Flera snabbväxare

Några av regionens kommuner har vuxit extremt mycket under 2000-talet: Stenungsund med över 25 procent, Kungsbacka och Härryda med nästan lika mycket.

År 2017 växte Mölndal mest i förhållande till sin befolkning. Ökningen där var 2,6 procent. Endast Orust, Härryda och Öckerö hade lägre procentuell ökning än riksgenomsnittet 2017.

 

Region Västra Sverige 2017
Region Västra Sverige Sthlms län
Födda + 12 204 + 28 805
Döda – 8 152 – 15 835
Födelsenetto + 4 052 + 12 970
Flyttningsnetto*
Därav från övriga Sverige
Därav från utlandet
+ 11 395
2 462
8 933
+ 25 794
3 627
22 167
Folkökning** + 15 447 + 39 083
Antal invånare 1 036 081 2 308 143
*Flyttningsnetto = inflyttning–utflyttning
** Födelsenetto + flyttningsnetto, justerat med sent inrapporterade händelser.
Källa: SCB
Befolkningen i regionen har passerat miljonstrecket.

Befolkningen i regionen har med råge passerat miljonstrecket.

Senast uppdaterad: 28 september, 2018