Stora byggplaner, men bristen består

I samtliga kommuner råder bostadsbrist.

I samtliga kommuner råder underskott på bostäder.

Varje år sammanställer Boverket den så kallade Bostadsmarknadsenkäten, där kommunerna bedömer situationen på sina bostadsmarknader.

Bostadsbristen har präglat regionen i många år, och samtliga kommuner tror att den kommer att råda även tre år framåt.

Brist även i utkanterna

I många kommuner i övriga Sverige är det vanligt att bostadsbristen inte gäller hela kommunen, utan huvudsakligen centralorten. Men i Region Västra Sverige är det bara Orust som uppger att bostadsmarknaden är i balans utanför centralorten.

Rekordstor ökning på gång

De senaste åren har det byggts cirka 4 000 bostäder per år, 2016 och 2017 något mer. Men ska man lita på vad kommunerna förväntar sig de närmaste åren (se tabell nedan) ska byggandet nära nog fördubblas.

Framför allt Göteborgs stad har skruvat upp ambitionsnivån rejält. 2017 byggdes bara 2 000 bostäder, men nära 3 800 påbörjades. Nu väntar man sig alltså att 6 000 bostäder ska byggstartas vart och ett av de närmaste två åren.

Förutsättningarna finns

Även i Mölndal, Kungälv, Kungsbacka och Varberg planeras nya bostäder i stor skala – och Ale, som toppat regionens byggliga tre år i rad fortsätter lägga ribban högt. Även villakommunerna Härryda och Lerum har många nya lägenheter i byggstarts-listorna.

För Orust är det ett trendbrott med nya flerbostadshus – ett 70-tal lägenheter är redan påbörjade, enligt SCB:s preliminära statistik.

 

Kommunernas bedömning av bostadsbyggandet i Region Västra Sverige 2018–2019
Förväntat byggande 20181 Förväntat byggande 20191 varav
Kommun Småhus Flerbost Summa Småhus Flerbost Summa Totalt småhus flerbost
Ale 79 186 265 147 286 433 698 32 % 68 %
Göteborg 244 5 654 5 898 75 6 005 6 080 11 978 3 % 97 %
Härryda 75 413 488 47 430 477 965 13 % 87 %
Kungsbacka 200 381 581 200 770 970 1 551 26 % 74 %
Kungälv 125 751 876 240 740 980 1 856 20 % 80 %
Lerum 115 150 265 0 450 450 715 16 % 84 %
Mölndal 30 520 550 75 1 030 1 105 1 655 6 % 94 %
Orust 50 100 150 50 35 85 235 43 % 57 %
Partille 54 300 354 45 202 247 601 16 % 84 %
Stenungsund 37 68 105 0 32 32 137 27 % 73 %
Tjörn 57 110 167 50 114 164 331 32 % 68 %
Varberg 128 669 797 238 541 779 1 576 23 % 77 %
Öckerö 0 71 71 0 60 60 131 0 % 100 %
Reg V Sverige 1 194 9 373 10 567 1 167 10 695 11 862 22 429 11 % 89 %
Riket 2 12 455
71 367
83 822
12 268
78 676
90 944
174 766
14 % 86 %
Källa: Boverket, Bostadsmarknadsenkäten 2018.
1) De bostäder som kommunen med hänsyn till planläge, projektering och marknadsförutsättningar bedömer kommer att påbörjas under åren 2018 och 2019.
2) Summan av samtliga kommuners uppskattning. Historiskt har den genomsnittliga överskattningen varit 28 procent, enligt Boverket.
Läs mer: Brist, balans, överskott

Bostadsmarknadsenkäten 2018 svarade 243 av landets 290 kommuner att de hade underskott (brist) på bostäder. 42 rapporterade balans, och 3 överskott.

Boverkets definitioner:

Balans på bostadsmarknaden innebär att konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven.

Obalans på bostadsmarknaden i form av underskott innebär inte alltid att det finns bostadssociala problem såsom trångboddhet eller omfattande andrahandsuthyrning som utbrett fenomen. Underskott på bostäder kan innebära att det i kommunen finns en dynamisk ekonomi, där ökade inkomster leder till en ökad efterfrågan på bostäder. Att en kommun uppger underskott på bostäder innebär i många fall att det är svårt att flytta till, eller inom kommunen.

Obalans på bostadsmarknaden i form av överskott innebär att det ständigt finns fler lediga bostäder, eller bostäder till salu, än vad som efterfrågas. Att det finns outhyrda lägenheter i något enstaka bostadsområde behöver inte innebära att den lokala bostadsmarknaden präglas av ett överskott. Ett överskott på bostäder behöver inte heller innebära att det finns lämpliga bostäder i förhållande till hur efterfrågan och/eller behovet ser ut i kommunen.

Senast uppdaterad: 10 maj, 2018