Bottennivå för hyresrätter även 2017

Det totala byggandet backade 2017.

Bara 324 nya hyresrätter stod klara 2017.

Påbörjade bostäder ökade kraftigt 2017.

Nära 3800 bostäder påbörjades 2017, varav 1200 hyresrätter.

Bara 324 nya hyreslägenheter stod klara i Göteborg 2017. Det är på samma rekordlåga nivå som året innan.

Fyra av fem nya lägenheter i flerbostadshus 2016 och 2017 var bostadsrätter. Så ojämn har fördelningen inte varit något av de år (sedan 1991) som redovisas hos SCB.

Färre hyresrätter nu än för 17 år sedan

Det betyder också att man fortfarande inte lyckats bygga ikapp det tapp av tusentals hyresrätter som uppstod genom ombildningar till bostadsrätter tidigare under 2000-talet.

Minskning totalt

Totalt sett blev färre bostäder färdiga 2017 än åren innan. Endast 2 200 nya bostäder blev klara i Göteborgs stad 2017, varav drygt 2 000 var nybyggen.

Det är bara hälften av det antal som länsstyrelsen anser behövs. I bostadsmarknadsanalysen 2017 bedöms behovet till 4 400 nya bostäder per år i Göteborgs stad perioden 2016–2025.

Fler bostäder på gång

Dock ser det ljusare ut framöver. Byggstarterna har ökat kraftigt, och här är även andelen hyresrätter större. I de byggprojekt som inleddes 2017 och 2018 är drygt 40 procent av lägenheterna i flerbostadshus hyresrätter.

Bra start på 2018

De första tre kvartalen 2018 påbörjades över 4 300 bostäder i Göteborgs stad. Det är dubbelt så många som under samma period 2017.

7 700 bostäder under byggnad

Sammanlagt var 7 700 bostäder i Göteborgs stad under byggnad vid utgången av tredje kvartalet 2018, enligt statistik från fastighetskontoret. Nära 7 000 av dessa bostäder är lägenheter i flerbostadshus.

Källor och mer fakta om byggandet i Göteborgs stad finns i dokument från fastighetskontoret:

Bostadsbyggandet i Göteborg 2018, kvartal 3 (pdf, 2 sidor)
Bostadsbyggandet i Göteborg 2018, kvartal 3, tabellbilaga (pdf, 12 sid)

Senast uppdaterad: 20 november, 2018