Bottennivå för hyresrätter även 2017

Det totala byggandet backade 2017.

Bara 324 nya hyresrätter stod klara 2017.

Påbörjade bostäder ökade kraftigt 2017.

Nära 3800 bostäder påbörjades 2017, varav 1200 hyresrätter.

Bara 324 nya hyreslägenheter stod klara i Göteborg 2017. Det är på samma rekordlåga nivå som året innan.

Fyra av fem nya lägenheter i flerbostadshus 2016 och 2017 var bostadsrätter. Så ojämn har fördelningen inte varit något av de år (sedan 1991) som redovisas hos SCB.

Minskning totalt

Samtidigt blev totalt sett färre bostäder färdiga 2017 än åren innan. Endast 2 200 nya bostäder blev klara i Göteborgs stad 2017, varav drygt 2 000 var nybyggen.

Det är bara hälften av det antal som länsstyrelsen anser behövs. I bostadsmarknadsanalysen 2017 bedöms behovet till 4 400 nya bostäder per år i Göteborgs stad perioden 2016–2025.

Fler bostäder på gång

Dock ser det ljusare ut framöver. Byggstarterna har ökat kraftigt, och här är även andelen hyresrätter större. I de byggprojekt som inleddes 2017 är drygt 40 procent av lägenheterna i flerbostadshus hyresrätter.

Sammanlagt påbörjades nära 3 800 bostäder 2017, och 2 800 av dem är lägenheter i flerbostadshus.

5 000 bostäder under byggnad

Sammanlagt var över 5 000 bostäder i Göteborgs stad under byggnad vid utgången av 2017, enligt statistik från fastighetskontoret. Det är 2 000 fler än vid summeringen ett år tidigare.

Rekordstart på 2018

Det första kvartalet 2018 påbörjades över 3 000 bostäder i Göteborgs stad, enligt SCB:s preliminära statistik. Det är mer än dubbelt så många som första halvåret 2017.

Källor och mer fakta om byggandet i Göteborgs stad finns i dokument från fastighetskontoret:

Bostadsbyggandet i Göteborg 2017 (pdf, 2 sidor)
Bostadsbyggandet i Göteborg 2017 statistik och tabeller (pdf, 12 sid)

Senast uppdaterad: 21 augusti, 2018