Bottenrekord för nya hyresrätter

Fler bostäder, men färre hyresrätter.

Bara 314 nya hyresrätter stod klara 2016.

Nära 700 hyresrätter påbörjades 2016.

Antalet påbörjade bostäder var något lägre 2016 än 2015.

Bara 314 nya hyreslägenheter stod klara i Göteborg 2016. Det är den lägsta siffran sedan 2007.

Än mer extrem är fördelningen mellan hyresrätt och bostadsrätt i de nybyggda flerbostadshusen. Där var fyra av fem nya lägenheter bostadsrätter 2016.

Så ojämn har fördelningen inte varit något av de år (sedan 1991) som redovisas hos SCB.

Byggandet totalt ökar

2016 var samtidigt ett år när fler bostäder, totalt sett, blev färdiga än på mycket länge. Räknar man in de bostäder som tillkom genom ombyggnad är summan den högsta sedan miljonprogrammets dagar, i mitten av 1970-talet.

Nära 2 700 nya bostäder blev klara i Göteborgs stad 2016, varav 2 400 var nybyggen. Av dem var nära 400 studentbostäder med tidsbegränsat bygglov.

Lite fler hyresrätter på gång

I de byggprojekt som startades 2016 är en större andel hyresrätter än åren närmast före. Men fortfarande är det mesta som byggs bostadsrätter, trots att bristen på hyreslägenheter är mer alarmerande.

Ungefär en tredjedel av lägenheterna i de flerbostadshus som påbörjades 2016 upplåts med hyresrätt.

Ambitionsnivån höjs rejält

I Boverkets enkät 2017 uppger Göteborgs stad att cirka 4 000 bostäder kommer att påbörjas 2017 och 5 700 året därpå.

Det skulle i så fall vara i nivå med länsstyrelsens uppskattning i bostadsmarknads­analysen 2017. Där bedöms behovet i Göteborgs stad till 4 400 nya bostäder per år perioden 2016–2025.

Dit är det en bit kvar. Enligt SCB:s preliminära statistik blev cirka 1 800 bostäder inflyttningsklara första tre kvartalen 2017, och cirka 2 300 påbörjades.

Allmännyttans mål långt borta

Ännu längre från sina mål befinner sig än så länge de allmännyttiga, kommunala bostadsföretagen. Enligt budgeten för Göteborgs stad ska allmännyttiga Framtiden-koncernen år 2018 vara uppe i en nybyggnadstakt på 1 400 lägenheter per år.

De senaste åren har siffran legat på ett par hundra lägenheter per år, och 2016 innebär inget trendbrott.

Källor och mer fakta om byggandet i Göteborgs stad finns i dokument från fastighetskontoret:

Bostadsbyggandet i Göteborg 2016 (pdf, 2 sidor)
Bostadsbyggandet i Göteborg 2016 statistik och tabeller (pdf, 12 sid)

Senast uppdaterad: 17 november, 2017