Snittbetyget är högre i allmännyttan.

Allmännyttan får bättre betyg än de privata värdarna, men skillnaden minskar.

Allmännyttiga bolagen
får högre betyg än privata

De som bor hos något av de allmännyttiga bostadsföretagen är i genomsnitt mer nöjda med sitt boende än de som bor hos privata värdar.

Men i jämförelse med förra mätningen, 2016, har skillnaden mellan de allmännyttiga, kommunägda, bolagen och privatvärdarna minskat. Framför allt beroende på att allmännyttorna nu får lägre betyg.

Eksta åter i topp

Högst betyg 2021 – liksom 2019 – får allmännyttiga Eksta Bostads AB i Kungsbacka med 68 poäng av 100 möjliga. Andraplatsen delas av tre allmännyttor: Partillebo, Tjörns Bostads AB och Varbergs Bostads AB som alla hade 66 poäng.
Först på sjätte plats kommer ett privat bostadsföretag: KAB fastigheter med 64 poäng, en placering man delar med studentbostadsstiftelsen SGS.

Mer än 10 000 hyresgäster har svarat

Resultaten kommer från en stor enkätundersökning som Hyresgästföreningen i Region Västra Sverige för tredje gången genomfört i samarbete med Enkätfabriken.

Enkäten har besvarats av drygt 10 500 hyresgäster, som också är medlemmar i Hyresgästföreningen. De har svarat på frågor om sitt boende och hur de tycker att hyresvärden sköter service och underhåll av fastigheten och av lägenheten.

Stor skillnad mellan bolagen

Svaren sammanställs med hjälp av en analysmodell till ett helhetsbetyg som visar hur nöjda hyresgästerna är med kvaliteten på förvaltningen, ett NHI (Nöjd Hyresgäst Index).

Resultaten visar att det är stora skillnader i hur bostadsbolagen sköter sin förvaltning. Hyresgäster hos allmännyttiga, kommunägda, bostadsbolag är generellt sett mer nöjda med sina hyresvärdar än de som bor hos privata fastighetsägare.

Det hyresgästerna, oavsett hyresvärd, är minst nöjda med är inflytande över sitt boende.

Låga betyg till Göteborgs allmännyttor

Av de allmännyttiga bostadsföretagen hamnar Göteborgs stora kommunägda bolag tillsammans med Förbo och Orustbostäder på nedre delen av listan, med 54–61 poäng.

Endast två av de allmännyttiga bolagen, Tjörns Bostads AB och Familjebostäder, har höjt sina poäng sedan förra mätningen.

Men allmännyttornas lägstanivå är ändå mer än 10 betygspoäng över vissa privata hyresvärdar. Allra sämst betyg får Victoria park och Västerstaden med 41 respektive 42 poäng av 100 möjliga, och Balder noterar 47 poäng.

 

Läs hela rapporten Medlemsundersökning Region Västra Sverige 2021  (pdf, 67 sidor). Där finns tabeller med betyg för samtliga allmännyttiga bostadsföretag och de 20 största privata hyresvärdarna i regionen. Även delbetyg för olika områden hos respektive hyresvärd finns med.

Senast uppdaterad: 11 januari, 2023