Byggandet ökar starkt – och det behövs

Byggtakten behöver höjas.

4 117 bostäder byggdes i regionen 2015. Mer behövs.

Nu byggs det mer än på länge i Göteborgsregionen. Över 6 000 bostäder påbörjades under 2016, och närmare 5 000 av dem var lägenheter i flerbostadshus. Det är en ökning med 40 procent jämfört med samma period året före.

Allt enligt SCBs preliminära statistik, där man även räknat in en viss eftersläpning i rapporteringen.

Behovet växer ständigt

Den ökade byggtakten är nödvändig. Sammantagna bedömningar från länsstyrelserna i Västra Götaland och Halland pekar mot att byggandet i regionen borde uppgå till minst 6 000 bostäder per år för att möta befolkningsökningen fram till 2025.

Då har man i prognosen ändå inte tagit hänsyn till den bostadsbrist som råder redan i utgångsläget. Inte heller fanns den kraftiga flyktinginvandringen i slutet av 2015 med i bedömningen.

Ale byggde mest 2015

Under 2015 byggdes drygt 4 100 bostäder i Region Västra Sverige, som vi kan se i tabellen nedan. Tre fjärdedelar var lägenheter i flerbostadshus.

I relation till antalet invånare byggs det mer i flera av de mindre kommunerna än i Göteborgs stad. Ale placerar sig till och med som nummer tio i Sverigetoppen, med siffran 9,6 nybyggda bostäder per 1 000 invånare.

Bostadsrätter överväger

En tredjedel av det nybyggda 2015 var hyresrätter. Den siffran ligger något under riksgenomsnittet, och är också lägre än det var i regionen 2014.  Av de nya lägenheterna i flerbostadshus 2015 är 57 procent bostadsrätter. Även det avviker från riksgenomsnittet, där fördelningen är ungefär hälften av varje.

2015 var det framför allt i Kungälv och Partille som det byggdes övervägande hyresrätter i flerbostadshusen.

Tvärtom är det i Lerum, en kommun med 40 000 invånare och i dagsläget mindre än 2 000 hyresrätter. Det lilla som byggs här är i princip bara småhus, inte en enda hyreslägenhet har tillkommit i Lerum sedan 2010.

Göteborgs stad bygger mer

Under 2016 ökade bostadsbyggandet ytterligare i Göteborgs stad, till den högsta nivån sedan 1970-talet. Däremot minskade antalet påbörjade bostäder något jämfört med året innan.

Dock är en förkrossande majoritet av det nybyggda i Göteborgs stad bostadsrätter.

 

Färdigställda bostäder i Region Västra Sverige 2015
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1 000 inv
Ale 128 150 278 15 % 63 % 22 % 9,6
Göteborg 249 2 059 2 308 37 % 53 % 10 % 4,2
Härryda 51 68 119 8 % 50 % 43 % 3,2
Kungsbacka 117 87 204 0 % 52 % 48 % 2,6
Kungälv 83 187 270 69 % 0 % 31 % 6,3
Lerum 85 0 85 0 % 7 % 93 % 2,1
Mölndal 20 159 179 18 % 71 % 11 % 2,8
Orust 13 0 13 0 % 0 % 100 % 0,9
Partille 21 161 182 59 % 30 % 12 % 4,9
Stenungsund 60 75 135 29 % 27 % 44 % 5,3
Tjörn 36 46 82 29 % 27 % 44 % 5,4
Varberg 102 139 241 20 % 39 % 41 % 3,9
Öckerö 21 0 21 0 % 0 % 100 % 1,7
Västra Sverige 986 3 131 4 117 33 % 46 % 21 % 4,1
Riket 9 038 25 565 34 603 39 % 40 % 21 % 3,5
Källa: SCB
LÄS MER: Färdigställda bostäder i Region Västra Sverige 2014
Färdigställda bostäder i Region Västra Sverige 2014
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1 000 inv
Ale 42 84 126 29 % 38 % 33 % 4,4
Göteborg 243 1 547 1 790 42 % 45 % 13 % 3,3
Härryda 169 292 461 44 % 22 % 34 % 12,7
Kungsbacka 95 188 283 26 % 41 % 34 % 3,6
Kungälv 75 146 221 24 % 42 % 34 % 5,2
Lerum 71 0 71 0 % 0 % 100 % 1,8
Mölndal 84 213 297 35 % 55 % 11 % 4,7
Orust 26 0 26 0 % 0 % 100 % 1,7
Partille 43 177 220 67 % 14 % 20 % 6,0
Stenungsund 43 33 76 0 % 43 % 57 % 3,0
Tjörn 69 20 89 22 % 0 % 78 % 5,9
Varberg 118 97 215 53 % 10 % 37 % 3,6
Öckerö 26 60 86 14 % 56 % 30 % 6,8
Västra Sverige 1 104 2 857 3 961 38 % 37 % 25 % 4,0
Riket 8 410 20 754 29 164 38 % 38 % 24 % 3,0
Källa: SCB
LÄS MER: Färdigställda bostäder i Region Västra Sverige 2013
Färdigställda bostäder i Region Västra Sverige 2013
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1 000 inv
Ale 49 34 83 18 % 24 % 58 % 3,0
Göteborg 182 2 176 2 358 30 % 62 % 8 % 4,4
Härryda 73 63 136 2 % 44 % 54 % 3,8
Kungsbacka 273 125 398 11 % 20 % 69 % 5,1
Kungälv 98 119 217 55 % 45 % 5,2
Lerum 71 12 83 14 % 86 % 2,1
Mölndal 41 233 274 2 % 83 % 15 % 4,4
Orust 31 0 31 3 % 97 % 2,1
Partille 64 74 138 43 % 31 % 26 % 3,8
Stenungsund 45 12 57 21 % 79 % 2,3
Tjörn 60 68 128 22 % 31 % 47 % 8,5
Varberg 70 253 323 23 % 56 % 21 % 5,4
Öckerö 21 3 24 13 % 88 % 1,9
Västra Sverige 1 078 3 172 4 250 25 % 50 % 25 % 4,3
Riket 8 562 20 663 29 225 37 % 36 % 27 % 3,0
Källa: SCB
LÄS MER: Färdigställda bostäder i Region Västra Sverige 2012

Färdigställda bostäder i Region Västra Sverige 2012

Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1 000 inv
Ale 117 40 157 33 % 67 % 5,6
Göteborg 196 1 569 1 765 40 % 49 % 11 % 3,4
Härryda 89 24 113 5 % 16 % 79 % 3,2
Kungsbacka 379 37 416 9 % 91 % 5,4
Kungälv 71 0 71 100 % 1,7
Lerum 86 0 86 100 % 2,2
Mölndal 69 158 227 32 % 42 % 26 % 3,7
Orust 55 0 55 5 % 95 % 3,6
Partille 53 6 59 10 % 90 % 1,6
Stenungsund 74 136 210 12 % 52 % 35 % 8,4
Tjörn 32 27 59 32 % 14 % 54 % 3,9
Varberg 165 165 330 27 % 27 % 46 % 5,6
Öckerö 53 7 60 5 % 7 % 88 % 4,8
Västra Sverige 1 439 2 169 3 608 28 % 33 % 39 % 3,7
Riket 9 336 16 657 25 993 33 % 34 % 33 % 2,7
Källa: SCB
LÄS MER: Om uppskattat byggbehov

Länsstyrelsen i Västra Götaland gjorde 2015 en grundlig genomgång av behovet av nya bostäder, kommun för kommun. Den baseras på prognoser över befolkningsutvecklingen 2015–2025.

Mer om bostadsbristen, planerat byggande och det uppskattade byggbehovet för kommunerna i Göteborgsregionen finns i tabell på den här sidan. Eller läs hela rapporten: Bostadsbehov, planeringsläge och bostadsbyggande i Västra Götalands län (pdf, 174 sidor)

Senast uppdaterad: 16 februari, 2017