Det tar tid att bygga ikapp.

Sammanlagt har Göteborg ett minus på cirka 3 000 hyresrätter sedan år 2000.

Det tar tid att bygga ikapp.

Det stora tappet i Mölndal skedde 2007, när nära 1 500 hyreslägenheter ombildades till bostadsrätt.

Göteborg och Mölndal
ännu på minus

Under början av 2000-talet försvann varje år tusentals lägenheter i Göteborg från hyresmarknaden. Det var huvudsakligen privata hyresvärdar som sålde fastigheterna till bostadsrättsföreningar.

Även i Mölndal och Partille skedde ett stort antal ombildningar från hyresrätt till bostadsrätt.

4 500 hyresrätter saknas fortfarande

Hyresmarknaden i Göteborg och Mölndal dras fortfarande med ett stort underskott, även sedan ombildningarna nu avtagit och byggandet kommit igång. Det beror på att det mesta som byggts de senaste åren är bostadsrätter.

Med den takt och den inriktning på byggandet som råder nu lär det ta många år till innan Göteborg och Mölndal fått tillbaka samma antal hyresrätter som man hade för 17 år sedan.

Underskottet egentligen ännu större

Underskottet på vanliga hyresrätter är egentligen större än vad som visas i tabellen nedan och i diagrammet till höger. I SCB:s statistik ingår nämligen specialbostäder som studentlägenheter, äldreboenden mm i siffrorna för nybyggda hyresrätter.

Kommunernas netto av nybyggda hyresrätter och ombildningar 2000–2017
Kommun Nybyggda hyresrätter
Hyresrätter ombildade till bostadsrätt
Netto
Ale 458 – 42 416
Göteborg 11 598 – 14 528 – 2 930
Härryda 658 –11 647
Kungsbacka 857 – 372 485
Kungälv 859 – 291 568
Lerum 242 – 182 60
Mölndal 1 323 – 2 710 – 1 387
Orust 134 – 54 80
Partille 924 – 838 86
Stenungsund 224 – 33 191
Tjörn 121 – 11 110
Varberg 1 423 – 252 1 171
Öckerö 193 – 17 176
Region västra Sverige
19 014
– 19 341
– 327
Riket 168 142
– 182 520
– 14 378
Källa: SCB

 

Senast uppdaterad: 19 oktober, 2018