Stor skillnad mellan kommunerna

Tjörn är en av Sveriges dyraste kommuner.

Avfall och VA är dyrt på öarna. Tjörn har näst högsta VA-taxan i landet, och är en av Sveriges dyraste kommuner totalt sett.

I Göteborg har taxorna höjts med mer än 80 procent på 20 år.

Taxorna i Stenungsund har i stort sett följt den allmänna prisutvecklingen KPI. Det är mycket ovanligt..

Ungefär en tredjedel av hyran går till att betala taxor och avgifter för värme, el, vatten och avfallshantering. Den kostnaden har stigit dubbelt eller tredubbelt mer än andra priser i samhället i en lång rad år.

Höjningen mellan 2016 och 2017 blev dock relativt måttlig, Genomsnittet i riket blev 0,7 procent.

I Göteborg, Ale, Lerum, Partille, Orust och Tjörn sjönk den totala taxenivån till och med något. Mest i Göteborg där sänkningen var 2,6 procent.

600 kr mer per månad

Men taxor och avgifter varierar stort mellan kommunerna.

Hyresgäster i en trerummare på Tjörn betalar i snitt 2  192 kronor i månaden, medan motsvarande hyresgäster i Göteborg betalar 1  585 kr, en skillnad på drygt 600 kronor.

Dyrast på öarna

Öarna i regionen har höga avfallstaxor och dyra elnätsleverantörer. Tjörn har dessutom näst högsta VA-taxan i landet. Men värmekostnaden som anges i diagrammet är osäker, det är en schablon eftersom de saknar fjärrvärme.

Stenungsund vinnare över tid

På längre sikt framstår invånarna i Stenungsund som vinnare. Taxenivån där har i stort sett följt KPI, dvs inte höjts mer än andra priser under den perioden. I de flesta andra kommuner har höjningarna varit mycket större. Det senaste året ökade dock taxenivån i Stenungsund med 2,7 procent, medan KPI steg med 1,3 procent.

Taxorna har höjts mer än hyrorna

I riket som helhet har taxorna höjts med i genomsnitt 71 procent sedan 1996, samtidigt som hyrorna höjts med 50 procent och allmänna prisnivån KPI bara stigit med 25 procent.

 

Kostnader 2017 för olika nyttigheter, kr/kvm inkl moms
Kommun Fjärrv* El VA Avfall Total kostnad
Ale 148 87 61 21 317
Göteborg 148 74 46 17 285
Härryda 171 86 70 22 349
Kungsbacka 150 93 68 16 328
Kungälv 162 81 70 19 333
Lerum 165 76 78 16 335
Mölndal 159 71 54 16 299
Orust* 163 92 74 30 359
Partille 148 75 52 16 291
Stenungsund 122 96 59 21 298
Tjörn* 163 95 116 20 395
Varberg 160 78 52 20 310
Öckerö* 163 95 88 33 380
Riksgenomsnitt 163 88 67 21 339
Källa: Avgiftsgruppen
*Värmekostnaderna baseras på en medelförbrukning i Sverige. I de kommuner som saknar fjärrvärme har värmekostnaden angetts till riksgenomsnittet för fjärrvärme.
LÄS MER: Nils Holgersson-undersökningen

Undersökningens metod är att ”förflytta” en bostadsfastighet till landets alla kommuner och jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp (VA), el och uppvärmning. Undersökningen har genomförts varje år sedan 1996. Bakom den så kallade Avgiftsgruppen står HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och Sabo.

Länk till hela Nils Holgersson, avgiftsrapporten 2017 (pdf, 65 sid).

 

 

Senast uppdaterad: 26 oktober, 2017