Stenungsunds taxor vinnare i långlopp

Tjörn är en av Sveriges dyraste kommuner.

Avfall och VA är dyrt på öarna. Tjörn har näst högsta VA-taxan i landet, och är en av Sveriges dyraste kommuner totalt sett.

I Göteborg har taxorna höjts med mer än 80 procent på 20 år.

Taxorna i Stenungsund har i stort sett följt den allmänna prisutvecklingen KPI. Det är ovanligt, och bäst i Sverige.

Ungefär en tredjedel av hyran går till att betala taxor och avgifter för värme, el, vatten och avfallshantering. Den kostnaden har stigit dubbelt eller tredubbelt mer än andra priser i samhället i en lång rad år.

Mellan 2015 och 2016 ökade framför allt elpriserna rejält, vilket ledde till att den samlade taxenivån i Sverige  ökade med 4 procent i genomsnitt.

Tjörn, som redan hade en av landets högsta VA-taxor, höjde den ytterligare 2016. Även Öckerö och Orust drabbades av stora höjningar, förutom elpriset även avfallstaxan.

Sänkta taxor kompenserar

I många kommuner kompenserade sänkningar av andra taxor till en del elprishöjningen.

I Stenungsund, som är billigast i regionen, svarade eltaxan för hela höjningen. Fjärrvärme-, avfalls- och VA-taxorna höjdes inte alls. I Ale, Göteborg, Kungsbacka, Kungälv och Partille motverkades eltaxehöjningen av sänkt avgift på fjärrvärme.

Billigare i storstad

Taxornas storlek, och prisutvecklingen,  varierar stort mellan kommunerna. Generellt är det dyrare i glesbygd.

I Göteborgsregionen ligger öarna i topp, till följd av höga avfallstaxor och dyra elnätsleverantörer. Men värmekostnaden som anges i diagrammet är osäker, det är en schablon eftersom de saknar fjärrvärme.

Stenungsund vinnare över tid

På längre sikt framstår invånarna i Stenungsund som vinnare. Taxenivån där har i stort sett följt KPI, dvs inte höjts mer än andra priser under den perioden. I de flesta andra kommuner har höjningarna varit mycket större. De senaste året ökade dock taxenivån i Stenungsund med närmare 5 procent, medan KPI var oförändrat.

Taxorna har höjts mer än hyrorna

I riket som helhet har taxorna under de senaste 20 åren höjts med i genomsnitt 70 procent, samtidigt som hyrorna höjts med 49 procent och allmänna prisnivån KPI bara stigit med 22 procent.

 

Kostnader 2016 för olika nyttigheter, kr/kvm inkl moms
Kommun Fjärrv* El VA Avfall Total kostnad
Ale 149 88 61 21 320
Göteborg 149 77 49 17 293
Härryda 168 88 68 22 345
Kungsbacka 152 92 65 15 324
Kungälv 162 83 67 18 330
Lerum 165 79 78 16 337
Mölndal 159 74 50 16 298
Orust* 163 94 74 29 359
Partille 149 78 52 16 295
Stenungsund 122 94 53 21 290
Tjörn* 163 94 116 27 399
Varberg 156 79 51 21 308
Öckerö* 163 94 85 33 375
Riksgenomsnitt 163 88 65 21 336
Källa: Avgiftsgruppen
*Värmekostnaderna baseras på en medelförbrukning i Sverige. I de kommuner som saknar fjärrvärme har värmekostnaden angetts till riksgenomsnittet för fjärrvärme.
LÄS MER: Nils Holgersson-undersökningen

Undersökningens metod är att ”förflytta” en bostadsfastighet till landets alla kommuner och jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp (VA), el och uppvärmning. Undersökningen har genomförts varje år sedan 1996. Bakom den så kallade Avgiftsgruppen står Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och Sabo.

Länk till hela Nils Holgersson, avgiftsrapporten 2016 (pdf, 70 sid).

 

 

Senast uppdaterad: 9 januari, 2017