Nytt bottenrekord för ungas boende

Ingen vill bo i andra hand. Men många gör det.

Åtta av tio unga vuxna skulle vilja ha en egen bostad. Ingen vill bo i andra hand.

86 procent vill flytta till något eget.

Nio av tio mambos vill flytta hemifrån närmaste året.

Aldrig har så liten del av de unga vuxna i Göteborgsregionen haft en egen bostad. För tolv år sedan, när Hyresgäst­föreningen började mätningarna, hade sex av tio i åldersgruppen 20–27 år ett eget boende. Nu är det bara 45 procent. Det betyder att 42 000 unga vuxna i regionen saknar tryggt boende.

Framför allt är det andelen som bor i hyresrätt som har minskat. 2003 bodde 41 procent av de unga vuxna i en egen hyreslägenhet, nu är det bara 27 procent.

En tredjedel bor osäkert

Det som ökar är i stället de osäkra boendeformerna – att flytta runt mellan kompisar, hyra rum eller bo i andra och tredje hand.

Även studentboende har ökat, och räknas som osäkert eftersom du inte får bo kvar om du slutar studera, eller halkar efter. 2003 var det 22 procent som bodde i osäkra boendeformer, 2015 är det 32 procent.

17 000 ofrivilliga mambos

Andelen unga vuxna som bor hemma hos sina föräldrar har också ökat sedan 2003. Då bodde 19 procent i åldersgruppen 20–27 år kvar hos sina föräldrar, nu är det 21 procent.

De flesta av dem är mambos för att de inte har råd eller möjlighet att skaffa en egen bostad. Enligt rapporten finns mer än 17 000 ofrivilliga mambos bland de unga vuxna i Göteborgsregionen.

28 000 nya bostäder behövs

Det är 42 000 unga vuxna mellan 20 och 27 år i Göteborgsregionen som skulle vilja ha en egen bostad om det bara gick att få tag i. De flesta, 43 procent, vill helst ha en hyresrätt. 26 procent önskar en bostadsrätt och 12 procent ett eget hus.

Det betyder att det skulle behöva byggas 14 000 nya hyresrätter, 8 700 bostadsrätter och 5 100 egnahem – totalt 27 800 bostäder – enbart för att tillgodose behoven hos unga vuxna i Göteborgsregionen.

Läs hela rapporten Unga vuxnas boende i Göteborgsregionen 2015 (pdf, 16 sidor)
Tabellbilaga (pdf, 6 sidor)

Resultaten för unga vuxnas boende i hela Sverige finns i avdelningen Bostäder & pengar.

LÄS MER: Om undersökningen

Undersökningsföretaget Skop har på uppdrag av Hyresgästföreningen genomfört en undersökning av unga vuxnas boende vartannat år sedan 1997. Sedan 2003 har materialet särredovisats för Göteborgsregionen.

Den senaste undersökningen genomfördes under februari och mars 2015. Den bygger på ett slumpmässigt urval av ungdomar mellan 20 och 27 år. I Göteborgsregionen svarade 1 106 personer som bor i Göteborgs stad, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille, Öckerö, Stenungsund, Tjörn, Ale och Lerum. Totalt bor det 114 167 personer i åldern 20–27 år i de undersökta kommunerna.

Hyresgästföreningen tycker: Bygg fler hyresrätter med rimliga hyror

Hyresgästföreningen föreslår att regeringen inför en investeringsstimulans för nybyggnad av hyresrätter och slopar fastighetsskatten för hyresrätter.

Senast uppdaterad: 9 januari, 2017