800 miljoner mindre i rot-avdrag 2016

1,2 miljarder betalades ut under 2016.

2016 sänktes avdraget till 30 procent av arbetskostnaden. I regionen sparades därmed 800 miljoner åt statskassan.

Statens kostnad för rot-avdrag i Göteborgsregionen blev cirka 800 miljoner mindre 2016 än 2015. Det beror på att avdraget sänktes från 50 till 30 procent av arbetskostnaden.

Omfattningen av rot-arbetena, det vill säga underlaget för utbetalningarna, har inte minskat nämnvärt. De ligger på ungefär samma nivå som tidigare år.

Rusning efter bidrag 2015

2015, som var sista året med avdrag på 50 procent, var rot-utbetalningarna rekordhöga. Många ville passa på att renovera innan bidraget sänktes.

Även 2016 är ett onormalt år i rot-statistiken, och därför svårt att jämföra med. Men räknar man på vad 2016 års rot-arbeten i Göteborgsregionen skulle kostat skattebetalarna om avdraget fortfarande varit 50 procent, är det 836 miljoner som skiljer. I hela landet är skillnaden åtta miljarder.

Avdraget som är ett bidrag

Rot-avdraget har funnits i sin nuvarande form sedan 2009. Tekniskt sett är det ett avdrag från skatten, men i praktiken fungerar det som ett bidrag till renovering av villor, bostadsrätter och fritidshus. Bidraget utbetalas till hantverkaren, och rabatten ges direkt på fakturan, utan att köparen behöver ansöka om det.

Även hus som svenskar äger i utlandet omfattas av stödet. Men det är fortfarande inte tillgängligt för boende i hyresrätter.

Lågavlönade tvingas flytta

Bostadsföretag får inte heller bidrag från staten till sina renoveringar. Där bärs kostnaden i stället av hyresgästerna, på hyran. I äldre bostadsområden, som tidigare haft jämförelsevis låga hyror, kan standardhöjningen i samband med renovering leda till hyreshöjningar på flera tusen kronor i månaden.

Enligt en rapport från Hyresgästföreningen kan vart tredje hushåll i områden som står inför renovering i Göteborg tvingas flytta därför att de inte har råd med nya hyran. Bostadsbidraget, där de bidragsgrundande hyresnivåerna inte höjts sedan 1996, är inte heller till stor hjälp i det läget.

Ju högre inkomst desto mer bidrag

Förutom den obalans som ligger i att hyresrätten står utanför rot-avdraget finns också en obalans i hur rot-avdraget utnyttjas. Både andelen som använder rot-avdrag och beloppen de får i bidrag till sina renoveringar ökar med stigande inkomst.

Det betyder att det betalas ut mest bidrag till renoveringar i de rikaste kommunerna, och mer till de rikaste hushållen. Samma mönster syns när det gäller ränteavdragen, eftersom högavlönade personer i allmänhet bor i dyrare bostäder med större lån.

 

Skattelättnad i form av rot-avdrag i Region Västra Sveriges kommuner 2015 och 2016
Kommun Rot-avdrag
2015, milj kr
Rot 2015 per
invånare, kr
Prel rot-avdrag
2016, milj kr
Prel rot-avdrag
per inv 2016, kr
Öckerö 40 3 130 22 1 759
Kungsbacka 237 2 991 135 1 705
Härryda 107 2 917 60 1 621
Tjörn 46 3 023 25 1 614
Lerum 117 2 902 63 1 559
Partille 103 2 794 58 1 549
Kungälv 114 2 661 63 1 474
Mölndal 164 2 581 90 1 417
Stenungsund 61 2 407 35 1 370
Varberg 143 2 341 82 1 336
Orust 34 2 239 19 1 265
Ale 55 1 909 33 1 129
Göteborg 1 027 1 874 572 1 043
Reg Västra Sverige 2 247
2 235
1 254
1 247
Källa: SCB och Skatteverket (preliminär siffra 2016)

LÄS MER: Så funkar ROT-avdrag

Rot-avdraget är tekniskt sett ett skatteavdrag, men i praktiken fungerar det som ett bidrag. Det betalar 30 procent av arbetskostnaden vid reparation, om- och tillbyggnad av villor, bostadsrätter och fritidshus. Även arbeten på hus som svenskar äger i utlandet är berättigade till rot-avdrag. 2009–2015 var avdraget 50 procent av arbetskostnaden.

Den som äger en privatbostad och renoverar eller bygger om hemma får rabatten redan på fakturan. Det beloppet (rot-avdraget) får hantverkaren/byggfirman i stället från Skatteverket, efter att ha fyllt i en blankett på nätet. Den här transaktionen, som tekniskt sett är ett avdrag från köparens inkomstskatt, sker automatiskt, utan att personen behöver ansöka om det. Fram till och med 2014 behövde heller inga kvitton lämnas in, men från 1 april 2015 har reglerna skärpts något.

Avdraget är begränsat till 50 000 kr per person och år. Makar som äger en bostad tillsammans kan alltså få bidrag till att bygga om hemma med upp till 100 000 kr per år. Hyresgäster och de som äger hyresfastigheter kan inte få rot-avdrag.

Hyresgästföreningen tycker: Ta bort hyrskatten

Hyresgästföreningen vill ha likvärdiga villkor mellan boendeformerna. Till exempel att rot-avdraget ska gälla för alla, oavsett om renoveringarna betalas direkt eller via hyran.

Senast uppdaterad: 31 januari, 2017