Rotavdraget kostar miljarder i Göteborgsregionen

Rotavdraget till regionen kostar staten mer än tre gånger så mycket som bostadsbidraget. Hur mycket avdrag som görs skiljer sig åt mellan kommunerna i regionen. Dubbelt så mycket rotavdrag per invånare görs i Kungsbacka som i Göteborg.

Innehåll på denna sida

19 miljarder i avdrag för privat renovering
Mer än 3 gånger så mycket som bostadsbidraget
Kommunerna använder avdraget olika mycket

19 miljarder i avdrag för privat renovering

Statens kostnad för rotavdraget var 1,3 miljarder till Göteborgsregionen under 2022. Totalt har det betalats ut nästan 19 miljarder till privatpersoner som äger sina bostäder i regionen under åren 2009–2022.

Rotavdraget har funnits i sin nuvarande form sen 2009. Mest avdrag betalades ut i regionen 2015. Det var sista året med avdrag på 50 procent av arbetskostnaden. Från och med 2016 och framåt är det möjligt att göra avdrag på 30 procent av arbetskostnaden.
 

Nedladdning av siffror till Excel
 

Mer än 3 gånger så mycket som bostadsbidraget

Rotavdraget kan endast användas av de som äger sina bostäder och fritidshus. Boende i hyresrätt har inte rätt till avdraget. Inte heller om man äger hyresfastigheter.

Bostadsbidrag är möjligt att söka, oavsett hyrt eller ägt boende. Bidraget är till för att hjälpa de som har det allra svårast ekonomiskt.

Tre och en halv gånger så mycket gick till rotavdraget jämfört med bostadsbidraget under 2022. Bostadsbidraget uppgick till 362 miljoner i Göteborgsregionen under året.

Kommunerna använder avdraget olika mycket

Hur mycket rotavdrag som betalas ut per invånare skiljer sig åt mellan kommunerna i Göteborgsregionen. Dubbelt så mycket betalades ut i Kungsbacka som i Göteborg.

Hade avdraget använts som i Kungsbacka hade det kostat staten ytterligare 835 miljoner till Göteborgsregionen. Hade det använts som i Göteborg hade det blivit 290 miljoner mindre under 2022.

Det gjordes mer avdrag per invånare i Göteborgsregionen jämfört med hur det såg ut i hela Sverige under 2022.

Den genomgående trenden är att rotavdraget används mest i de rikaste kommunerna och i de samhällsgrupper med högst inkomster.
 

Rotavdrag per kommun i Göteborgsregionen 2022
Kommun Preliminärt ROT (mkr) ROT per invånare (kr)
Kungsbacka 159 2 468
Öckerö 25 2 401
Härryda 64 2 284
Lerum 72 2 283
Tjörn 27 2 081
Partille 58 1 921
Stenungsund 36 1 714
Mölndal 92 1 684
Varberg 86 1 650
Orust 21 1 628
Kungälv 57 1 554
Ale 31 1 292
Göteborg 552 1 153
Region Västra Sverige 1 279 1 493
Riket 11 776 1 413
Anm. Antal invånare är i åldern 20+ år. Källa: SCB, Skatteverket (preliminär)

 
 

Senast uppdaterad: 21 december, 2023