Uppdelat samhälle fara för demokratin

När klyftorna ökar i samhället får det också konsekvenser för demokratin. Valdeltagandet är mycket lägre i områden med låga inkomster och hög andel invandrare.

Siffrorna är i princip desamma oavsett om man studerar kommunal- eller riksdagsvalet (där ju bara svenska medborgare får rösta).

Nedgång 2014

I förra valet, 2010, steg valdeltagandet i hela landet och även i Göteborg. Särskilt mycket ökade röstandet i de stadsdelar som tidigare haft lägst valdeltagande.

Men i valet 2014 vände den trenden; nu har andelen röstande minskat i just de områdena, samtidigt som det ökade något i rikare stadsdelar och i hela landet.

Hälften stannar hemma

I Gårdstensberget var det till exempel bara 44 procent som gick till valurnorna, och i Östra Bergsjön, Lövgärdet och Norra Biskopsgården låg valdeltagandet kring 50 procent.

Läs mer: Vem får rösta?

Rösträtt i valet till kommun- och landstingsfullmäktige har alla som fyllt 18 år och är folkbokförda i kommunen. Det gäller svenska medborgare, men också de som är medborgare i något annat EU-land inklusive Norge och Island.

Även medborgare i andra länder får rösta om de varit folkbokförda i Sverige tre år i följd före valdagen.

Senast uppdaterad: 23 mars, 2017