Stark ökning – mest i Örebroregionen

Sett över en längre period är det framför allt Örebroregionen som vuxit.

Sett över en längre period är det framför allt Örebroregionen som vuxit.

Befolkningsökningen i Sverige var 2016 den största någonsin. Örebro län slår rekord även 2017 med ett ökat invånarantal på nästan 4 000 personer. Urbaniseringen fortsätter – Örebro står för nästan hela folkökningen, har nu mer än 150 000 invånare och har avancerat till att bli rikets sjätte största stad.

I hälften av länets kommuner minskade däremot befolkningen. Största tappen hade Lindesberg, Karlskoga och Askersund.

Örebro dominerar

Örebro har ett rejält födelseöverskott, dvs det föds fler än det dör. Kumla, Lekeberg och Lindesberg har också födelseöverskott, fast mer blygsamma. Övriga kommuner har underskott.

Örebro har tillsammans med kranskommunerna Lekeberg och Kumla också ett stort inrikes flyttningsnetto, dvs fler flyttar dit från andra delar av Sverige än vad som flyttar därifrån. I de traditionella utflyttningskommunerna fortsätter tappet till andra kommuner.

Invandringen viktig i småorter

Över 12 300 personer, varav 3 300 invandrare, flyttade till länet 2017. Örebro kommun tog emot flest invandrare, över 1 300. Men i förhållande till befolkningens storlek har invandringen mindre betydelse i centralregionen. I Hällefors, Ljusnarsberg och Laxå är den helt avgörande för att hålla befolkningssiffrorna uppe.

Stark urbanisering

I Örebro kommun bor mer än hälften av länets befolkning och det är där befolkningen ökar mest, med god skjuts av ett starkt byggande de senaste åren. Sedan millennieskiftet har invånarna i Örebroregionen – Örebro med grannkommunerna Kumla och Lekeberg – ökat med nära 30 000.

Samtidigt har övriga kommuner tillsammans tappat över 4 000. I de gamla bruksorterna har situationen länge varit dyster med utflyttning och födelseunderskott.

Örebro län 2017
Födda + 3 306
Döda – 2 915
Födelsenetto + 391
Inflyttade
Därav fr andra län
Därav fr utlandet
+ 12 373
9 039
3 334
Utflyttade
Därav till andra län
Därav till utlandet
– 8 880
8 100
780
Flyttningsnetto + 3 493
Folkökning* + 3 966
Antal invånare
*Justerat med sent rapporterade händelser.
Källa: SCB
298 907
Länets befolkning har ökat med över 25 000 personer.

Länets befolkning har ökat med över 25 000 personer sedan millennieskiftet.

Senast uppdaterad: 26 februari, 2018