Stark ökning – mest i Örebroregionen

Sett över en längre period är det framför allt Örebroregionen som vuxit.

2016 ökade alla kommuner, men sett över en längre period är det framför allt Örebroregionen som vuxit.

Befolkningsökningen i Sverige var 2016 den största någonsin. Även Örebro län visade rekordsiffror med ett ökat invånarantal på nästan 4 000 personer. Befolkningen ökade i samtliga kommuner.

Hela rekordökningen förklaras av invandringen. Närmare 4 900 invandrade till länet från andra länder. Många av dem hör till det stora antal som sökte asyl hösten 2015, men fick uppehållstillstånd och därmed folkbokfördes, först 2016.

38 procent av alla som flyttade till länet var invandrare, resten kom från andra delar av Sverige. I Hällefors, Laxå och Ljusnarsberg kom mer än hälften av dem som flyttade in från utlandet. Men andelen invånare med utländsk bakgrund i länet – 20 procent – är ändå relativt låg: Snittet i riket är 23 procent. I Stockholms län är andelen 32 procent.

Invandringen avgörande

Örebro kommun stod för mer än 60 procent av befolkningsökningen och centralregionen fortsätter vara expansiv. Men också kommuner som under lång tid levt med en dyster utveckling kunde glädja sig åt ökad befolkning.

Örebro har ett rejält födelseöverskott, dvs det föds fler än det dör. Kumla, Lekeberg och Lindesberg har också födelseöverskott, fast mer blygsamma. Övriga kommuner har underskott. Örebro kommun har också ett ganska stort inrikes flyttningsnetto, dvs fler flyttade till Örebro från andra delar av Sverige än vad som flyttade från kommunen. I de traditionella utflyttningskommunerna fortsätter tappet till andra kommuner.

Örebro kommun tog emot flest invandrare förra året, över 1 300. Men i förhållande till befolkningens storlek har invandringen mindre betydelse i Örebro, Lekeberg och Kumla. I Hällefors, Ljusnarsberg och Laxå är den helt avgörande för att hålla befolkningssiffrorna uppe.

Örebro dominerar

Med sina knappt 147 000 invånare är Örebro landets sjunde största kommun. Där bor hälften av länets befolkning och det är där som befolkningen ökar mest. Sedan millennieskiftet har invånarna i Örebroregionen – Örebro med grannkommunerna Kumla och Lekeberg – ökat med över 25 000.

Samtidigt har övriga kommuner tillsammans tappat över 4 000. I de gamla bruksorterna har situationen länge varit dyster med utflyttning och födelseunderskott.

Örebro län 2016
Födda + 3 258
Döda – 3 001
Födelsenetto + 257
Inflyttade
Därav fr andra län
Därav fr utlandet
+ 12 962
8 097
4 865
Utflyttade
Därav till andra län
Därav till utlandet
– 9 360
8 627
733
Flyttningsnetto + 3 602
Folkökning* + 3 929
Antal invånare
*Justerat med sent rapporterade händelser.
Källa: SCB
294 941
Länets befolkning har ökat med över 21 000 personer.

Länets befolkning har ökat med över 21 000 personer sedan millennieskiftet.

Senast uppdaterad: 28 februari, 2017