Brist trots rekordstort byggande

Ljusnarsberg är det senaste exemplet på en kommun som vänt från överskott till bostadsbrist.

2018 råder bostadsbrist i alla kommuner utom Lekeberg. Även i kommuner som för inte så länge sedan rev bostäder.

Fem års rekordstort byggande i Örebro har gett resultat – men det räcker inte.

2017 bedömde kommunen att man byggt ikapp bostadsbristen, men 2018 rapporteras brist igen, enligt Boverkets årliga enkät.

Den enda kommun i länet som nu anser sig ha balans på bostadsmarknaden är Lekeberg.

Från överskott till brist

2018 råder bostadsbrist även i alla de kommuner som tidigare kämpat med överskott och rivit många hundra lägenheter. Ljusnarsberg är det färskaste exemplet.

Ingen exakt vetenskap

Bedömningen i den så kallade bostadsmarknadsenkäten är subjektiv. Ibland kan det handla om att bostäderna inte matchar behoven eller ligger på fel ställe i kommunen.

I Laxå, Nora och Lindesberg har man till exempel balans utanför centralorten. Ljusnarsberg däremot uppger att det råder brist i hela kommunen.

God fart i Örebroregionen

Byggandet i länet, framför allt i Örebroregionen, kom igång ordentligt 2012 efter många år på sparlåga. Sedan dess har det byggts mer nära 9 000 bostäder i länet, varav 7 500 i Örebro kommun.

Hittills har byggboomen i stort sett varit begränsad till Örebro och dess närmaste kranskommuner. Ser man till kommunernas bedömning (se tabell nedan) av vad som kommer att påbörjas de närmaste åren fortsätter det så – med några undantag.

Trendbrott i Askersund

Askersund, där man inte byggt flerbostadshus på många år, ser ut att komma igång med det. Även  Lindesberg, som fick sina första nya flerbostadshus på många år 2016, fortsätter bygga. Karlskoga, Kumla och Hallsberg har också ambitiösa planer.

En viss försiktighet är dock på sin plats, planerna är ofta större än det som verkligen byggs. Men Örebroregionen har snarare överträffat prognoserna de senaste åren.

 

  Kommunernas bedömning av bostadsbyggandet i Örebro län 2018–2019
  Förväntat byggande 20181   Förväntat byggande 20191 varav
Kommun Småhus Flerbost Summa Småhus Flerbost Summa Totalt småhus flerbost
Askersund 20 114 134 37 10 47 181 31 % 69 %
Degerfors 0 16 16 0 0 0 16 0 % 100 %
Hallsberg 34 74 108 31 120 151 259 25 % 75 %
Hällefors 1 1 2 2 1 3 5 60 % 40 %
Karlskoga 30 72 102 25 70 95 197 28 % 72 %
Kumla 35 90 125 35 120 155 280 25 % 75 %
Laxå 4 5 9 4 0 4 13 62 % 38 %
Lekeberg 25 16 41 20 14 34 75 60 % 40 %
Lindesberg 15 86 101 15 36 51 152 20 % 80 %
Ljusnarsberg 0 0 0 0 0 0 0
Nora 5 0 5 5 10 15 20 50 % 50 %
Örebro 102 582 684 132 767 899 1 583 15 % 85 %
Örebro län 271 1 056
1 327
306 1 148
1 454
2 781
21 % 79 %
Riket 2 12 455
71 367
83 822
12 268
78 676
90 944
174 766
14 % 86 %
Källa: Boverket, Bostadsmarknadsenkäten 2018.
1) De bostäder som kommunen med hänsyn till planläge, projektering och marknadsförutsättningar bedömer kommer att påbörjas under åren 2018 och 2019.
2) Summan av samtliga kommuners uppskattning. Historiskt har den genomsnittliga överskattningen varit 28 procent, enligt Boverket.

 

LÄS MER: Brist, balans, överskott

I Bostadsmarknadsenkäten 2018 svarade 243 av landets 290 kommuner att de hade underskott (brist) på bostäder. 42 rapporterade balans, och 3 överskott.

Boverkets definitioner:

Balans på bostadsmarknaden innebär att konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven.

Obalans på bostadsmarknaden i form av underskott innebär inte alltid att det finns bostadssociala problem såsom trångboddhet eller omfattande andrahandsuthyrning som utbrett fenomen. Underskott på bostäder kan innebära att det i kommunen finns en dynamisk ekonomi, där ökade inkomster leder till en ökad efterfrågan på bostäder. Att en kommun uppger underskott på bostäder innebär i många fall att det är svårt att flytta till, eller inom kommunen.

Obalans på bostadsmarknaden i form av överskott innebär att det ständigt finns fler lediga bostäder, eller bostäder till salu, än vad som efterfrågas. Att det finns outhyrda lägenheter i något enstaka bostadsområde behöver inte innebära att den lokala bostadsmarknaden präglas av ett överskott. Ett överskott på bostäder behöver inte heller innebära att det finns lämpliga bostäder i förhållande till hur efterfrågan och/eller behovet ser ut i kommunen.

Senast uppdaterad: 30 september, 2018