Bostadsbristen breder ut sig allt mer

Endast Laxå uppger balans, övriga har brist på lägenheter.

2016 uppger samtliga kommuner utom Laxå att det råder bostadsbrist. Året före hade två överskott, och tre balans.

2016 har bostadsbristen även nått Ljusnarsberg, Hällefors, Karlskoga och Degerfors – kommuner som tidigare kämpat med överskott och rivit hundratals lägenheter.

Det framgår av den så kallade bostadsmarknadsenkäten, där Boverket varje år ber kommunerna att bedöma läget.

Brist i nästan hela länet

De senaste åren har brist-regionen runt Örebro blivit allt större och omfattar nu alltså hela länet så när som på Laxå.

Men inte heller Laxå har längre problem med tomma lägenheter, man rapporterar balans på bostadsmarknaden och har till och med brist på bostäder i centralorten.

God fart i Örebroregionen

Byggandet i länet, framför allt i Örebro och Kumla, kom igång ordentligt 2012 efter många år på sparlåga.

Både 2014 och 2015 byggdes mer än 1 000 nya bostäder, och 2015 påbörjades mer än 2 000.

Hittills har byggboomen i stort sett varit begränsad till Örebro och dess närmaste kranskommuner. Ser man till kommunernas bedömning (se tabell nedan) av vad som kommer att påbörjas de närmaste åren fortsätter det så – med några undantag.

Trendbrott på gång i Hällefors

Största skrällen är om det byggs flerbostadshus i Hällefors – det var många år och många hundra rivna lägenheter sedan sist. 22 nya lägenheter tror man ska byggstartas under 2016.

En annan kommun som nyss vänt trenden är Karlskoga, där 45 nya hyreslägenheter stod klara 2014. Nu är det fler på gång: Sammanlagt över 200 lägenheter i flerbostadshus ska påbörjas 2016–2017. Även i Askersund, där man inte heller byggt flerbostadshus på många år, är det ett stort antal lägenheter som ska byggstartas.

En viss försiktighet är dock på sin plats, planerna är ofta större än det som verkligen byggs. Men Örebroregionen har snarare överträffat prognoserna de senaste åren.

 

  Kommunernas bedömning av bostadsbyggandet i Örebro län 2016-2017
  Förväntat byggande 20161   Förväntat byggande 20171 varav
Kommun Småhus Flerbost Summa Småhus Flerbost Summa Totalt småhus flerbost
Askersund 20 16 36 20 115 135 171 23 % 77 %
Degerfors 5 0 5 5 10 15 20 50 % 50 %
Hallsberg 0 6 6 0 12 12 18 0 % 100 %
Hällefors 0 22 22 0 0 0 22 0 % 100 %
Karlskoga 10 26 36 20 184 204 240 13 % 87 %
Kumla 50 30 80 70 260 330 410 29 % 71 %
Laxå 0 1 1 10 1 11 12 83 % 17 %
Lekeberg 15 10 25 20 28 48 73 48 % 52 %
Lindesberg 15 6 21 3 130 133 154 12 % 88 %
Ljusnarsberg 0 0 0 0 0 0 0
Nora 10 20 30 0 45 45 75 13 % 87 %
Örebro 240 950 1 190 240 541 781 1 971 24 % 76 %
Örebro län 365 1 087 1 452 388 1 326 1 714 3 166 24 % 76 %
Riket 2 11 000 43 000 54 000 12 000 46 000 58 000 112 000 21 % 79 %
Källa: Boverket, Bostadsmarknadsenkäten 2016.
1) De bostäder som kommunen med hänsyn till planläge, projektering och marknadsförutsättningar bedömer kommer att påbörjas under åren 2016 och 2017.
2) Prognos i Boverkets Indikatorer maj 2016.

 

LÄS MER: Brist, balans, överskott

I Bostadsmarknadsenkäten 2016 svarade 240 av landets 290 kommuner att de hade underskott (brist) på bostäder. 40 rapporterade balans, och 10 överskott.

Boverkets definitioner:

Balans på bostadsmarknaden innebär att konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven.

Obalans på bostadsmarknaden i form av underskott innebär inte alltid att det finns bostadssociala problem såsom trångboddhet eller omfattande andrahandsuthyrning som utbrett fenomen. Underskott på bostäder kan innebära att det i kommunen finns en dynamisk ekonomi, där ökade inkomster leder till en ökad efterfrågan på bostäder. Att en kommun uppger underskott på bostäder innebär i många fall att det är svårt att flytta till, eller inom kommunen.

Obalans på bostadsmarknaden i form av överskott innebär att det ständigt finns fler lediga bostäder, eller bostäder till salu, än vad som efterfrågas. Att det finns outhyrda lägenheter i något enstaka bostadsområde behöver inte innebära att den lokala bostadsmarknaden präglas av ett överskott. Ett överskott på bostäder behöver inte heller innebära att det finns lämpliga bostäder i förhållande till hur efterfrågan och/eller behovet ser ut i kommunen.

Senast uppdaterad: 10 januari, 2017