Fortsatt hög byggtakt i Örebro

1 052 nya bostäder blev färdiga i Örebro län under 2015.

1 052 nya bostäder blev färdiga i Örebro län under 2015.

Den höga byggtakten i Örebroregionen håller i sig. År 2015 blev drygt 1 000 bostäder färdiga i länet, och mer än 3 000 påbörjades. SCBs preliminära statistik för 2016 visar att byggboomen fortsätter.

Därmed börjar byggandet komma upp i de nivåer som behövs för att matcha befolkningsökningen. Samtidigt finns ett uppdämt behov av bostäder efter att det tidigare byggts väldigt lite under många år.

Fler bostadsrätter 2015

Sex av tio lägenheter i flerbostadshus som byggdes i Örebro 2015 är bostadsrätter. Det är en högre andel än riksgenomsnittet, där fördelningen är ungefär hälften av varje.

I Kumla och Hallsberg däremot var samtliga nya lägenheter i flerbostadshus hyresrätter, ett 50-tal i vardera kommunen.

Rekord i byggstarter

Den höga byggtakten ser ut att fortsätta. Rekordmånga bostäder, mer än 3 000, påbörjades i Örebro län 2015. Och 2016 byggstartades cirka 2 000 bostäder samtidigt som över 1 400 inrapporterades som färdigställda, enligt preliminär statistik från SCB.

Höga byggpriser, vikande befolkning

Men länets kommuner har olika förutsättningar. Det är mest i Örebro, Lekeberg och Kumla det byggs. I andra kommuner är vikande befolkningsunderlag och osäkerhet inför framtiden avgörande skäl för att inte bygga bostäder.

Ännu vanligare hinder, enligt kommunerna själva i Boverkets enkät, är höga produktionskostnader i kombination med svårigheter för både privatpersoner och byggherrar att få lån. Ett ständigt bekymmer i mindre kommuner är att kostnaden för att bygga ofta blir högre än marknadsvärdet på det färdiga huset.

 

Färdigställda bostäder i Örebro län 2015
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1 000 inv
Askersund 14 0 14 29 % 0 % 71 % 1,3
Degerfors 1 0 1 0 % 0 % 100 % 0,1
Hallsberg 3 48 51 94 % 0 % 6 % 3,3
Hällefors 1 0 1 0 % 0 % 100 % 0,1
Karlskoga 2 0 2 0 % 0 % 100 % 0,1
Kumla 41 48 89 62 % 0 % 38 % 4,2
Laxå 2 0 2 0 % 0 % 100 % 0,4
Lekeberg 28 0 28 32 % 0 % 68 % 3,7
Lindesberg 5 0 5 0 % 0 % 100 % 0,2
Ljusnarsberg 1 0 1 0 % 0 % 100 % 0,2
Nora 1 6 7 86 %  0 % 14 % 0,7
Örebro 331 520 851 24 % 55 % 21 % 5,9
Örebro län 430 622 1 052 31 % 45 % 24 % 3,6
Riket 9 038 25 565 34 603 39 % 40 % 21 % 3,5
Källa: SCB
LÄS MER: Färdigställda bostäder i Örebro län 2014
Färdigställda bostäder i Örebro län 2014
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1 000 inv
Askersund 12 0 12 33 % 25 % 42 % 1,1
Degerfors 0 0 0 0,0
Hallsberg 8 18 26 69 % 0 % 31 % 1,7
Hällefors 2 0 2 0 % 0 % 100 % 0,3
Karlskoga 2 45 47 96 % 0 % 4 % 1,6
Kumla 30 20 50 56 % 0 % 44 % 2,4
Laxå 0 0 0 0,0
Lekeberg 6 16 22 73 % 0 % 27 % 3,0
Lindesberg 6 4 10 40 % 0 % 60 % 0,4
Ljusnarsberg 1 0 1 0 % 0 % 100 % 0,2
Nora 10 0 10 0 % 0 % 100 % 1,0
Örebro 299 721 1020 48 % 30 % 22 % 7,2
Örebro län 376 824 1 200 51 % 26 % 24 % 4,2
Riket 8 410 20 754 29 164 38 % 38 % 24 % 3,0
Källa: SCB
LÄS MER: Färdigställda bostäder i Örebro län 2012-2013
Färdigställda bostäder i Örebro län 2012-2013
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1 000 inv
Askersund 37 0 37 32 % 68 % 3,4
Degerfors 6 0 6 100 % 0,6
Hallsberg 10 20 30 67 % 33 % 2,0
Hällefors 0 0 0 0,0
Karlskoga 11 6 17 35 % 65 % 0,6
Kumla 56 79 135 68 % 32 % 6,5
Laxå 1 6 7 86 % 14 % 1,3
Lekeberg 26 0 26 100 % 3,6
Lindesberg 6 0 6 100 % 0,3
Ljusnarsberg 0 0 0 0,0
Nora 12 0 12 100 % 1,2
Örebro 293 1 123 1 416 44 % 42 % 14 % 10,2
Örebro län 458 1 234 1 692 45 % 35 % 20 % 6,0
Riket 17 898 37 320 55 218 35 % 35 % 30 % 5,8
Källa: SCB

 

Senast uppdaterad: 16 februari, 2017