Lägsta taxan i största staden

Örebro har en av landets lägsta VA-taxor.

Taxorna är oftast lägre i stora städer. Örebro har en av landets lägsta VA-taxor.

Taxor och avgifter har i snitt höjts ungefär tre gånger så mycket som andra priser i samhället (KPI).

Taxor och avgifter har i snitt höjts ungefär tre gånger så mycket som andra priser i samhället (KPI). Mest i länet har Lekeberg höjt.

Ungefär en tredjedel av hyran går till att betala taxor och avgifter för värme, el, vatten och avfallshantering. Den kostnaden har stigit dubbelt eller tredubbelt mer än andra priser i samhället i en lång rad år.

Efter den kraftiga höjningen förra året, framför allt orsakad av ökade elpriser, blev höjningen mellan 2016 och 2017 relativt måttlig. Genomsnittet i riket blev 0,7 procent.

Bilden är densamma i de flesta av länets kommuner.

Dubblad avfallstaxa

Några bröt dock mönstret. I Askersund, Laxå och Lekeberg höjdes de sammanlagda taxorna med över 5 procent, i Hallsberg med 4 procent.

I Askersund och Laxå nästan fördubblades avfallstaxorna, och de är nu bland de högsta i Sverige. I Lekeberg var det framför allt VA och fjärrvärme som blev dyrare.

Lägre taxor i städerna

Taxorna, och prisutvecklingen,  varierar stort mellan kommunerna. Generellt är det dyrare i glesbygd. I Askersund är summan av alla taxor cirka 2  100 kr i månaden för en lägenhet på 67 kvadrameter. I Örebro stannar det runt 1 680 kr, bland annat på grund av en av landets lägsta VA-taxor.

Dyra elnät slår igenom

En faktor som håller uppe totalkostnaden för Hällefors, Ljusnarsberg och Laxå är att de har Ellevio (fd Fortum) som elnätsleverantör. Ellevio är dyrast i landet, bortsett från ett par mycket små bolag.

Stor höjning över tid

Avgiftsgruppens jämförelser har gjorts varje år sedan 1996, och sett över hela den perioden har taxorna i de flesta av länets kommuner höjts flerdubbelt mer än inflationen. Största ökningen i länet har skett i Lekeberg, Askersund och Ljusnarsberg, där taxorna höjts nära fyra gånger mer än inflationen, mätt som konsumentprisindex KPI.

Taxorna har höjts mer än hyrorna

I riket som helhet har taxorna höjts med i genomsnitt 70 procent sedan 1996, samtidigt som hyrorna höjts med 50 procent och allmänna prisnivån KPI bara stigit med 25 procent.

 

Kostnader 2017 för olika nyttigheter, kr/kvm inkl moms
Kommun Fjärrv* El VA Avfall Total kostnad
Askersund 171 93 81 34 379
Degerfors 176 85 54 16 332
Hallsberg 159 93 69 33 355
Hällefors 174 104 68 17 363
Karlskoga 170 87 47 13 318
Kumla 159 93 56 14 322
Laxå 174 104 60 34 372
Lekeberg 161 93 95 18 367
Lindesberg 159 83 52 16 310
Ljusnarsberg 174 104 60 18 355
Nora 172 93 59 14 339
Örebro 159 93 36 13 302
Riksgenomsnitt 163 88 67 21 339
Källa: Avgiftsgruppen
*Värmekostnaderna baseras på en medelförbrukning i Sverige.
LÄS MER: Nils Holgersson-undersökningen

Undersökningens metod är att ”förflytta” en bostadsfastighet till landets alla kommuner och jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp (VA), el och uppvärmning. Undersökningen har genomförts varje år sedan 1996. Bakom den så kallade Avgiftsgruppen står HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och Sabo.

Länk till hela Nils Holgersson, avgiftsrapporten 2017 (pdf, 65 sid).

 

 

Senast uppdaterad: 26 oktober, 2017