Lägsta taxan i största staden

Örebro har en av landets lägsta VA-taxor.

Taxorna är oftast lägre i stora städer. Örebro har en av landets lägsta VA-taxor.

Taxor och avgifter har i snitt höjts ungefär tre gånger så mycket som andra priser i samhället (KPI).

Taxor och avgifter har i snitt höjts ungefär tre gånger så mycket som andra priser i samhället (KPI). Mest i länet har Lekeberg höjt.

Ungefär en tredjedel av hyran går till att betala taxor och avgifter för värme, el, vatten och avfallshantering. Den kostnaden har stigit dubbelt eller tredubbelt mer än andra priser i samhället i en lång rad år.

Mellan 2015 och 2016 ökade framför allt elpriserna rejält, vilket ledde till att den samlade taxenivån i Sverige  ökade med 4 procent i genomsnitt i landet. I Lekeberg höjdes dessutom VA-taxan och i Nora fjärrvärmetaxan, vilket gav de kommunerna länets största taxehöjningar.

Andra taxor höjdes mindre

Eltaxan ökade kraftigt i samtliga kommuner, men övriga taxor höjdes mindre eller inte alls. I Ljusnarsberg och Hällefors kunde invånarna glädjas åt sänkt avfallstaxa och i Karlskoga sänktes avgiften för VA. Sammantaget blev de totala taxehöjningarna för länets kommuner relativt måttliga.

Lägre taxor i städerna

Taxorna, och prisutvecklingen,  varierar stort mellan kommunerna. Generellt är det dyrare i glesbygd. I Askersund och Hällefors blir summan av alla taxor cirka 2??000 kr i månaden för en lägenhet på 67 kvadrameter. I Örebro stannar det runt 1 650 kr, bland annat på grund av en av landets lägsta VA-taxor.

Dyra elnät slår igenom

En faktor som håller uppe totalkostnaden för Hällefors, Ljusnarsberg och Laxå är att de har Ellevio (fd Fortum) som elnätsleverantör. Ellevio är dyrast i landet, bortsett från ett par mycket små bolag.

Stor höjning över tid

Avgiftsgruppens jämförelser har gjorts varje år sedan 1996, och sett över hela den perioden har taxorna i de flesta av länets kommuner höjts flerdubbelt mer än inflationen. Största ökningen i länet har skett i Lekeberg och Ljusnarsberg, där taxorna höjts mer än fyra gånger mer än inflationen, mätt som konsumentprisindex KPI.

Taxorna har höjts mer än hyrorna

I riket som helhet har taxorna under de senaste 20 åren höjts med i genomsnitt 70 procent, samtidigt som hyrorna höjts med 49 procent och allmänna prisnivån KPI bara stigit med 22 procent.

 

Kostnader 2016 för olika nyttigheter, kr/kvm inkl moms
Kommun Fjärrv* El VA Avfall Total kostnad
Askersund 169 92 81 18 360
Degerfors 176 86 54 16 332
Hallsberg 158 92 69 22 342
Hällefors 172 102 67 18 359
Karlskoga 167 88 41 13 309
Kumla 158 92 56 13 319
Laxå 174 102 60 19 355
Lekeberg 154 92 84 18 348
Lindesberg 157 84 50 17 307
Ljusnarsberg 172 102 59 19 353
Nora 170 92 55 16 333
Örebro 158 92 34 13 298
Riksgenomsnitt 163 88 65 21 336
Källa: Avgiftsgruppen
*Värmekostnaderna baseras på en medelförbrukning i Sverige.
LÄS MER: Nils Holgersson-undersökningen

Undersökningens metod är att ”förflytta” en bostadsfastighet till landets alla kommuner och jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp (VA), el och uppvärmning. Undersökningen har genomförts varje år sedan 1996. Bakom den så kallade Avgiftsgruppen står Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och Sabo.

Länk till hela Nils Holgersson, avgiftsrapporten 2016 (pdf, 70 sid).

 

 

Senast uppdaterad: 10 januari, 2017