Barnen växer upp i skilda världar

Det är stor skillnad mellan kommunerna.

Vart tredje barn i hyresrätt i Hällefors, Karlskoga och Lindesberg lever i en familj med mycket låga inkomster.

I hyresrätt är andelen med extremt låg inkomst ovanligt hög.

Mer än vart femte barn i hyreshus i länet lever på en standard under bidragsnivån.

Skillnaden i levnadsstandard mellan barn i hyresrätt och barn i villa eller bostadsrätt har ökat dramatiskt de senaste tio åren.

I dag har barn i hyreshus i genomsnitt ungefär 60 procent av den ekonomiska standard som villabarnen har. I flera kommuner i Örebro län är skillnaden ännu större.

Under socialbidragsnormen

En stor del av barnen i hyresrätt bor i en familj med så låga inkomster att de hamnar under gränsen för vad socialbidraget, numera kallat ekonomiskt bistånd, ska ge.

I Hällefors, Karlskoga och Lindesberg är det så många som en tredjedel av barnen i hyresrätt som har det så knapert.

Bättre i ägda boendeformer

Det finns barnfamiljer även i bostadsrätt och äganderätt som lever på små inkomster. I Örebro län är det sex procent av barnen i bostadsrätt, och tre procent i villorna, som har en ekonomisk standard under socialbidragsnormen.

De siffrorna ligger på ungefär samma nivå som riksgenomsnittet, medan andelen med mycket låga inkomster i hyreshus är något högre i Örebro län än i riket som helhet.

Ensamföräldrar och nyanlända

En anledning till att barn i hyreshus har lägre genomsnittlig standard är att de ofta bor i familjer med bara en försörjare, eller nyss har kommit till Sverige. Det är grupper med låga inkomster.

En annan anledning är att de barnfamiljer som har råd oftast väljer att bo i villa.

LÄS MER: Definitioner och fakta om statistiken

Disponibel inkomst är inkomst minus skatt plus eventuella bidrag.
Konsumtionsenhet (KE) är ett sätt att kunna jämföra inkomster mellan olika hushållstyper. Måttet motsvarar i princip en vuxen person. Men när det bor fler personer, eller barn, i ett hushåll får de mindre ”vikt” eftersom det är billigare att leva flera tillsammans.

Uppgifterna om disponibel inkomst under socialbidragsnivån är hämtade från inkomsttaxeringen för hela befolkningen. Uppdelningen utifrån boende i olika upplåtelseformer är framtagen speciellt för Hyresgästföreningen av SCB.

Nivån är olika för olika typer av hushåll, och skiljer även mellan olika kommungrupper. Det är sammansatt av schablonbelopp för nödvändiga levnadsomkostnader och hyra, och syftet är att det ska motsvara normen för ekonomiskt bistånd (socialbidrag).

År 2014 var beloppet cirka 20 500 kronor per månad för en familj med två vuxna och två barn, och 13 500 kronor för en ensamstående vuxen med ett barn.

Senast uppdaterad: 10 januari, 2017