Färre hyresgäster använder sin rösträtt

Valdeltagandet är mycket lägre i Vivalla än i Adolfsberg.

Valdeltagandet är mycket lägre i Vivalla än i Adolfsberg.

När klyftorna ökar i samhället får det också konsekvenser för demokratin.

I utpräglade hyreshusområden där inkomsten är låg och arbetslösheten hög kan det ibland vara mindre än hälften som använder sin rösträtt.

Tittar man på de två valdistrikt i Örebro där valdeltagandet var lägst respektive högst följer de mönstret.

I villaområdet Adolfsberg röstade 93 procent, medan de som bor i hyreshusen i Vivalla oftare lät bli. Medan valdeltagandet i hela landet ökade, minskade det i Vivalla med över 4 procentenheter, till 62 procent. Mer än en tredjedel lät alltså bli att använda sin rösträtt.

Vad betyder de skillnaderna för politiken som förs? Vad säger den om olika gruppers tilltro till det politiska systemet?

Observera att siffrorna här gäller riksdagsvalet, där bara de som är svenska medborgare får rösta. Med andra ord var det 38 procent av de svenska medborgarna i Vivalla som inte röstade i senaste riksdagsvalet.

Senast uppdaterad: 10 januari, 2017