Här finns fakta och statistik om 64 kommuner.

Här finns fakta och statistik om 64 kommuner.

Resten av landet
får vänta

Faktabanken hurvibor.se görs på uppdrag av Hyresgästföreningens regioner Mitt och Västra Sverige.

Region Mitt omfattar Dalarna, Södermanland, Värmlands och Örebro län. Region Västra Sverige består av 13 kommuner i Göteborgsregionen.

Därför omfattar det lokala och regionala materialet i faktabanken just de områdena: Fyra län plus en storstadsregion – eller sammanlagt 64 kommuner.

Skåne i både skrift och webb

Hösten 2016 fylldes faktabanken på med material från Skåne. Det är en sampublicering med rapporten Bostadsbristens landskap, gjord på uppdrag av Hyresgästföreningens regioner norra Skåne och Södra Skåne.

En tredjedel av Sverige

Eftersom Skåne har 33 kommuner betyder det att hurvibor.se nu innehåller fördjupat lokalt och regionalt material för sammanlagt 97 kommuner, fem län och två storstadsregioner. Det är ungefär en tredjedel av Sverige, både i antal kommuner och antal invånare.

Rikstäckande kartor

Utöver detta finns några sidor med rikstäckande, interaktiva kartor som visar läget i Sveriges 290 kommuner. Det gäller:

Bostadsläget i kommunerna, baserat på Boverkets bostadsmarknadsenkät

Byggt per invånare 2015

Ombildningar i relation till byggda hyresrätter

Medelinkomst i olika upplåtelseformer

Medelhyra per kommun

Rot-avdrag per invånare

Tips för eget faktasök

Det mesta av materialet på hurvibor.se är hämtat från offentliga, öppna, källor som du kan hitta på nätet. Oftast SCB, Boverket eller respektive länsstyrelse. Så om du vill ha tag i fakta från ett län eller en kommun som inte är med här – kolla våra källhänvisningar och sök vidare därifrån.

Gäller det hyror eller bostadsmarknad kan du också vända dig till Hyresgästföreningen i det län där du bor. På hyresgastforeningen.se finns kontaktuppgifter.

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 15 mars, 2017