Stark inflyttning ökar trycket på bostäder

Närheten till Stockholm har länge påverkat befolkningsutvecklingen i de östra länsdelarna positivt.

Närheten till Stockholm påverkar befolkningsutvecklingen i de östra länsdelarna positivt.

Under 2017 fortsatte befolkningen i Sverige att öka. Bakom ökningen låg ett födelseöverskott (fler födda än döda) med drygt 23 000 personer, men framför allt ett invandringsöverskott med närmare 99 000 personer.

Även befolkningen i alla Södermanlands kommuner ökade under 2017, främst på grund av inflyttning från andra länder. Totalt ökade länets befolkning med drygt 3 200 personer.

Stor invandring

Drygt 9 500 flyttade till Södermanland från andra delar av Sverige, medan något fler flyttade till andra län. Runt 3 800 invandrade till länet från andra länder, men bara 890 personer utvandrade.

De flesta flyttar till Eskilstuna och Nyköping. Men i förhållande till hur många som bor i kommunen, ligger Flen i topp. Där är invandringen helt avgörande för den positiva befolkningsutvecklingen. Även i ”utflyttningskommuner” som Vingåker och Katrineholm är invandringen avgörande för att inte befolkningen ska minska.

Stockholm breder ut sig

Befolkningen i Södermanlands län har ökat stadigt sedan millennieskiftet. Halva ökningen har skett i Eskilstuna, men även Strängnäs och Nyköping har bidragit starkt.

Den största procentuella befolkningsökningen har Trosa stått för, och utvecklingen håller i sig, stärkt av att det också byggts mycket i kommunen. Under 2017 ökade folkmängden i Trosa med 469 personer, eller 3,8 procent. Det placerar kommunen på andra plats i Sverige.

De östra delarna av länet blir allt mer sammanlänkade med Stockholmsregionen. Pendlingsmöjligheterna är goda och bostadspriserna lägre här.

 

Södermanland 2017
Födda + 3 291
Döda – 2 968
Födelsenetto + 323
Inflyttade
Därav fr andra län
Därav fr utlandet
+ 13 364
9 559
3 805
Utflyttade
Därav till andra län
Därav till utlandet
– 10 605
9 716
889
Flyttningsnetto + 2 759
Folkökning* + 3 244
Antal invånare
*Justerat med sent rapporterade händelser
Källa: SCB
291 341
Stor inflyttning ligger bakom folkökningen.

Det är framför allt en stor inflyttning som ligger bakom folkökningen.

Senast uppdaterad: 28 februari, 2018