Stark inflyttning ökar trycket på bostäder

Närheten till Stockholm har länge påverkat befolkningsutvecklingen i de östra länsdelarna positivt.

Närheten till Stockholm påverkar befolkningsutvecklingen i de östra länsdelarna positivt.

Befolkningsökningen i Sverige under 2016 blev den största någonsin. Bakom rekordökningen låg dels ett födelseöverskott (fler födda än döda) med drygt 26 000 personer, men framförallt ett invandringsöverskott med över 117 000 personer. Det är delar av det rekordstora antalet asylsökande hösten 2015 som under 2016 fått sina uppehållstillstånd och därmed kommit in i folkbokföringen.

Bilden är densamma i Södermanland. Länets befolkningsökning var rekordstor, närmare 4 400 personer. Främsta orsaken var att över 14 000 personer flyttade till länet, samtidigt som färre flyttade därifrån.

Stor invandring

Positivt flyttningsnetto gjorde att befolkningen i samtliga kommuner ökade. Framför allt ligger inflyttning från andra länder bakom ökningen. Runt 9 000 flyttade till Södermanland från andra delar av Sverige, något fler flyttade till andra län. Över 5 000 invandrade till länet från andra länder, medan bara 800 personer utvandrade.

De flesta flyttar till Eskilstuna och Nyköping. Men i förhållande till hur många som bor i kommunen, ligger Flen i topp. Där är invandringen helt avgörande för den positiva befolkningsutvecklingen. Även i ”utflyttningskommuner” som Vingåker och Katrineholm medförde invandringen att befolkningen ändå ökade.

Stockholm breder ut sig

Befolkningen i Södermanlands län har ökat stadigt sedan millennieskiftet. Halva ökningen har skett i Eskilstuna, men även Strängnäs och Nyköping har bidragit starkt. Den största procentuella befolkningsökningen har Trosa stått för.

Särskilt de östra delarna av länet blir allt mer sammanlänkade med Stockholmsregionen. Pendlingsmöjligheterna är goda och bostadspriserna lägre här.

 

Södermanland 2016
Födda + 3 266
Döda – 2 957
Födelsenetto + 309
Inflyttade
Därav fr andra län
Därav fr utlandet
+ 14 131
9 041
5 090
Utflyttade
Därav till andra län
Därav till utlandet
– 10 069
9 207
799
Flyttningsnetto + 4 062
Folkökning* + 4 385
Antal invånare
*Justerat med sent rapporterade händelser
Källa: SCB
288 097
Stor inflyttning ligger bakom folkökningen.

Det är framför allt en stor inflyttning som ligger bakom folkökningen.

Senast uppdaterad: 28 februari, 2017