Brist i hela länet – men stora planer

Bostadsbristen har ett fast grepp om Södermanland.

Bostadsbristen har ett fast grepp om Södermanland.

Varje år sammanställer Boverket den så kallade Bostadsmarknadsenkäten, där kommunerna beskriver läget på sina respektive bostadsmarknader.

I januari 2017, liksom året före, bedömde samtliga kommuner i Södermanland att de har brist på bostäder – och ingen av dem tror att det har lättat om tre år heller.

Vingåker, Gnesta, Katrineholm och Trosa uppger dock att det råder balans utanför centralorten.

Lågt byggande i många år

Byggandet har länge legat på en nivå som inte alls matchar inflyttningen.

Det har lett till en skriande brist på framför allt hyresrätter, med hyror som ungdomar och nyanlända kan klara av. Även äldre som vill flytta till bekvämare boende har svårt att hitta tillgängliga och prisvärda bostäder.

Mycket nytt på gång

Men nu ser det ut att kunna bli en förbättring, åtminstone om man ska tro kommunernas uppskattning av vilka byggen som sätts igång de närmaste åren (se tabell nedan). Men man ska ha i minnet att det som verkligen byggs brukar bli mindre än prognoserna. 2015 och 2016 påbörjades ungefär hälften av de 2 000 bostäder som kommunerna räknat med.

Byggboom i Eskilstuna?

Framför allt Eskilstuna, en kommun som 2016 växte med 1 600 personer, har länge släpat efter med byggandet. Nu finns planer på att byggstarta nära 2 000 bostäder de närmaste två åren. 2016 påbörjades bara ett par hundra, och ännu färre blev klara.

Trosa, som länge byggt mycket i förhållande till sitt invånarantal, fortsätter att lägga ribban högt. Nyköping och Strängnäs har också en hög ambitionsnivå.

I Katrineholm var det ett trendbrott när 50 lägenheter i flerbostadshus stod klara 2015, och följdes av ännu fler 2016. Nu bedömer kommunen ytterligare flera hundra lägenheter ska börja byggas 2017–2018.

 

  Kommunernas bedömning av bostadsbyggandet i Södermanland 2017-2018
  Förväntat byggande 20171   Förväntat byggande 20181 varav
Kommun Småhus Flerbost Summa Småhus Flerbost Summa Totalt småhus flerbost
Eskilstuna 75 796 871 75 984 1 059 1 930 8 % 92 %
Flen 17 14 31 14 101 115 146 21 % 79 %
Gnesta 49 200 249 55 80 135 384 27 % 73 %
Katrineholm 31 228 259 55 282 337 596 14 % 86 %
Nyköping 70 326 396 70 320 390 786 18 % 82 %
Oxelösund 26 48 74 6 50 56 130 25 % 75 %
Strängnäs 150 310 460 170 335 505 965 33 % 67 %
Trosa 80 193 273 100 105 205 478 38 % 62 %
Vingåker 38 0 38 38 0 38 76 100 % 0 %
Södermanland 536 2 115
2 651
583 2 257
2 840 5 491
20 % 80 %
Riket 2 14 500
53 500
68 000
15 000
55 500
70 500
138 500
21 % 79 %
Källa: Boverket, Bostadsmarknadsenkäten 2017.
1) De bostäder som kommunen med hänsyn till planläge, projektering och marknadsförutsättningar bedömer kommer att påbörjas under åren 2017 och 2018.
2) Prognos i Boverkets Indikatorer maj 2016.
LÄS MER: Brist, balans, överskott

I Bostadsmarknadsenkäten 2017 svarade 255 av landets 290 kommuner att de hade underskott (brist) på bostäder. 34 rapporterade balans, och 1 överskott.

Boverkets definitioner:
Balans på bostadsmarknaden innebär att konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven.

Obalans på bostadsmarknaden i form av underskott innebär inte alltid att det finns bostadssociala problem såsom trångboddhet eller omfattande andrahandsuthyrning som utbrett fenomen. Underskott på bostäder kan innebära att det i kommunen finns en dynamisk ekonomi, där ökade inkomster leder till en ökad efterfrågan på bostäder. Att en kommun uppger underskott på bostäder innebär i många fall att det är svårt att flytta till, eller inom kommunen.

Obalans på bostadsmarknaden i form av överskott innebär att det ständigt finns fler lediga bostäder, eller bostäder till salu, än vad som efterfrågas. Att det finns outhyrda lägenheter i något enstaka bostadsområde behöver inte innebära att den lokala bostadsmarknaden präglas av ett överskott. Ett överskott på bostäder behöver inte heller innebära att det finns lämpliga bostäder i förhållande till hur efterfrågan och/eller behovet ser ut i kommunen.

Senast uppdaterad: 10 maj, 2017