Byggandet ökar – från mycket låg nivå

1 188 bostäder byggdes 2017.

1 188 bostäder byggdes 2017. Samtidigt ökade befolkningen med 3 200 personer.

För första gången sedan 1992 har antalet byggda bostäder i Södermanland sprängt 1 000-vallen ett enskilt år. Nära 1 200 nya bostäder stod klara i länet 2017.

Ännu mer lovande är siffrorna för påbörjade bostäder 2017: cirka 2 000, varav uppåt 1 500 lägenheter i flerbostadshus. Och första halvåret 2018 är Södermanland ett av få län där byggandet inte har gått ned.

Men ökningen av byggandet sker från en mycket låg nivå, och antalet färdiga bostäder 2017 är fortfarande under riksgenomsnitt sett till befolkningens storlek.

Billigare hyresrätter behövs

Länsstyrelsen bedömer i sin Bostadsmarknadsanalys 2018 att det behöver byggas minst 1 500 bostäder per år. ”Sådana som kan efterfrågas”, lägger man till. Det som framför allt behövs är hyresrätter – med lägre hyror än i det som hittills byggts. De som behöver bostad kan inte betala, och de som kan betala bor ofta billigare och tycker inte att det nya är prisvärt.

Inga hinder i Trosa

Aktiviteten skiljer sig åt mellan kommunerna. Trosa var både 2016 och 2017 en av de kommuner där det byggdes mest i Sverige i förhållande till invånarantalet. Och mer ska det bli; ytterligare ett par hundra bostäder byggstartades i lilla Trosa under 2017.

Trosa är också en av de få kommuner som i Boverkets bostadsmarknadsenkät 2018, liksom året före, svarar att det inte finns några hinder för att bygga bostäder i deras kommun.

Trögt i Eskilstuna

I Eskilstuna, en kommun som årligen växer med över 1 000 personer, byggs fortfarande bara ett par hundra nya bostäder per år.

Framför allt saknas hyreslägenheter. 2016 blev inte en enda ny hyresrätt klar i Eskilstuna, och 2017 endast ett hundratal. Men det finns hopp om bättring: 2017 påbörjades närmare 600 bostäder i Eskilstuna, merparten i flerbostadshus.

I hela länet tillkom bara drygt 300 hyreslägenheter under 2017. Förutom i Eskilstuna byggdes de i Katrineholm, Strängnäs, Trosa och Vingåker.

Bostadsrätter byggdes främst i Strängnäs, Nyköping och Trosa. Många av bostadsrätterna i länet byggdes i form av småhus.

Brist på arbetskraft

Eskilstuna och Nyköping anger i Boverkets enkät bristen på byggarbetskraft som största hinder för byggande. De flesta andra kommuner i länet tar främst upp höga produktionskostnader och hårda lånevillkor, både för privatpersoner och byggherrar.

 

Färdigställda bostäder i Södermanland 2017
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1000 inv
Eskilstuna 115 111 226 52 % 12 % 36 % 2,2
Flen 7 14 21 0 % 67 % 33 % 1,2
Gnesta 60 0 60 0 % 70 % 30 % 5,4
Katrineholm 12 79 91 87 % 0 % 13 % 2,7
Nyköping 161 68 229 0 % 83 % 17 % 4,1
Oxelösund 1 0 1 0 % 0 % 100 % 0,1
Strängnäs 132 148 280 20 % 41 % 39 % 8,0
Trosa 143 115 258 17 % 54 % 29 % 20,0
Vingåker 6 16 22 73 % 0 % 27 % 2,4
Södermanland 637 551 1 188 26 %
45 %
29 %
4,1
Riket 12 444
35 783
48 227
37 %
45 %
18 %
4,8
Källa: SCB
LÄS MER: Färdigställda bostäder i Södermanland 2016
Färdigställda bostäder i Södermanland 2016
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1000 inv
Eskilstuna 71 120 191 0 % 63 % 37 % 1,8
Flen 9 16 25 64 % 0 % 36 % 1,5
Gnesta 16 0 16 0 % 0 % 100 % 1,5
Katrineholm 19 87 106 44 % 38 % 18 % 3,1
Nyköping 42 43 85 2 % 51 % 47 % 1,5
Oxelösund 4 0 4 0 % 0 % 100 % 0,3
Strängnäs 72 40 112 0 % 36 % 64 % 3,2
Trosa 68 112 180 9 % 61 % 30 % 14,5
Vingåker 1 32 33 97 % 0 % 3 % 3,6
Södermanland 302 450 752 15 %
47 %
38 %
2,6
Riket 11 411
31 030
42 441
40 %
38 %
22 %
4,2
Källa: SCB
LÄS MER: Färdigställda bostäder i Södermanland 2015
Färdigställda bostäder i Södermanland 2015
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1000 inv
Eskilstuna 35 190 225 44 % 41 % 15 % 2,2
Flen 7 0 7 0 % 0 % 100 % 0,4
Gnesta 8 43 51 84 % 0 % 16 % 4,8
Katrineholm 24 50 74 43 % 53 % 4 % 2,2
Nyköping 56 203 259 43 % 35 % 22 % 4,8
Oxelösund 18 0 18 0 % 0 % 100 % 1,5
Strängnäs 83 45 128 23 % 30 % 46 % 3,8
Trosa 23 67 90 31 % 43 % 26 % 7,5
Vingåker 2 0 2 0 % 0 % 100 % 0,2
Södermanland 256 598 854 40 % 35 % 25 % 3,0
Riket 9 038 25 565 34 603 39 % 40 % 21 % 3,5
Källa: SCB
LÄS MER: Färdigställda bostäder i Södermanland 2014
Färdigställda bostäder i Södermanland 2014
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1000 inv
Eskilstuna 30 123 153 84 % 0 % 16 % 1,5
Flen 2 0 2 0 % 0 % 100 % 0,1
Gnesta 8 32 40 0 % 80 % 20 % 3,8
Katrineholm 4 2 6 33 % 0 % 67 % 0,2
Nyköping 23 152 175 87 % 0 % 13 % 3,3
Oxelösund 2 0 2 0 % 0 % 100 % 0,2
Strängnäs 81 130 211 3 % 59 % 38 % 6,2
Trosa 20 3 23 13 % 0 % 87 % 1,9
Vingåker 4 0 4 0 % 0 % 100 % 0,4
Södermanland 174 442 616 47 % 25 % 27 % 2,2
Riket 8 410 20 754 29 164 38 % 38 % 24 % 3,0
Källa: SCB
LÄS MER: Färdigställda bostäder i Södermanland 2012-2013
Färdigställda bostäder i Södermanland 2012-2013
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1000 inv
Eskilstuna 48 193 241 37 % 44 % 20 % 2,4
Flen 22 35 57 61 % 39 % 3,6
Gnesta 29 0 29 100 % 2,8
Katrineholm 26 0 26 100 % 0,8
Nyköping 73 382 455 22 % 66 % 12 % 8,7
Oxelösund 47 53 100 53 % 47 % 8,9
Strängnäs 83 50 133 2 % 38 % 61 % 4,0
Trosa 55 108 163 48 % 19 % 33 % 14,1
Vingåker 1 0 1 100 % 0,1
Södermanland 384 821 1 205 30 % 40 % 30 % 4,4
Riket 17 898 37 320 55 218 35 % 35 % 30 % 5,8
Källa: SCB
Senast uppdaterad: 5 september, 2018