Byggandet ökar – men mer behövs

854 bostäder byggdes 2015.

854 bostäder byggdes 2015. Mer än tidigare, men det räcker inte.

Bostadsbristen i Södermanland blir allt mer akut, men byggandet har haft svårt att ta fart. 2015 blev året då det ändå tog ett rejält kliv uppåt: 854 nya bostäder stod färdiga.

Ungefär lika många verkar ha blivit klara 2016, enligt SCBs preliminära statistik. Båda åren har merparten varit lägenheter i flerbostadshus.

Det räcker inte

Men fortfarande är det alldeles för lite. Länet växer med cirka 3 000 personer per år, och det tar tid att komma ikapp efter en lång tid med lågt byggande.

Siffrorna för påbörjade byggen tyder ändå på en ljusning. 2016 påbörjades över 1 100 bostäder i Södermanland, enligt preliminär statistik från SCB. Ungefär hälften av dem var lägenheter i flerbostadshus.

Behovet: 1 300 per år

På nationell nivå har Boverket angett att takten för bostadsbyggandet i princip måste fördubblas jämfört med dagens nivå för att möta behoven. Starkast är trycket på storstadsområdena, vilket också smittar av sig på Strängnäs, Gnesta och Trosa som ingår i Stockholms arbetsmarknadsregion.

I Södermanland som helhet skulle det behöva byggas minst 1 300 bostäder per år, enligt länsstyrelsens bostadsmarknadsanalys i juni 2016. Framför allt behövs hyreslägenheter, och där sätter länsstyrelsen sitt hopp till de allmännyttiga bostadsföretagen, som stod för åtta av tio nya hyresrätter i länet 2015.

Även i kommunernas rapportering av planerade byggen 2016 och 2017 är det allmännyttan som väntas bygga merparten av de nya hyreslägenheterna.

Nyköping bygger, Eskilstuna inte

Ser man till vad som faktiskt byggts de senaste åren (tabeller nedan) är det Nyköping-Oxelösund som någorlunda håller den takt som Boverkets analys pekar mot. Även i Strängnäs, Trosa och Gnesta byggs det jämförelsevis mycket i relation till befolkningen.

Men i Eskilstuna, en kommun som växer med cirka 1 100 personer per år, har det bara byggts 150 bostäder i genomsnitt de senaste fyra åren. Det vill säga ungefär en ny bostad per sju nya invånare.

De närmaste åren ska dock Eskilstuna Kommunfastigheter AB bygga 200 nya lägenheter per år. Även Nyköpingshem AB har i sitt ägardirektiv från kommunen ett krav på att bygga i genomsnitt 100 hyreslägenheter per år fram till 2026.

 

Färdigställda bostäder i Södermanland 2015
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1000 inv
Eskilstuna 35 190 225 44 % 41 % 15 % 2,2
Flen 7 0 7 0 % 0 % 100 % 0,4
Gnesta 8 43 51 84 % 0 % 16 % 4,8
Katrineholm 24 50 74 43 % 53 % 4 % 2,2
Nyköping 56 203 259 43 % 35 % 22 % 4,8
Oxelösund 18 0 18 0 % 0 % 100 % 1,5
Strängnäs 83 45 128 23 % 30 % 46 % 3,8
Trosa 23 67 90 31 % 43 % 26 % 7,5
Vingåker 2 0 2 0 % 0 % 100 % 0,2
Södermanland 256 598 854 40 % 35 % 25 % 3,0
Riket 9 038 25 565 34 603 39 % 40 % 21 % 3,5
Källa: SCB
LÄS MER: Färdigställda bostäder i Södermanland 2014
Färdigställda bostäder i Södermanland 2014
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1000 inv
Eskilstuna 30 123 153 84 % 0 % 16 % 1,5
Flen 2 0 2 0 % 0 % 100 % 0,1
Gnesta 8 32 40 0 % 80 % 20 % 3,8
Katrineholm 4 2 6 33 % 0 % 67 % 0,2
Nyköping 23 152 175 87 % 0 % 13 % 3,3
Oxelösund 2 0 2 0 % 0 % 100 % 0,2
Strängnäs 81 130 211 3 % 59 % 38 % 6,2
Trosa 20 3 23 13 % 0 % 87 % 1,9
Vingåker 4 0 4 0 % 0 % 100 % 0,4
Södermanland 174 442 616 47 % 25 % 27 % 2,2
Riket 8 410 20 754 29 164 38 % 38 % 24 % 3,0
Källa: SCB
LÄS MER: Färdigställda bostäder i Södermanland 2012-2013
Färdigställda bostäder i Södermanland 2012-2013
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1000 inv
Eskilstuna 48 193 241 37 % 44 % 20 % 2,4
Flen 22 35 57 61 % 39 % 3,6
Gnesta 29 0 29 100 % 2,8
Katrineholm 26 0 26 100 % 0,8
Nyköping 73 382 455 22 % 66 % 12 % 8,7
Oxelösund 47 53 100 53 % 47 % 8,9
Strängnäs 83 50 133 2 % 38 % 61 % 4,0
Trosa 55 108 163 48 % 19 % 33 % 14,1
Vingåker 1 0 1 100 % 0,1
Södermanland 384 821 1 205 30 % 40 % 30 % 4,4
Riket 17 898 37 320 55 218 35 % 35 % 30 % 5,8
Källa: SCB
Fotnot: Om byggbehovet

I slutet av Boverkets rapport 2015:18 anges siffror för det uppskattade byggbehovet 2012–2025 i landets samtliga arbetsmarknadsregioner. Den prognosen gjordes dock 2012. Sedan dess har SCB justerat upp prognoserna för befolkningsutvecklingen samtidigt som byggandet fortsatt ligga på en låg nivå. I november 2015 angav man behovet till 75 000 bostäder per år i hela Sverige.

För att få en ungefärlig uppskattning av byggbehovet i Södermanland har vi räknat upp de regionala siffrorna i proportion till behovet i riket.

Senast uppdaterad: 16 februari, 2017