Nu byggs det för fullt i Södermanland

752 bostäder byggdes 2015.

752 bostäder byggdes 2016, i ett län som ökade med 4000 personer.

Det syns inte – än – i diagrammet här bredvid, men nu verkar byggandet ha kommit igång på allvar i Södermanland.

2016 byggstartades nära 1 400 bostäder i länet, och 2017 sattes ytterligare cirka 2 500 igång, enligt preliminära siffror från SCB. Av de byggen som startades 2017 är uppåt 2 000 lägenheter i flerbostadshus.

Det är första gången på många år som byggandet stämmer överens med vad kommunerna räknar med i Boverkets årliga enkäter.

Trögt länge

Bostadsbristen i Södermanland har länge varit akut, och ökande – men byggandet har fram tills nu haft svårt att ta fart.

År 2017 ser det dock bättre ut. För första gången sedan 1992 kommer antalet nybyggda bostäder i Södermanland att spränga 1 000-vallen, enligt SCB:s preliminära statistik. Definitiva siffror för bostadsbyggandet 2017 presenteras i maj 2018.

Inga hinder i Trosa

Aktiviteten skiljer sig åt mellan kommunerna. Trosa var 2016 en av de kommuner där det byggdes mest i Sverige i förhållande till invånarantalet. Och mer ska det bli; cirka 300 bostäder byggstartades i lilla Trosa under 2016, och ett par hundra till under 2017.

Trosa är också en av de få kommuner som i Boverkets bostadsmarknadsenkät 2017 svarar att det inte finns några hinder för att bygga bostäder i deras kommun. En annan är Gnesta, där det byggdes relativt mycket 2014 och 2015.

Ett litet men viktigt trendbrott skedde i Vingåker, som för första gången på många år fick 32 nybyggda hyreslägenheter.

Trögt i Eskilstuna

I Eskilstuna, en kommun som det senaste året växte med 1 600 personer, har det i genomsnitt bara byggts 160 bostäder per år de senaste fem åren. Det vill säga ungefär en ny bostad per sju nya invånare.

Framför allt saknas hyreslägenheter. 2016 blev inte en enda ny hyresrätt klar i Eskilstuna. Men 2017 verkar det ha lossnat även där: cirka 800 lägenheter påbörjades, merparten i flerbostadshus.

Brist på arbetskraft

Eskilstuna, Strängnäs och Nyköping tar i Boverkets enkät upp bristen på arbetskraft och höga produktionskostnader som främsta hinder för byggande. I Vingåker, Oxelösund och Flen pekar man på svårigheter för både privatpersoner och byggherrar att få lån.

 

Färdigställda bostäder i Södermanland 2016
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1000 inv
Eskilstuna 71 120 191 0 % 63 % 37 % 1,8
Flen 9 16 25 64 % 0 % 36 % 1,5
Gnesta 16 0 16 0 % 0 % 100 % 1,5
Katrineholm 19 87 106 44 % 38 % 18 % 3,1
Nyköping 42 43 85 2 % 51 % 47 % 1,5
Oxelösund 4 0 4 0 % 0 % 100 % 0,3
Strängnäs 72 40 112 0 % 36 % 64 % 3,2
Trosa 68 112 180 9 % 61 % 30 % 14,5
Vingåker 1 32 33 97 % 0 % 3 % 3,6
Södermanland 302 450 752 15 %
47 %
38 %
2,6
Riket 11 411
31 030
42 441
40 %
38 %
22 %
4,2
Källa: SCB
LÄS MER: Färdigställda bostäder i Södermanland 2015
Färdigställda bostäder i Södermanland 2015
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1000 inv
Eskilstuna 35 190 225 44 % 41 % 15 % 2,2
Flen 7 0 7 0 % 0 % 100 % 0,4
Gnesta 8 43 51 84 % 0 % 16 % 4,8
Katrineholm 24 50 74 43 % 53 % 4 % 2,2
Nyköping 56 203 259 43 % 35 % 22 % 4,8
Oxelösund 18 0 18 0 % 0 % 100 % 1,5
Strängnäs 83 45 128 23 % 30 % 46 % 3,8
Trosa 23 67 90 31 % 43 % 26 % 7,5
Vingåker 2 0 2 0 % 0 % 100 % 0,2
Södermanland 256 598 854 40 % 35 % 25 % 3,0
Riket 9 038 25 565 34 603 39 % 40 % 21 % 3,5
Källa: SCB
LÄS MER: Färdigställda bostäder i Södermanland 2014
Färdigställda bostäder i Södermanland 2014
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1000 inv
Eskilstuna 30 123 153 84 % 0 % 16 % 1,5
Flen 2 0 2 0 % 0 % 100 % 0,1
Gnesta 8 32 40 0 % 80 % 20 % 3,8
Katrineholm 4 2 6 33 % 0 % 67 % 0,2
Nyköping 23 152 175 87 % 0 % 13 % 3,3
Oxelösund 2 0 2 0 % 0 % 100 % 0,2
Strängnäs 81 130 211 3 % 59 % 38 % 6,2
Trosa 20 3 23 13 % 0 % 87 % 1,9
Vingåker 4 0 4 0 % 0 % 100 % 0,4
Södermanland 174 442 616 47 % 25 % 27 % 2,2
Riket 8 410 20 754 29 164 38 % 38 % 24 % 3,0
Källa: SCB
LÄS MER: Färdigställda bostäder i Södermanland 2012-2013
Färdigställda bostäder i Södermanland 2012-2013
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1000 inv
Eskilstuna 48 193 241 37 % 44 % 20 % 2,4
Flen 22 35 57 61 % 39 % 3,6
Gnesta 29 0 29 100 % 2,8
Katrineholm 26 0 26 100 % 0,8
Nyköping 73 382 455 22 % 66 % 12 % 8,7
Oxelösund 47 53 100 53 % 47 % 8,9
Strängnäs 83 50 133 2 % 38 % 61 % 4,0
Trosa 55 108 163 48 % 19 % 33 % 14,1
Vingåker 1 0 1 100 % 0,1
Södermanland 384 821 1 205 30 % 40 % 30 % 4,4
Riket 17 898 37 320 55 218 35 % 35 % 30 % 5,8
Källa: SCB
Senast uppdaterad: 19 februari, 2018