Färre hyresgäster använder sin rösträtt

I hyreshusområdet är det färre som röstar.

I hyreshusområdet är det färre som röstar än i bostadsrätterna vid Tunavallen.

När klyftorna ökar i samhället får det också konsekvenser för demokratin.

I utpräglade hyreshusområden där inkomsten är låg och arbetslösheten hög kan det ibland vara mindre än hälften som använder sin rösträtt.

I Södermanland är skillnaderna inte lika dramatiska. Men tittar man på valdistrikt i Eskilstuna där valdeltagandet var lågt respektive högt följer de mönstret.

I bostadsrättshusen vid Tunavallen röstade över 90 procent, medan de som bor i hyreshusen i Råbergstorp och Lagersberg oftare lät bli. Bara 62 procent av dem gick till valurnorna, en minskning från förra valet med nära 4 procentenheter. Mer än en tredjedel lät alltså bli att använda sin rösträtt.

Vad betyder de skillnaderna för politiken som förs? Vad säger den om olika gruppers tilltro till det politiska systemet?

Observera att siffrorna här gäller riksdagsvalet, där bara de som är svenska medborgare får rösta. Med andra ord var det mer än en tredjedel av de svenska medborgarna i Råbergstorp och Lagersberg som inte röstade i senaste riksdagsvalet.

Senast uppdaterad: 10 januari, 2017