Invandringen vänder negativa trenden

De senaste åren har befolkningen i Värmland börjat öka igen.

De senaste åren har Värmlands befolkning börjat öka igen.

2016 ökade Sveriges befolkning mer än någonsin tidigare. Värmlands tillskott blev över 3 400 personer, även det en rekordsiffra.

Befolkningen ökade i samtliga kommuner utom Kil (där minskningen dock var bara två personer).

Inflyttning gav rekordökning

Det dog fler värmlänningar än vad som föddes. Samtliga kommuner utom Karlstad/Hammarö och Kil har födelseunderskott.

Rekordökningen berodde alltså på stor inflyttning. Över 11 700 flyttade till länet, drygt 8 000 flyttade därifrån.

Karlstad är den stora magneten. Dit flyttar både invandrare, personer från andra län och från andra värmländska kommuner.

Många invandrare

Över 5 600 kom till Värmland från andra länder. Det är nästan hälften av alla som flyttade till länet. Många av dem hör till det stora antal som sökte asyl hösten 2015, men fick uppehållstillstånd och därmed folkbokfördes, först 2016.

De flesta invandrarna – över 800 – flyttade till Karlstad. Men relativt sett har invandringen störst betydelse i kommuner som Torsby, Filipstad, Munkfors och Årjäng, där mer än hälften av dem som flyttade in 2016 kom från andra länder.

Nu vänder det uppåt

I mitten av 1990-talet var Värmlands befolkning som störst. Sedan tog utflyttningen fart i krisens spår, jobb försvann och befolkningen minskade med cirka 10 000 personer.

Vid sekelskiftet hejdades befolkningsraset och från och med 2012 har länets befolkning ökar varje år. Det är främst i Karlstad/Hammarö, med drygt en tredjedel av länets befolkning, som invånarantalet ökar. Precis som i andra län är det högskoleorter och större städer som växer.

Allt äldre befolkning

Alla   kommuner utom Hammarö har en större andel över 65 år än riksgenomsnittet. Eftersom befolkningen är förhållandevis gammal har de flesta kommuner födelseunderskott, det vill säga att fler dör än det föds.

 

Värmlands län 2016
Födda + 2 930
Döda – 3 197
Födelsenetto – 267
Inflyttade
Därav fr andra län
Därav fr utlandet
+ 11 714
6 050
5 664
Utflyttade
Därav till andra län
Därav till utlandet
– 8 082
7 077
1 005
Flyttningsnetto + 3 632
Folkökning* + 3 430
Antal invånare
*Justerat med sent rapporterade händelser.
Källa: SCB
279 334
Efter raset på 1990-talet ökar nu befolkningen starkt.

Efter befolkningsraset på 1990-talet har läget stabiliserats, och nu ökar länet starkt.

Senast uppdaterad: 9 mars, 2017