Invandringen vänder negativa trenden

De senaste åren har befolkningen i Värmland börjat öka igen.

De senaste åren har Värmlands befolkning börjat öka igen.

Efter rekordåret 2016 fortsatte Sveriges befolkning att öka under fjolåret. Antalet värmlänningar ökade med drygt 1 000 under 2017.

2016 var ett rekordår även i Värmland, med stigande befolkningssiffror överallt, men under 2017 ökade befolkningen endast i nio av länets 16 kommuner. Karlstad och Hammarö stod för merparten. I sju kommuner minskade befolkningen, mest i Torsby och Filipstad. Båda finns med bland de tre kommuner i landet som hade de största befolkningstappen.

Stor inflyttning

Det dör fler värmlänningar än vad som föds. Befolkningsökningen beror alltså på stor inflyttning. Närmare 17 000 flyttade till länet (varav 3 500 från andra länder), medan 16 000 flyttade därifrån.

Karlstad är den stora magneten. Dit flyttar både invandrare, personer från andra län och från andra värmländska kommuner. Även Hammarö och Arvika har relativt stor inflyttning.

Många invandrare

De flesta invandrarna – över 700 – flyttade till Karlstad. Men relativt sett har invandringen störst betydelse i kommuner som Torsby, Hagfors och Årjäng, där runt 40 procent av dem som flyttade in 2017 kom från andra länder.

Nu vänder det uppåt

I mitten av 1990-talet var Värmlands befolkning som störst. Sedan tog utflyttningen fart i krisens spår, jobb försvann och befolkningen minskade med cirka 10 000 personer.

Vid sekelskiftet hejdades befolkningsraset och från och med 2012 har länets befolkning ökat varje år. Det är främst i Karlstad/Hammarö, med drygt en tredjedel av länets befolkning, som invånarantalet ökar. Precis som i andra län är det högskoleorter och större städer som växer.

Allt äldre befolkning

Alla   kommuner utom Hammarö har en större andel över 65 år än riksgenomsnittet. Eftersom befolkningen är förhållandevis gammal har de flesta kommuner födelseunderskott, det vill säga att fler dör än det föds.

 

Värmlands län 2017
Födda + 2 970
Döda – 3 132
Födelsenetto – 162
Inflyttade
Därav fr andra län
Därav fr utlandet
+ 9 940
6 399
3 541
Utflyttade
Därav till andra län
Därav till utlandet
– 8 799
7 910
889
Flyttningsnetto + 1 141
Folkökning* + 1 065
Antal invånare
*Justerat med sent rapporterade händelser.
Källa: SCB
280 399
Efter raset på 1990-talet ökar nu befolkningen starkt.

Efter befolkningsraset på 1990-talet har läget stabiliserats, och nu ökar länet starkt.

Senast uppdaterad: 26 februari, 2018