Det går att bygga om utan chockhöjd hyra

Hyrorna i Värmland ligger i allmänhet under riksgenomsnittet.

Hyrorna i Värmland ligger i allmänhet under riksgenomsnittet.

Hyrorna i Värmland är i allmänhet lägre än i landet som helhet. Det är bara Kil som man ligger i nivå med riksgenomsnittet.

I Karlstad finns också ett bra exempel på renovering som inte lett till kraftiga hyreshöjningar.

Lägre hyror i äldre hus

Låga genomsnittshyror beror på att det inte byggts så mycket på senare år. Hyrorna i nybyggda hus är nämligen ofta flera tusen kronor högre i månaden, och drar därmed upp genomsnittshyrorna.

Ny trea för 10 000

Till exempel har de senaste åren omkring 400 lägenheter byggts av olika fastighetsägare i centrala Karlstad, där hyran för en ganska liten trerummare hamnar över 10 000 kronor per månad.

Det är privata värdar som bygger, med hög standard. De har tecknat avtal med Hyresgästföreningen om så kallade presumtionshyror.

Undantagshyror

Presumtionshyror är ett slags undantagstillstånd i hyreslagen som gör det möjligt för en fastighetsägare att träffa avtal med Hyresgästföreningen om en högre hyra än den som motiveras av bruksvärdet. Undantaget har tillkommit för att underlätta nyproduktion.

Hyresgästerna i husen kan därmed inte få sin hyra prövad mot bruksvärdet de första 15 åren. Å andra sidan kan heller inte andra fastighetsägare hänvisa till presumtionshyrorna för att få ut en högre hyra i sina hus.

Varsam renovering ger låg höjning

Även när husen renoveras kan den nya hyran bli hög. Normalt underhåll ska inte påverka hyran, men om lägenhetens standard blir högre höjs också bruksvärdet. Det är inte ovanligt att en standardhöjande renovering ger så höga hyror att tidigare hyresgäster tvingas flytta.

Men när Karlstads Bostads AB renoverar 622 lägenheter på Rud i Karlstad är utgångspunkten att alla hyresgäster ska kunna bo kvar. Ingen ska behöva få sin hyra höjd med mer än 5 procent.

Upplägget går ut på att man behåller skåpstommar och den utrustning som fortfarande är fräsch och funktionsduglig. Men varje hyresgäst kan välja en högre standard – mot en något högre hyra.

Efter en basrenovering stannar hyresnivån under 800 kr/kvm vilket motsvarar en hyra under 5 000 kr/mån för en lägenhet på 70 kvm.

Senast uppdaterad: 25 juni, 2017