Värmland har landets högsta taxor

Bara tre kommuner har en samlad taxenivå under riksgenomsnittet.

Bara Karlstad, Kristinehamn och Arvika har en samlad taxenivå under riksgenomsnittet. Taxorna brukar vara högre i glesbygd.

I de flesta kommuner har taxorna höjts tre-fyra gånger mer än den allmänna prisnivån.

I de flesta kommuner har taxorna höjts tre-fyra gånger mer än den allmänna prisnivån KPI under 20-årsperioden.

Värme, vatten, el och sophämtning är dyrt i Värmland. Sju av länets kommuner finns på listan över Sveriges 30 dyraste, och länsgenomsnittet är högst i landet.

Bara Karlstad, Kristinehamn och Arvika har en samlad taxenivå som ligger under riksgenomsnittet.

I Karlstad går 1 700 kronor i månaden till taxor och avgifter i en vanlig trerummare. I grannkommunen Hammarö får man betala drygt 400 kronor mer för samma förbrukning.

Dyra elavtal

Sveriges dyraste el finns i 15 kommuner som alla har Ellevio (fd Fortum) som elnätsföretag. Tio av dem finns i Värmland: Hammarö, Sunne, Torsby, Hagfors, Kil, Forshaga, Grums, Eda, Storfors och Munkfors.

Sänkta taxor motverkade

Eltaxan höjdes dessutom kraftigt mellan 2015 och 2016.

I Arvika och Storfors motverkades höjningen av sänkta taxor, rejäla sänkningar av avgifterna för fjärrvärme i Arvika och för avfall i Storfors. I de kommunerna sänktes till och med totaltaxan något.

Kraftig höjning över tid

Sedan 1996 har taxenivån i Kil, Årjäng, Torsby och Storfors höjts minst fyra gånger mer än inflationen, mätt som KPI.

Taxorna har höjts mer än hyrorna

I riket som helhet har taxorna under de senaste 20 åren höjts med i genomsnitt 70 procent, samtidigt som hyrorna höjts med 49 procent och allmänna prisnivån KPI bara stigit med 22 procent.

 

Kostnader 2016 för olika nyttigheter, kr/kvm inkl moms
Kommun Fjärrv* El VA Avfall Total kostnad
Arvika 155 85 64 22 326
Eda 151 102 85 23 361
Filipstad 170 85 77 19 351
Forshaga 178 102 68 14 363
Grums 174 102 73 18 366
Hagfors 167 102 62 23 354
Hammarö 170 102 94 19 386
Karlstad 154 85 51 16 306
Kil 182 102 92 17 393
Kristinehamn 166 85 55 17 324
Munkfors 184 102 83 22 392
Storfors 183 102 90 13 388
Sunne 173 102 76 25 377
Säffle 169 94 66 16 346
Torsby 174 96 89 20 379
Årjäng 177 94 99 18 387
Riksgenomsnitt 163 88 65 21 336
Källa: Avgiftsgruppen
*Värmekostnaderna baseras på en medelförbrukning i Sverige.
LÄS MER: Nils Holgersson-undersökningen

Undersökningens metod är att ”förflytta” en bostadsfastighet till landets alla kommuner och jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp (VA), el och uppvärmning. Undersökningen har genomförts varje år sedan 1996. Bakom den så kallade Avgiftsgruppen står Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och Sabo.

Länk till hela Nils Holgersson, avgiftsrapporten 2016 (pdf, 70 sid).

 

Senast uppdaterad: 10 januari, 2017