Ombildningar ger minus i Karlstad

Andelen hyresrätter är normalt störst i städer, på landsbygden dominerar villorna.

Andelen hyresrätter är normalt störst i städer, på landsbygden dominerar villorna.

I Värmland dominerar egnahemmen.

I Värmland, med sina många småorter, dominerar egnahemmen.

Det råder brist på hyreslägenheter i de flesta av länets kommuner. I Karlstad har dessutom ombildningar minskat antalet hyresrätter de senaste åren.

Trots att det byggdes över 300 hyreslägenheter i Karlstad 2015 finns det fortfarande färre hyresrätter nu än 2010. Det beror på att fler lägenheter ombildats till bostadsrätt än vad som byggts.

Men nu, när byggandet verkar ha kommit igång på allvar, kanske det vänder.

Egnahem dominerar

Tittar man på alla bostäder, och hur de är fördelade på olika upplåtelseformer, speglar de länets historia och geografi.

Värmland har en ovanligt stor andel egnahem: drygt hälften av alla bostäder är villor. I alla kommuner utom Karlstad och Kristinehamn är majoriteten av bostäderna egnahem.

I Karlstad är 45 procent av bostäderna hyresrätter, vilket är normalt för lite större städer.

Allmännyttan viktig

De allmännyttiga bostadsföretagen spelar en stor roll på Värmlands bostadsmarknad. 54 procent av alla hyresrättslägenheter tillhör allmännyttan, vilket är något mer än riksgenomsnittet som är 46 procent.

Andelen allmännytta var dock högre tidigare. Rivningar och försäljning – både till svenska och norska företag – har minskat beståndet.

Under fliken Kommuner finns diagram över bostadsbeståndets fördelning i varje enskild kommun.

LÄS MER: Om upplåtelseformer i statistiken

Statistiska centralbyråns offentliga statistik över bostadsbeståndet baseras på det nationella lägenhetsregistret. I underlaget för fördelning på upplåtelseformer ingår även specialbostäder, till exempel studentbostäder, boenden för äldre eller funktionshindrade. Dessa är oftast hyresrätter.

Senast uppdaterad: 10 januari, 2017