Tre av tio hyresgäster har låg inkomst

Skillnaden är störst mellan barnfamiljer.

Hyresgäster har i genomsnitt lägre inkomst än de som äger sina bostäder, och det gäller i alla hushållstyper.

Alla utom Karlstad och Hammarö ligger över riksgenomsnittet när det gäller låg inkomst.

I Filipstad har varannan hyresgäst inkomst under EUs fattigdomsgräns.

Värmland har större andel med låg inkomst i alla boendeformer.

Tre av tio hyresgäster i länet har inkomst under EUs fattigdomsgräns.

Genomsnittsinkomsten är lägre i hyresrätt än i de båda ägda boendeformerna. Det gäller för alla familjetyper.

I Värmland är skillnaden dock mindre än i riket som helhet. En ovanligt stor del även av dem som bor i bostadsrätt och egnahem i länet har låga inkomster.

Risk för fattigdom

Tre av tio hyresgäster i länet har en ekonomisk standard under den gräns som i EU-statistiken kallas risk för fattigdom, eller relativ fattigdom.

Med det menas en disponibel inkomst som är lägre än 60 procent av medianen i landet. SCB definierar det som låg inkomst.

Inga marginaler

Oavsett vilka ord man väljer är det ett läge där man inte har marginaler för att klara större oväntade utgifter.

Svårast är det för barnfamiljer, där många hyresgäster till och med lever på en ekonomisk standard som är lägre än den nivå som ekonomiskt bistånd, det som tidigare kallades socialbidrag, ger.

Skillnad mellan kommuner

Inkomststandarden skiljer sig också mellan kommunerna, som vi kan se i diagrammet. Men alla utom Karlstad har större andel med låg inkomst än riksgenomsnittet

Se även kartan med medelinkomst i olika upplåtelseformer i samtliga svenska kommuner.

LÄS MER: Definitioner och fakta om statistiken

Disponibel inkomst är inkomst minus skatt plus eventuella bidrag.
Konsumtionsenhet (KE) är ett sätt att kunna jämföra inkomster mellan olika hushållstyper. Måttet motsvarar i princip en vuxen person. Men när det bor fler personer, eller barn, i ett hushåll får de mindre ”vikt” eftersom det är billigare att leva flera tillsammans.

Statistiken om disponibel inkomst görs av SCB utifrån uppgifter om taxerad inkomst, och underlaget är hela befolkningen från 20 år och uppåt. Genom att folkbokföringen numera är sammankopplad med lägenhetsregistret kan man även få fram statistik som visar inkomstläget i olika upplåtelseformer.

Andelen boende med inkomst under 60 procent av medianen i riket kommer från samma källa men är framtagen speciellt för Hyresgästföreningen av SCB.

Senast uppdaterad: 15 juni, 2017