Mer än 200 milj i bidrag till renoveringar

236 miljoner kronor betalades ut under 2017.

2016 sänktes rot-avdraget till 30 procent. Men fortfarande betalas ett par hundra miljoner per år ut i Värmland.

Statens kostnad för rot-avdrag i Värmland blev ungefär 230 miljoner kronor vart och ett av åren 2016 och 2017. Det är en kraftig sänkning jämfört med åren dessförinnan, då avdraget fortfarande var  50 procent av arbetskostnaden.

Men omfattningen av rot-arbetena, det vill säga underlaget för utbetalningarna, har inte minskat så mycket, som vi ser i diagrammet. De ligger på ungefär samma nivå som åren före sänkningen.

Rusning efter bidrag 2015

2015, som var sista året med avdrag på 50 procent, var rot-utbetalningarna rekordhöga. Många ville passa på att renovera innan bidraget sänktes.

Mer än bostadsbidraget

Men även sedan rot-avdraget sänkts till 30 procent uppgår utbetalningarna i Värmland till betydande belopp. I själva verket nästan 100 miljoner mer än de fattigaste hushållen får i bostadsbidrag. 2017 betalades 143 miljoner kronor ut i bostadsbidrag i länet.

Avdraget som är ett bidrag

Rot-avdraget har funnits i sin nuvarande form sedan 2009. Tekniskt sett är det ett avdrag från skatten, men i praktiken fungerar det som ett bidrag till renovering av villor, bostadsrätter och fritidshus. Bidraget utbetalas till hantverkaren, och rabatten ges direkt på fakturan, utan att köparen behöver ansöka om det.

Även hus som svenskar äger i utlandet omfattas av stödet. Men det är fortfarande inte tillgängligt för boende i hyresrätter.

Lågavlönade tvingas flytta

Bostadsföretag får inte heller bidrag från staten till sina renoveringar. Där bärs kostnaden i stället av hyresgästerna, på hyran. I äldre bostadsområden, som tidigare haft jämförelsevis låga hyror, kan standardhöjningen i samband med renovering leda till hyreshöjningar på flera tusen kronor i månaden.

Enligt en rapport från Hyresgästföreningen kan vart tredje hushåll i områden som står inför renovering bli tvunget att flytta därför att de inte har råd med nya hyran. Bostadsbidraget, där de bidragsgrundande hyresnivåerna inte höjts sedan 1996, är inte heller till stor hjälp i det läget.

Ju högre inkomst desto mer bidrag

Förutom den obalans som ligger i att hyresrätten står utanför rot-avdraget finns också en obalans i hur rot-avdraget utnyttjas. Både andelen som använder rot-avdrag och beloppen de får i bidrag till sina renoveringar ökar med stigande inkomst.

I Värmland gick en femtedel av rot-avdragen 2016 till personer som hade en årsinkomst över 500 000 kronor. De fick sammanlagt 48 miljoner kronor i bidrag till att bygga om hemma, enligt SCB:s statistik.

Det betalas ut mest bidrag till renoveringar i de rikaste kommunerna, och mer till de rikaste hushållen. Samma mönster syns när det gäller ränteavdragen, eftersom högavlönade personer i allmänhet bor i dyrare bostäder med större lån.

 

Skattelättnad i form av rot-avdrag i Värmlands kommuner 2017
Kommun Prel rot-avdrag
2017, milj kr
Prel rot-avdrag
per inv 2017, kr
Hammarö 19,2 1 189
Sunne 13,8 1 038
Karlstad 80,2 881
Munkfors 3,2 849
Årjäng 8,4 845
Forshaga 9,7 843
Kil 10,0 837
Torsby 9,8 824
Kristinehamn 19,9 810
Arvika 20,8 798
Hagfors 9,1 770
Säffle 12,0 764
Grums 6,9 763
Storfors 2,4 597
Eda 4,9 570
Filipstad 5,8 534
Värmland 236 843
Riket 9 257 915
Källa: SCB och Skatteverket (preliminär siffra, slutlig avstämning i samband med taxeringen)

 

LÄS MER: Så funkar ROT-avdrag

Rot-avdraget är tekniskt sett ett skatteavdrag, men i praktiken fungerar det som ett bidrag. Det betalar 30 procent av arbetskostnaden vid reparation, om- och tillbyggnad av villor, bostadsrätter och fritidshus. Även arbeten på hus som svenskar äger i utlandet är berättigade till rot-avdrag. 2009–2015 var avdraget 50 procent av arbetskostnaden.

Den som äger en privatbostad och renoverar eller bygger om hemma får rabatten redan på fakturan. Det beloppet (rot-avdraget) får hantverkaren/byggfirman i stället från Skatteverket, efter att ha fyllt i en blankett på nätet. Den här transaktionen, som tekniskt sett är ett avdrag från köparens inkomstskatt, sker automatiskt, utan att personen behöver ansöka om det. Fram till och med 2014 behövde heller inga kvitton lämnas in, men från 1 april 2015 har reglerna skärpts något.

Avdraget är begränsat till 50 000 kr per person och år. Makar som äger en bostad tillsammans kan alltså få bidrag till att bygga om hemma med upp till 100 000 kr per år. Hyresgäster och de som äger hyresfastigheter kan inte få rot-avdrag.

Hyresgästföreningen tycker: Ta bort hyrskatten

Hyresgästföreningen vill ha likvärdiga villkor mellan boendeformerna. Till exempel att rot-avdraget ska gälla för alla, oavsett om renoveringarna betalas direkt eller via hyran.

Senast uppdaterad: 14 februari, 2018