Färre hyresgäster använder sin rösträtt

I utpräglade hyreshusområden använder färre sin rösträtt.

I utpräglade hyreshusområden är det färre som använder sin rösträtt.

När klyftorna ökar i samhället får det också konsekvenser för demokratin.

I utpräglade hyreshusområden där inkomsten är låg och arbetslösheten hög kan det ibland vara mindre än hälften som använder sin rösträtt.

I Värmland är skillnaderna inte lika dramatiska. Men tittar man på valdistrikt i Karlstad med lågt respektive högt valdeltagande följer de mönstret.

I villadistriktet Råtorp röstade över 92 procent, medan de som bor i hyreshusen i Kronoparken oftare lät bli. Bara 75 procent av dem gick till valurnorna. En fjärdedel lät alltså bli att använda sin rösträtt.

Vad betyder de skillnaderna för politiken som förs? Vad säger den om olika gruppers tilltro till det politiska systemet?

Observera att siffrorna här gäller riksdagsvalet, där bara de som är svenska medborgare får rösta. Med andra ord var det 25 procent av de svenska medborgarna i Kronoparken som inte röstade i senaste riksdagsvalet.

Senast uppdaterad: 10 januari, 2017