Presskontakter

Riksförbundet

Förbundsordförande Marie Linder

Marie Linder,
förbundsordförande,
Hyresgästföreningen.
070-546 26 94

Pär Svanberg

Pär Svanberg,
bostadspolitisk expert,
Hyresgästföreningen.
070-672 92 64

Ko_AnnaWennerstrand

Anna Wennerstrand,
presschef,
Hyresgästföreningen.
076-798 08 74

Region Mitt (Dalarna, Södermanland, Värmland, Örebro län)

Ordförande Helena Frisk

Helena Frisk,
ordförande,
Region Mitt
070-680 66 10

Utredare Jakob Höglund

Jacob Höglund,
bostadspolitisk strateg,
Region Mitt
070-370 84 03

Kommunikationschef Annakari Berglund

Annakari Berglund,
enhetschef,
Region Mitt
070-695 69 66
010-459 15 17

Region Västra Sverige (Göteborgsregionen)

Ordförande Bengt Svensson

Bengt Svensson,
ordförande,
Region Västra Sverige.
070-828 01 67
0771-443 443

Regionchef Anna Lönn Lundbäck

Anna Lönn Lundbäck,
regionchef,
Region Västra Sverige.
010-459 24 41
072- 216 31 16

Pressansvarig Eva Thorpenberg

Eva Thorpenberg,
pressansvarig,
Region Västra Sverige.
010-459 24 67

Senast uppdaterad: 17 mars, 2017