Pressmeddelanden

Kartläggning av hyror i svenska kommuner och stadsdelar 2016 och 2017

2017-11-20 12:39:49

För första gången presenterar Hyresgästföreningen 2016 och 2017 års hyror i kartformat. Hyresdatan är hämtad från SCBs årliga hyresundersökning. Resultaten i sammanställningen visar hur hyrorna har ökat mellan 2016 och 2017. Det ger också en bild av vilka hyresnivåer som finns i Sveriges kommuner och i storstädernas stadsdelar. Hyreskartan hittar du här http://arcg.is/1Wn58nInnovativa lösningar ska minska bostadssegregationen

2017-11-17 14:22:23

​Hyresgäster, allmännyttan och forskningen går nu samman för att ytterligare fokusera på frågor kring ökad sysselsättning, bättre skolresultat, trygghet och stärkt samhällsservice. Med stöd från Vinnova ska Allmännyttans innovationslabb utforma metoder och verktyg för bostadsbolag som vill bidra till en positiv samhällsutveckling inom dessa områden.Hyresgästföreningen initierar oberoende bostadsdelegation

2017-11-16 13:08:54

Det råder bostadsbrist i stora delar av landet och situationen i de större städerna börjar närma sig kritiska nivåer. Sverige behöver en ny bostadspolitik. -För köpstarka finns det två alternativ, bostadsrätt eller dyr nyproduktion, men det finns inget alternativ för normalinkomsttagare, trots ett relativt högt bostadsbyggande, säger Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen.Skärpt lagstiftning föreslås för att komma till rätta med svarthandel med hyreskontrakt

2017-11-07 10:30:00

​Idag lämnades utredningen Åtgärder mot handel med hyreskontrakt över till regeringen. Förslagen innebär skärpningar av lagstiftningen när det gäller bytesrätt, andrahandsuthyrning och inneboende. -Många bostadssökande befinner sig i en desperat situation och bostadsbristen utnyttjas av kriminella. Förslagen reflekterar allvaret på svartmarknaden , säger Johan Mirtorp jurist Hyresgästföreningen.Regeringens utredning om stärkt skydd för hyresgäster vid brand ett viktigt steg

2017-11-02 08:25:54

Regeringen tillsätter nu en utredning för att se över hyresgästens rätt att flytta tillbaka till sin lägenhet efter brand. Idag upphör kontraktet utan uppsägning när en lägenhet förstörs så att den boende måste flytta, oavsett vem som orsakat branden. Det får stora konsekvenser för de som drabbas. Regeringens beslut är mycket välkommet och något Hyresgästföreningen har arbetat för i flera år.Nils Holgersson-rapporten 2017: Stora skillnader mellan kommunernas taxor och avgifter

2017-10-26 08:00:00

Det skiljer hela 80 procent för priset på el, värme, avfall och vatten mellan dyraste och billigaste kommunen i Sverige. Dyraste kommunen Tanum ligger en dryg tusenlapp över landets billigaste kommun som är Luleå. Det visar den årliga Nils Holgersson-rapporten som kartlägger avgifter och taxor för flerbostadshus i landets alla kommuner.Första överenskommelserna i årets hyresförhandling klara

2017-10-20 12:40:00

Förhandlingarna om 2018 års hyror har nu dragit igång på allvar och de första överenskommelserna är nu klara. Hittills har drygt 186 000 lägenheter fått hyran klar för 2018. De flesta av dessa är fleråriga avtal som slöts förra året. För dessa avtal är den genomsnittliga hyreshöjningen 0,69 procent. Även de avtal som hittills tecknats i årets förhandlingsomgång är på liknande nivåer.Moderaternas förslag om införande av marknadshyror gör det svårare för unga flytta hemifrån

2017-10-14 12:54:00

Moderaterna vill införa friare hyressättning i hela hyresbeståndet -Det finns 3 miljoner hyresgäster i Sverige, och 213 000 unga är ofrivilligt hemmaboende. Marknadshyror skulle göra det ännu svårare, i många fall helt omöjligt, för denna grupp att få ett eget hem. Det skulle dessutom bli en helt omotiverad värdeöverföring till en redan mycket lönsam fastighetsägarbransch. säger Marie Linder.Martin Hofverberg ny boendeekonom i Hyresgästföreningen

2017-10-09 07:00:00

​Martin Hofverberg tillträdde den nyinrättade tjänsten som boendeekonom på Hyresgästföreningen den 1 oktober. Han kommer närmast från rollen som borgarrådssekreterare på Bostads- och Demokratiroteln i Stockholms stad.Nya regler bidrar inte till ökat byggande

2017-10-06 09:38:38

​I november 2016 beslutade regeringen att tillsätta en utredning med uppgift att se över den nuvarande modellen för hyressättning vid nyproduktion av hyreslägenheter, det vill säga reglerna om presumtionshyra. Utredningen presenterade sitt förslag i somras och det har därefter varit ute på remiss. Idag lämnade Hyresgästföreningen in sitt svar.