Pressmeddelanden

Rekordstora vinster bör innebära återhållsamma hyreskrav för nästa år

2017-09-21 11:18:43

Nu drar förhandlingarna om 2018 års hyror igång på allvar. Rekordstora vinster och fortsatt låga räntor bör innebära återhållsamma hyresjusteringar nästa år. Landets hyresgäster betalar redan idag 115 miljarder kronor i hyra varje år. Det innebär att en procent i hyreshöjning, vilket kan låta som en liten ökning, minskar köpkraften med 1 miljard kronor.Hyresgästföreningen kommenterar budgetförslaget: Ett samhällsbygge utan bostadsfokus

2017-09-20 10:34:00

Idag presenterar regeringen budgeten för nästa år. 40 miljarder satsas på investeringar i samhällsbygget. Det är positivt att regeringen fokuserar på detta, inte minst satsningen för att motverka hemlöshet. Men är det något som gynnar framväxten av ett stabilt samhälle där alla får plats är det människors möjlighet till trygga hem de har råd att bo i. Och där ser vi inte att regeringen levererar.​​Ny gemensam handledning för systematiserad hyressättning

2017-09-18 09:00:00

Som ett led i arbetet med att utveckla den svenska modellen på hyresmarknaden med gemensamt förhandlade hyror har Hyresgästföreningen, SABO och Fastighetsägarna arbetet fram en handledning. I den presenteras gemensamma riktlinjer för hur de tre parterna tillsammans kan arbeta med att utveckla den systematiska hyressättningen.En skattereform nödvändig för hyresrättens utveckling: gemensamma förslag från Hyresgästföreningen, SABO, Fastighetsägarna

2017-09-07 10:00:00

Parterna på hyresmarknaden har under lång tid krävt rättvisare skatter för hyresrätten och mer balanserade villkor. Med den bostadsbrist som råder över praktiskt taget hela landet och ombyggnadsbehov som bara kommer att öka är likvärdiga ekonomiska villkor för olika upplåtelseformer viktigt. Hyresgästföreningen har därför med SABO och Fastighetsägarna uppdaterat de gemensamma förslagen.Förslag om nya regler för presumtionshyror får begränsad effekt på byggandet

2017-07-31 11:05:44

​I vintras beslutade regeringen att tillsätta en utredning med uppgift att se över hyressättning vid nyproduktion av hyreslägenheter. Idag presenterades resultaten. -Vi tror inte att utredningens förslag kommer bidra till ett ökat bostadsbyggande vilket var tanken. Det är en uppfattning vi delar med övriga parter på bostadsmarknaden, säger Erik Elmgren, förhandlingschef Hyresgästföreningen.Leif GW Persson är Sveriges önskegranne

2017-07-19 06:30:00

Leif GW Persson är den person allra flest vill ha som granne. Enligt Hyresgästföreningens årliga undersökning om Sveriges önskegranne vill 32 procent helst bo vägg i vägg med honom. Marginalen till nummer två på listan är stor, där hittar vi de två senaste årens vinnare Mark Levengood på en delad andraplats med Mia Skäringer.Unga förlorare när hyreskontrakt säljs svart

2017-06-15 08:00:00

Knappt fem procent har köpt sitt hyreskontrakt svart. Siffran är lägre än vad man tidigare har antagit men det ser dystert ut bland de unga. Nästan var femte hyresgäst under 30 år i Storstockholm med ett förstahandskontrakt uppger att de har fått betala för det. Oftast gäller det små lägenheter.Vad händer under Almedalsveckan? Hyresgästföreningens program i Almedalen

2017-06-13 11:21:26

Hyresgästföreningen anordnar i år en rad arrangemang under Almedalsveckan. Tillsammans med bland annat Rädda Barnen, Riksidrottsförbundet, Mäklarsamfundet och Företagarna lyfter Hyresgästföreningen alla människors rätt till ett bra hem. Under måndagen arrangeras flera bostadspolitiska samtal i Donnerska Huset. Dessutom bjuder vårt tält på Cramérgatan på många spännande aktiviteter.Hyresmarknadskommittén summerar och reformerar

2017-06-08 10:30:00

​Färre medlingar och fler flerårsavtal. Så summerar Hyresmarknadskommittén förhandlingsåret som gått. Samtidigt fortsätter den nationella kommittén arbetet med att förbättra förhandlingssystemet.Vad har man rätt att göra som hyresgäst? Hyresgästföreningens jurister svarar på frågor om rökning, grillning och Airbnb

2017-06-08 07:50:00

​Får man röka på balkongen? Kan man grilla trots att man inte har balkongen högst upp? Och vem har egentligen ansvar för studsmattan på gården? Inför sommaren dyker det upp frågor om vad man får och inte får göra som hyresgäst. Hyresgästföreningens förbundsjurister Susanna Skogsberg och Johan Mirtorp svarar på några av de vanligaste frågorna.