Pressmeddelanden

Ekonomiska utsikter från Hyresgästföreningen: Hoten mot hyresgästerna

2019-01-25 09:42:00

Martin Hofverberg, Hyresgästföreningens chefsekonom, kommenterar utvecklingen på bostads- och hyresmarknaden. Fyrpartiöverenskommelsen innehåller reformer på bostadsmarknaden som syftar till att förändra maktbalansen till förmån för fastighets- och markägare, med utredningar av både hyreslagen och Plan- och bygglagen.Trendbrott i hyresutvecklingen pressar hushållens ekonomi

2019-01-25 09:29:57

Höjning av räntor och kommunala taxekostnader samt ökade underhållskostnader pressar upp hyrorna i landets hyresrätter. Just nu pågår hyresförhandlingarna runt om i landet och drygt 550 000 lägenheter har hittills fått sin nya hyra klar för 2019. Årets hyreshöjningar är de högsta sedan 2013, meddelar Hyresgästföreningen.Hyresgästföreningen: Nu införs marknadshyror

2019-01-11 17:29:16

Regeringsförhandlingarna mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet har nu lett fram till ett konkret förslag på hur landet ska styras. Nu gör dessa partier anspråk på makten med målet att införa marknadshyror i nyproduktion.Hyresgäster har anledning att oroa sig för marknadshyror enligt ny undersökning

2019-01-11 10:47:31

Allmänheten anser att de hyresrätter som byggs idag är för dyra och att dagens hyresgäster kan behöva flytta om marknadshyror införs. Detta visar en ny Novus-undersökning som gjorts på beställning av Hyresgästföreningen.Pressinbjudan: Hearing om segregationens effekter på uppväxt- och levnadsvillkor

2019-01-09 10:56:19

Hyresgästföreningen bjuder in till hearing om integrationsfrämjande aktiviteter i socioekonomiskt utsatta bostadsområden med bl a forskare, civilsamhället och hyresgäster kopplat till aktuell forskning om teori och metod kring segregation.Hyresgästföreningen satsar på kunskapsutveckling

2019-01-08 08:43:30

Hyresgästföreningen inrättar en ny analys- och utredargrupp bestående av utredare med inriktning mot nationalekonomi, statsvetenskap och statsstödsfrågor inom EU. Den nya utredargruppen ansvarar för Hyresgästföreningens långsiktiga kunskapsförsörjning inom det bostadspolitiska området, med syfte att påverka samhällsdebatt och beslutsfattare i en hyresgästvänlig riktning.Topp 5 vanligaste frågor från hyresgäster 2018

2018-12-27 09:00:00

Undrade du hur varmt det egentligen fick vara i din lägenhet i somras? Eller var du orolig för höjda hyror under hösten? Då är du inte ensam. När frågorna från landets hyresgäster till Hyresgästföreningens rådgivning i år summeras är det tydligt att 2018 var ett år med kyla, värmebölja och ett nytt politiskt klimat.Hyresgästföreningen om KI:s konjunkturbarometer: hög tid för reformer!

2018-12-19 09:57:21

Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer visar på en trendmässig nedgång för bygg- och anläggningsbranschen. Boverket kunde i sin senaste prognos peka på att antalet byggstarter sjunker stadigt de kommande åren. Behovet av reformer för ett ökat bostadsbyggande är större än på länge, kommenterar Hyresgästföreningens chefsekonom Martin Hofverberg.Nya hyror klara för snart 300 000 lägenheter

2018-12-16 15:04:37

Hyresförhandlingarna pågår runt om i landet och 288 507 lägenheter har nu fått sin nya hyra klar för 2019. För de avtal som hittills träffats är den genomsnittliga hyreshöjningen 1,75 procent hos de kommunalt ägda bolagen och 1,9 procent hos de privata hyresvärdarna meddelar Hyresgästföreningen.Ekonomiska utsikter från Hyresgästföreningen

2018-12-14 12:16:57

Martin Hofverberg är Hyresgästföreningens chefsekonom. Martin kommenterar utvecklingen på bostads- och hyresmarknaden. Ekonomiska utsikter är Hyresgästföreningens bidrag till ökad faktakunskap om bostadspolitik ur ett ekonomiskt perspektiv och en del av Hyresgästföreningens förändringsarbete. Har du synpunkter och tankar om texten är du välkommen att kontakta Martin.