Pressmeddelanden

Hyresgästföreningen kommenterar budgeten: Var är bostadspolitiken?

2018-12-12 16:14:53

Budgetmotionen från M och KD har vunnit budgetomröstningen i riksdagen och därmed har vi fått klarhet i statens ekonomiska prioriteringar för 2019, vilket bland annat innefattar slopat stöd till nyproducerade hyresrätter och avskaffat stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande. Investeringsstödet har i dagsläget bidragit till 20 000 nya hyresrätter.Hyresgästföreningen går in i trepartssamtal

2018-12-07 10:12:48

Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO) och Fastighetsägarna Sverige bjöd i juni in Hyresgästföreningen till samtal om hur parterna tillsammans ska utveckla det svenska hyressättningssystemet på ett långsiktigt hållbart sätt. Nu är parterna överens om inriktningen på arbetet och vilka arbetsfält det kommer beröra.Lööf och Björklund kräver reform som deras egna väljare är emot

2018-11-29 11:51:14

Både Annie Lööf (C) och Jan Björklund (L) har under de senaste dagarna ställt krav på friare hyressättning för att de ska släppa fram en socialdemokratisk regering. När Hyresgästföreningen undersökte stödet för fria marknadshyror inför valet visade det sig att en stor del av väljarna förkastade marknadshyror, även bland de som sympatiserar med Centerpartiet och Liberalerna.​Caroline Thunved Hyresgästföreningens nya kommunikations- och marknadschef – Strategisk rekrytering för att stärka folkrörelsen

2018-11-20 11:22:07

I januari tillträder Caroline Thunved som kommunikation- och marknadschef till Hyresgästföreningens Riksförbund. Thunved kommer närmast från Scouterna där hon som kommunikations- och insamlingschef bland annat bidragit till framgångar för såväl varumärkeskännedom som mångfald och ökande medlemstal med sex nya scouter om dagen i fyra år.Uppgörelser klara om hyreshöjningar på drygt en procent i genomsnitt

2018-11-14 08:25:23

Hyresförhandlingarna pågår runt om i landet och drygt 66 968 lägenheter har nu fått sin nya hyra klar för 2019. För de avtal som hittills träffats är den genomsnittliga hyreshöjningen 1,17 procent meddelar Hyresgästföreningen.Hyresgästföreningen oroas när sociala hyreskontrakt ökar kraftigt

2018-10-29 14:24:29

På tio år har de bostadssociala kontrakten ökat med 250 procent, visar en ny granskning från tidningen Hem & Hyra. Idag hyrs över 24 000 lägenheter ut av kommunernas socialtjänster. Utvecklingen är en konsekvens av en långtgående försvagning av den sociala bostadspolitiken under de senaste 25 åren, menar Hyresgästföreningen.Hyresgästföreningen efterfrågar politiska åtgärder för vikande byggmarknad

2018-10-24 09:52:31

Hyresgästföreningen föreslår att staten går in med statliga topplån för nya hyresrätter för att balansera den kommande lågkonjunkturen. 2019 påbörjas 42 500 bostäder – ett tapp med 21 500 sedan konjunkturtoppen 2017. Det spår Sveriges Byggindustrier i höstens konjunkturprognos.Hyreskartan 2018: Här ökar hyrorna mest

2018-10-23 07:57:00

Hyresökningarna är som störst i Stockholms-kommunerna, jämfört med förra året. Även Svenljunga kommun i Västra Götaland har haft bland de största hyreshöjningarna i landet. Det visar Hyresgästföreningens Hyreskarta.Skenande elpriser drar upp boendekostnaderna

2018-10-16 09:09:25

Priserna för el, värme, avfall och vatten har ökat tre gånger mer än den allmänna kostnadsutvecklingen det senaste året. Det beror framför allt på ökade elpriser. Dessutom fortsätter priserna att variera påtagligt mellan landets kommuner. Det visar den årliga Nils Holgerssonrapporten som kartlägger avgifter och taxor i landets samtliga kommuner.​Hyresgästföreningen tecknar första hyresavtalet för 2019

2018-10-05 10:11:00

Hyresförhandlingarna för 2019 års hyror har inletts och nu har den första överenskommelsen slutits. Hyresgästföreningen och Karlstad Bostads AB med 7 400 lägenheter har slutit ett nytt avtal där hyresjusteringen blir 1 procent.