Frågor om webbplatsen

Hurvibor.se produceras av journalisterna.com på uppdrag av Hyresgästföreningens regioner Mitt och Västra Sverige.

Kontaktperson hos Hyresgästföreningen: Annakari Berglund, enhetschef Region Mitt. Tel 010-459 15 17

Kontaktperson hos journalisterna.com: Karin Wennermark, tel 070-406 44 35

Webbmaster: Peter Wetterberg, Typografitti, tel 070-288 66 61

 

Presskontakter

Klicka på länken för det område dina frågor gäller.

Hyresgästföreningen Riksförbundet

Riksförbundet

Förbundsordförande Marie Linder

Marie Linder,
förbundsordförande,
Hyresgästföreningen.
070-546 26 94

Pär Svanberg

Pär Svanberg,
bostadspolitisk expert,
Hyresgästföreningen.
070-672 92 64

Ko_AnnaWennerstrand

Anna Wennerstrand,
presschef,
Hyresgästföreningen.
076-798 08 74

Hyresgästföreningen Region Mitt (Dalarna, Södermanland, Värmland, Örebro län)

Region Mitt (Dalarna, Södermanland, Värmland, Örebro län)

Ordförande Helena Frisk

Helena Frisk,
ordförande,
Region Mitt
070-680 66 10

Utredare Jakob Höglund

Jacob Höglund,
bostadspolitisk strateg,
Region Mitt
070-370 84 03

enhetschef Annakari Berglund

Annakari Berglund,
enhetschef,
Region Mitt
070-695 69 66
010-459 15 17

Hyresgästföreningen Region Västra Sverige (Göteborgsregionen)

Region Västra Sverige (Göteborgsregionen)

Ordförande Bengt Svensson

Bengt Svensson,
ordförande,
Region Västra Sverige.
0708-28 01 67

Regionchef Anna Lönn Lundbäck

Anna Lönn Lundbäck,
regionchef,
Region Västra Sverige.
010-459 24 41

Pressansvarig Eva Thorpenberg

Eva Thorpenberg,
pressansvarig,
Region Västra Sverige.
010-459 24 67

Senast uppdaterad: 19 mars, 2017