Boendekostnaden har ökat mest i hyresrätt

Boendekostnaden i en hyresrätt har mer än dubblerats.

Under 2022 resulterade höga elpriser och stigande räntor till en kraftig ökning av boendekostnaden i egnahem. Trots det är det fortsatt stora skillnader mellan hyrt och ägt boende.

Kostnaden för att bo i en hyresrätt har länge ökat mer än andra priser i ekonomin.

Läs mer

Fler hyresrätter i nybyggda hus

Allt större del är hyresrätter.

50 000 bostäder blev klara 2021.

Två tredjedelar av de nya lägenheterna i flerbostadshus 2021 är hyresrätter. Den andelen har ökat stadigt de senaste åren.

Totalt blev 50 000 nya bostäder klara 2021, och så många som 67 000 påbörjades.

Läs mer

invstodbild.jpg

Se var det byggts mest lägenheter med stöd.

Fyra av tio
bygger med stöd

Fyra av tio hyreslägenheter som byggdes 2021 använde det statliga investeringsstödet. Men nu tas stödet bort.
Läs mer

Lägre hyror med investeringsstöd

Ett par tusen kronor lägre hyra med stöd.

Investeringsstödet ger lägre månadshyra i nya hus.

I SCB:s statistik över hyror i nybyggda lägenheter redovisas också en uppdelning utifrån hur man förhandlat hyran.

Varje år som investeringsstödet kunnat användas syns samma effekt: Ett par tusen kronor lägre månadshyra än i bostäder som byggts utan stöd.

Läs mer

Bostadsbristen oroar unga vuxna

200 000 unga vuxna i Sverige är mambos trots att de hellre skulle vilja flytta hemifrån. Siffran kommer från Hyresgästföreningens undersökning Unga vuxnas boende 2021.

Läget på bostadsmarknaden får mer än en tredjedel av de unga vuxna att tveka inför att bilda familj eller flytta till annan ort.
Läs mer

Dyrast bo i hyreslägenhet

Det är dyrast att bo i hyresrätt.

Det är dyrare att bo i hyresrätt, i alla storlekar av bostäder.

Hyresgäster lägger större del av sina inkomster på boendet än de som äger sina bostäder. Men det beror inte bara på att de tjänar mindre, utan också på att hyresrätten är dyrare att bo i.

Det skiljer cirka 3 000 kronor i månaden mellan boendekostnaden i en villa och i en hyreslägenhet på fyra rum och kök.
Läs mer

Så fördelas rot-avdragen

Ju högre inkomst desto större rot-avdrag. Allra mest bidrag till renoveringar får de som har mer än en miljon i årsinkomst. Av kommunerna sticker Danderyd ut.

Läs mer

På Tapeten

På tapeten

Länkar till aktuell debatt och intressant material på andra webbplatser.
 • Viktig dom mot bulvanvärd

  Högsta domstolen har gett hyresgästen rätt, i ett mål där hyresvärden använt sig av ett annat företag som mellanhand för att kunna kringgå hyreslagstiftningen. Domen kan komma att få stor betydelse för hyresmarknaden.

 • Förslag till renoveringsstöd

  Hur ska miljonprogrammet kunna renoveras utan att hyrorna höjs så mycket att folk tvingas flytta? Den frågan har Hyresgästföreningen utrett och kommer nu med en rad konkreta förslag.

 • Lönsamt äga hyreshus

  De privata fastighetsägarna fortsätter öka sina vinster, samtidigt som de kräver stora hyreshöjningar i årets förhandlingar. En analys av deras ekonomi visar att de står oerhört starka och kan öka sina marginaler trots ökade kostnader.

 • Byggandet bromsar in

  Kriget i Ukraina, stigande räntor och energipriser, slopat investeringsstöd – allt medverkar till att bostadsbyggandet bromsar in kraftigt. Därför justerar Boverket ned sin prognos för de närmaste åren. År 2023 bedömer man att bara 33 000 lägenheter påbörjas, ett kraftigt ras jämfört med de 71 000 som påbörjades 2021.

 • Höga hyreskrav

  Hyresvärdar i hela landet har gått ut hårt inför årets förhandlingar, med krav på cirka tio procents hyreshöjning. Så även Fastighetsägarna i Stockholm, som krävt 9,5 procent. Nu kontrar Hyresgästföreningen med ett bud på 2,4 procent.

 • Svårt klara höjd hyra

  37 procent av hyresgästerna skulle inte ha råd att bo kvar om hyran höjs med 3 000 kronor i månaden. Det visar en enkät som Novus gjort på Hyresgästföreningens uppdrag. En hyreshöjning med 3 000 kronor är inte ovanlig efter renoveringar.

 • Bostadsfrågan under lupp

  Politiska beslut har stor betydelse för villkoren på bostadsmarknaden. Hyresgästföreningen har sammanställt de olika partiernas politik när det gäller bostadsfrågor.

 • Bostadsbrist hämmar unga

  Mer än hälften i åldersgruppen 18–29 år uppger att bostadsbristen fått dem att tveka inför livsval som att bilda familj, separera, utbilda sig eller flytta till ett nytt jobb. Det visar Hyresgästföreningens stora enkätundersökning.