Lägre hyror med investeringsstöd

Flera tusen kronor lägre hyra med stöd.

Investeringsstödet ger lägre månadshyra i nya hus.

I SCB:s statistik över hyror i nybyggda lägenheter redovisas också en uppdelning utifrån hur man förhandlat hyran.

Då syns investeringsstödets effekt: Ett par tusen lägre månadshyra än i bostäder som byggts utan stöd.

De allmännyttiga företagen använder stödet mest.
Läs mer

invstodbild.jpg

Se var det byggts mest lägenheter med stöd.

Här används
byggstödet

Det statliga investeringsstödet, som leder till lägre hyror, har använts flitigt i Malmö – men inte i Stockholm.
Läs mer

Byggandet möter inte behovet

R_byggt_behov1819b

Glappet mellan behov och byggande är störst i Stockholmsregionen.

Enligt Boverket skulle det behöva byggas 64 000 bostäder per år 2018–2027. Men behovet skiljer sig mellan olika delar av Sverige.

Vi har granskat, region för region, hur väl byggandet 2018-2019 nådde upp till det behov som Boverket räknat fram.
Läs mer

Bostadsbristen oroar unga vuxna

238 000 unga vuxna i Sverige är mambos mot sin vilja. Ett dystert rekord, som kommer från Hyresgästföreningens undersökning Unga vuxnas boende 2019.

Mer än en tredjedel av de unga vuxna oroar sig för att inte hitta någon bostad i framtiden och nästan lika många tvekar inför att bilda familj eller flytta till annan ort.
Läs mer

Dyrast bo i hyreslägenhet

Det är dyrast att bo i hyresrätt.

Det är dyrare att bo i hyresrätt, i alla storlekar av bostäder.

Hyresgäster lägger större del av sina inkomster på boendet än de som äger sina bostäder. Men det beror inte bara på att de tjänar mindre, utan också på att hyresrätten är dyrare att bo i.

Det skiljer cirka 2 800 kronor i månaden mellan boendekostnaden i en villa och i en hyreslägenhet på fyra rum och kök.
Läs mer

Så fördelas rot-avdragen

Ju högre inkomst desto större rot-avdrag. Allra mest bidrag till renoveringar får de som har mer än en miljon i årsinkomst. Av kommunerna sticker Danderyd ut.

Läs mer

Nio av tio bor i bristkommun

Bostadsbristen har varierat mycket över åren.

Bostadsbristen fortsätter dominera.

212 av landets 290 kommuner rapporterade bostadsbrist i Boverkets enkät 2020. Det är tredje året i rad som antalet minskar.

Ändå bor 90 procent av befolkningen i en kommun med bostadsbrist. Bristen är ju störst i folkrika kommuner.

Läs mer

På Tapeten

På tapeten

Länkar till aktuell debatt och intressant material på andra webbplatser.
 • HGF föreslår ny byggbonus

  Det är inte rimligt att kommuner säljer äldre bostäder för att kunna bygga nya. Det leder till att antalet lägenheter med låga hyror minskar och ännu fler får svårt att hitta en bostad de har råd med. Det menar Hyresgästföreningen som föreslår en ny byggbonus för kommuner som bygger utan att sälja av sitt allmännyttiga bestånd.

 • River mot social dumpning

  Problemet med så kallad social dumpning har nu blivit så stort att vissa kommuner river hyreshus i stället för att sälja dem. De vill inte riskera att slumvärdar köper husen och hyr ut till bidragstagare från storstäderna.

 • Ägarlägenheter köps tillbaka

  Botkyrkabyggens projekt att sälja vissa hyresrätter som andelslägenheter blev en dålig affär, både för bolaget och för köparna. Nu får alla som vill sälja tillbaka lägenheterna till bostadsbolaget, och hittills har 25 av de 65 köparna valt att göra det.

 • Fler barnfamiljer vräks

  Fler barnfamiljer vräktes första halvåret 2020 jämfört med samma period förra året. 136 barnfamiljer, med sammanlagt 245 berörda barn vräktes från sina hem. Det visar ny statistik från Kronofogden.

 • Trångt i vart tionde hushåll

  Nära en halv miljon hushåll i Sverige, eller vart tionde hushåll, är trångbott. Det kommer Boverket fram till i en rapport där man försökt beräkna och bedöma bostadsbristen. Cirka 56 000 hushåll har inte bara en orimlig bostadssituation utan också mycket låga inkomster.

 • Robot förlänger köerna

  En ny webbtjänst har fått många av landets bostadsköer att förlängas kraftigt, ibland med flera hundra procent. Det är en robot som mot avgift ställer sökande i öppna bostadsköer över hela landet.

 • Stöd till energirustning

  Regeringen föreslår i höstbudgeten ett stöd till att göra flerbostadshus mer energieffektiva. Stödet ska också göra det lättare att finansiera renovering av husen.

 • Corona skapar oro för hyran

  Fyra av tio hyresgäster har fått lägre inkomster i spåren av corona-pandemin. Lika många oroas över att inte kunna betala hyran. Det visar en enkätundersökning som Hyresgästföreningen låtit göra.

 • Sociala kostnader skickas norrut

  Rika kommuner som Solna och Sigtuna har satt i system att skicka bostadslösa familjer norrut, till fattiga kommuner som får ta alla kostnader för försörjningsstöd, skola och omsorg. Samtidigt kan de rika kommunerna sänka sina kostnader.