Lägre hyror med investeringsstöd

Flera tusen kronor lägre hyra med stöd.

Investeringsstödet ger lägre månadshyra i nya hus.

I SCB:s statistik över hyror i nybyggda lägenheter redovisas också en uppdelning utifrån hur man förhandlat hyran.

Då syns investeringsstödets effekt: Ett par tusen lägre månadshyra än i bostäder som byggts utan stöd.

De allmännyttiga företagen använder stödet mest.
Läs mer

invstodbild.jpg

Se var det byggts mest lägenheter med stöd.

Här används
byggstödet

Det statliga investeringsstödet, som leder till lägre hyror, har använts flitigt i Malmö – men inte i Stockholm.
Läs mer

Bostadsbristen oroar unga vuxna

238 000 unga vuxna i Sverige är mambos mot sin vilja. Ett dystert rekord, som kommer från Hyresgästföreningens undersökning Unga vuxnas boende 2019.

Mer än en tredjedel av de unga vuxna oroar sig för att inte hitta någon bostad i framtiden och nästan lika många tvekar inför att bilda familj eller flytta till annan ort.
Läs mer

Dyrast bo i hyreslägenhet

Det är dyrast att bo i hyresrätt.

Det är dyrare att bo i hyresrätt, i alla storlekar av bostäder.

Hyresgäster lägger större del av sina inkomster på boendet än de som äger sina bostäder. Men det beror inte bara på att de tjänar mindre, utan också på att hyresrätten är dyrare att bo i.

Det skiljer cirka 2 800 kronor i månaden mellan boendekostnaden i en villa och i en hyreslägenhet på fyra rum och kök.
Läs mer

Så fördelas rot-avdragen

Ju högre inkomst desto större rot-avdrag. Allra mest bidrag till renoveringar får de som har mer än en miljon i årsinkomst. Av kommunerna sticker Danderyd ut.

Läs mer

Nio av tio bor i bristkommun

Bostadsbristen har varierat mycket över åren.

Bostadsbristen fortsätter dominera.

212 av landets 290 kommuner rapporterade bostadsbrist i Boverkets enkät 2020. Det är tredje året i rad som antalet minskar.

Ändå bor 90 procent av befolkningen i en kommun med bostadsbrist. Bristen är ju störst i folkrika kommuner.

Läs mer

På Tapeten

På tapeten

Länkar till aktuell debatt och intressant material på andra webbplatser.
 • Stöd till äldrebostäder rök fort

  Det finns stöd att söka för den som vill bygga bostäder för äldre. Men pengarna som var avsatta tog snabbt slut.

 • Lån till hållbar renovering

  Allmännyttiga Uppsalahem har beviljats ett så kallat Lån för social hållbarhet från Kommuninvest. Lånet ska användas för att renovera cirka 370 lägenheter i stadsdelen Eriksberg på ett sätt som ger hyresgästerna inflytande och gör att de har råd att bo kvar.

 • Svåruthyrt i norr

  Sammanlagt cirka 700 lägenheter står tomma hos de allmännyttiga bostadsbolagen i Norrland. Ofta ligger de på små orter där efterfrågan är svag, och ibland är de helt enkelt för dyra. Det visar en kartläggning som tidningen Hem & hyra gjort.

 • Viktigt lösa bostadskrisen

  Åtta av tio tycker att bostadsbristen är ett stort problem, och nio av tio anser att det är politikens uppgift att lösa det. Det kommer fram i en undersökning som Novus gjort på uppdrag av Hyresgästföreningen.
  Ingen grupp av tillfrågade tycker att marknadshyror borde införas.

 • Fler sänkta hyror efter dom

  454 hyresgäster i ett nybyggt kvarter i Uppsala får hyrorna sänkta med 13,5 procent, och mer än hälften av dem får dessutom tillbaka stora belopp som de betalat för mycket. En uppgörelse som Hyresgäst-föreningens förhandlare fick igenom med stöd av en dom i hyresnämnden för liknande lägenheter.

 • Äldre med demens blir hemlösa

  Äldre personer, ibland med demens, har blivit en allt vanligare syn i storstädernas härbärgen. Ofta har de blivit vräkta för att de stör grannarna eller för att de missat betala hyran.

 • HGF föreslår ny byggbonus

  Det är inte rimligt att kommuner säljer äldre bostäder för att kunna bygga nya. Det leder till att antalet lägenheter med låga hyror minskar och ännu fler får svårt att hitta en bostad de har råd med. Det menar Hyresgästföreningen som föreslår en ny byggbonus för kommuner som bygger utan att sälja av sitt allmännyttiga bestånd.

Fotnot

Dela

HGF-logo fot