Klart lägre hyror med investeringsstöd

I Sverige kan hyran i bostadslägenheter sättas utifrån några olika modeller. Nivån på hyran varierar till viss del, beroende på vilken modell som används. Absolut störst skillnad blir det när investeringsstödet används.

 

Läs mer här!


 


Trångt för barn och utrikes födda

När befolkningen ökar och bostadsbristen är svår finns det en risk att fler måste tränga ihop sig. Trångboddheten variera mellan olika grupper och åldrar i befolkningen. Särskilt utbredd är den bland barn och för personer födda utanför Europa.

 

Läs mer här!


 


 

Betydligt högre hyror i nyproduktion

Sen 2014 har nyproduktionshyrorna ökat i samma takt som hyresnivåerna i hela beståndet (drygt 22 procent). Däremot kan det skilja upp emot flera tusenlappar i månaden mellan en ny och en äldre hyresrätt.

 

Läs mer här!


 


 

Få lediga lägenheter till uthyrning

Hur många lediga lägenheter som finns att hyra skiljer sig kraftigt åt beroende på vart i landet det är. Under 2021 var 7 av 10 av Sveriges outhyrda lägenheter i mindre kommuner med få invånare.

 

Läs mer här!


 


 

Hyresrätt är dyraste boendeformen

Det är dyrare att bo i en hyresrätt än i en bostad som man själv äger. Det visar Statistiska centralbyråns kartläggning av hushållens boendekostnader.

 

Läs mer här!


 


 

Ökade boendekostnader under 2023

Boendekostnaden för en hyresrätt har mer än dubblerats sen 1990-talet. Det är betydligt mer än både kostnaden för att bo i villa och andra priser i ekonomin. De senaste årens höjda elpriser och stigande räntor har däremot fått klyftan mellan hyrt och ägt boende att minska.

 

Läs mer här!