Byggandet möter inte behovet

R_byggt_behov1819b

Glappet mellan behov och byggande är störst i Stockholmsregionen.

Enligt Boverket skulle det behöva byggas 64 000 bostäder per år 2018–2027. Men behovet skiljer sig mellan olika delar av Sverige.

Vi har granskat, region för region, hur väl byggandet 2018-2019 nådde upp till det behov som Boverket räknat fram.
Läs mer

Bostadsbristen oroar unga vuxna

238 000 unga vuxna i Sverige är mambos mot sin vilja. Ett dystert rekord, som kommer från Hyresgästföreningens undersökning Unga vuxnas boende 2019.

Mer än en tredjedel av de unga vuxna oroar sig för att inte hitta någon bostad i framtiden och nästan lika många tvekar inför att bilda familj eller flytta till annan ort.
Läs mer

Lägre hyror med investeringsstöd

Ett par tusen kronor lägre hyra med stöd.

Investeringsstödet ger lägre månadshyra i nya hus.

För första gången redovisar SCB hyror i nybyggda lägenheter uppdelat på hur man förhandlat hyran.

Då syns investeringsstödets effekt: Ett par tusen lägre månadshyra än i bostäder som byggts utan stöd.

De allmännyttiga företagen använder stödet mest.
Läs mer

invstodbild2.jpg

Se var det byggts mest lägenheter med stöd.

Här används
byggstödet

Det statliga investeringsstödet, som leder till lägre hyror, har använts flitigt i Malmö – men inte i Stockholm.
Läs mer

Dyrast bo i hyreslägenhet

Det är dyrast att bo i hyresrätt.

Det är dyrare att bo i hyresrätt, i alla storlekar av bostäder.

Hyresgäster lägger större del av sina inkomster på boendet än de som äger sina bostäder. Men det beror inte bara på att de tjänar mindre, utan också på att hyresrätten är dyrare att bo i.

Det skiljer cirka 2 800 kronor i månaden mellan boendekostnaden i en villa och i en hyreslägenhet på fyra rum och kök.
Läs mer

Så fördelas rot-avdragen

Ju högre inkomst desto större rot-avdrag. Allra mest bidrag till renoveringar får de som har mer än en miljon i årsinkomst. Av kommunerna sticker Danderyd ut.

Läs mer

Nio av tio bor i bristkommun

Bostadsbristen har varierat mycket över åren.

Bostadsbristen fortsätter dominera.

212 av landets 290 kommuner rapporterade bostadsbrist i Boverkets enkät 2020. Det är tredje året i rad som antalet minskar.

Ändå bor 90 procent av befolkningen i en kommun med bostadsbrist. Bristen är ju störst i folkrika kommuner.

Läs mer

På Tapeten

På tapeten

Länkar till aktuell debatt och intressant material på andra webbplatser.
 • Corona skapar oro för hyran

  Fyra av tio hyresgäster har fått lägre inkomster i spåren av corona-pandemin. Lika många oroas över att inte kunna betala hyran. Det visar en enkätundersökning som Hyresgästföreningen låtit göra.

 • Sociala kostnader skickas norrut

  Rika kommuner som Solna och Sigtuna har satt i system att skicka bostadslösa familjer norrut, till fattiga kommuner som får ta alla kostnader för försörjningsstöd, skola och omsorg. Samtidigt kan de rika kommunerna sänka sina kostnader.

 • Miljarder ut ur allmännyttan

  Under fem år har kommuner plockat ut totalt 3,3 miljarder från sina bostadsbolag. De har sedan använt pengarna till sådant som är till nytta för alla invånare. Det visar en sammanställning som tidningen Hem & hyra har gjort.

 • Bobidrag höjs under krisen

  Barnfamiljer som har bostadsbidrag ska få bidraget höjt med 25 procent från 1 juli och året ut. Det meddelar regeringen. Höjningen kan som mest ge 1 325 kronor i månaden.

 • Social bostadspolitik utreds

  Regeringen tillsätter en ny utredning som ska analysera hur det kan bli lättare för människor utan höga inkomster att få tag i en bostad. Utredaren ska bland annat titta på hur ansvaret fördelas mellan stat och kommuner och vilka verktyg de har att arbeta med.

 • Danmark rustar allmännyttan

  Danmarks statsminister vill satsa motsvarande 43 miljarder svenska kronor på att rusta upp nedgångna hyreshus. Detta som ett sätt att få igång ekonomin efter coronakrisen samtidigt som bostäderna blir bättre både för boende och klimatet.

 • Hyreshus säljs gång på gång

  När allmännyttiga bostadsbolag säljer fastigheter försöker man ofta försäkra sig om att köparna är långsiktiga ägare. Men en granskning av handeln med hyresrätter i Stockholms län som tidningen Mitti har gjort visar att flera av områdena bytt ägare många gånger.

 • Fri hyressättning utreds

  Utredningen om marknadshyra i nybyggda hyreslägenheter har tillsatts. Den var en del av det så kallade januariavtalet mellan regeringen och samarbetspartierna Centern och Liberalerna. Tanken är att de nya reglerna ska införas 2022.

 • Trångboddheten ökar

  Trångboddheten ökar i Sverige, särskilt bland utrikes födda. Nästan en fjärdedel av dem som är födda utanför Europa räknas som trångbodda enligt SCB:s statistik. Bland infödda svenskar är andelen bara två procent.

Fotnot

Dela

HGF-logo fot