34 miljarder i stöd till det ägda boendet

Så mycket kostade rot- och ränteavdraget under 2022. Det är åtta gånger så mycket som bostadsbidraget och sju gånger så mycket som investeringsstödet till hyresrätter. Samtidigt är rot- och ränteavdraget inte jämnt fördelade mellan inkomstgrupperna i villa eller bostadsrätt. Stora delar av avdragen går till de med högst inkomster.

Läs mer här!

 


 

Investeringsstödet används till hälften av hyresrätterna

Det statliga investeringsstödet för att bygga hyresrätter har använts alltmer för varje år sen det infördes. Idag är stödet avskaffat, men det hann ge både fler och billigare hyresrätter. De kommunala bostadsbolagen har använt stödet mer än de privata bolagen, och stödets användning skiljer sig åt runt om i landet.

Läs mer här!

 


 

Bostadsbidraget halkar efter

Bostadsbidraget har inte följt med lönerna eller hyrorna i Sverige. Antalet hushåll som får bostadsbidrag har halverats. Idag är det bara de med lägst inkomster som får bidraget. Bostadsbidragets gränser behöver höjas om de ska spegla dagens bostadsmarknad.

Läs mer här!

 


 

Minst inkomstskillnad i norra Sverige

Hyresgäster har lägre inkomster än de som äger sina bostäder. Inkomstskillnaderna kan vara upp till 100 000 kr mellan hyrt och ägt boende. I hälften av Sveriges kommuner är inkomstskillnaden mellan villa och hyresrätt större än 50 procent. De största inkomstskillnaderna finns i Stockholms län. I norr är de långt ifrån lika stora.

Läs mer här!

 


 

Ränteavdraget ökar med 5 miljarder

Höjd ränta på bolån har lett till ökade kostnader för ränteavdraget. För varje procent räntan höjs innebär det 12 miljarder extra i kostnad för staten. Vid en ränta på 4 procent kostar ränteavdraget 48 miljarder.Samtidigt utgör hushållens bolån en allt större del av deras disponibla inkomster.

Läs mer här!