Ränteavdraget rusar i kostnad

Statens kostnaden för ränteavdraget har närmast dubblerats på bara ett år. Orsaken är de stigande räntorna på bolån. En procentenhets höjning av räntan betyder en ytterligare kostnad på 12 miljarder kronor.

 

Läs mer här!


 


 

52 miljarder i stöd till ägda bostäder

Totalt kostade de statliga subventionerna till boende drygt 60 miljarder under 2023. Av dessa gick 52 miljarder till rot- och ränteavdraget. Det är 15 gånger så mycket som bostadsbidraget och 12 gånger så mycket som investeringsstödet till hyresrätter.

 

Läs mer här!


 


 

Bostadsbidraget har urholkats

Antal hushåll som kan få bostadsbidrag har halverats på knappt 30 år och idag är det bara de med lägst inkomster som kan få bidrag. Det är på grund av att bostadsbidragets gränser inte anpassats till vare sig löneökningar eller hyreshöjningar.

 

Läs mer här!


 


 

Klart lägre hyror med investeringsstöd

I Sverige kan hyran i bostadslägenheter sättas utifrån några olika modeller. Nivån på hyran varierar till viss del, beroende på vilken modell som används. Absolut störst skillnad blir det när investeringsstödet används.

 

Läs mer här!


 


Trångt för barn och utrikes födda

När befolkningen ökar och bostadsbristen är svår finns det en risk att fler måste tränga ihop sig. Trångboddheten variera mellan olika grupper och åldrar i befolkningen. Särskilt utbredd är den bland barn och för personer födda utanför Europa.

 

Läs mer här!


 


 

Betydligt högre hyror i nyproduktion

Sen 2014 har nyproduktionshyrorna ökat i samma takt som hyresnivåerna i hela beståndet (drygt 22 procent). Däremot kan det skilja upp emot flera tusenlappar i månaden mellan en ny och en äldre hyresrätt.

 

Läs mer här!