Högsta domstolen har gett hyresgästen rätt, i ett mål där hyresvärden använt sig av ett annat företag som mellanhand för att kunna kringgå hyreslagstiftningen. Domen kan komma att få stor betydelse för hyresmarknaden.

Senast uppdaterad: 30 december, 2022

Hur ska miljonprogrammet kunna renoveras utan att hyrorna höjs så mycket att folk tvingas flytta? Den frågan har Hyresgästföreningen utrett och kommer nu med en rad konkreta förslag.

Senast uppdaterad: 17 november, 2022

De privata fastighetsägarna fortsätter öka sina vinster, samtidigt som de kräver stora hyreshöjningar i årets förhandlingar. En analys av deras ekonomi visar att de står oerhört starka och kan öka sina marginaler trots ökade kostnader.

Senast uppdaterad: 10 november, 2022

Kriget i Ukraina, stigande räntor och energipriser, slopat investeringsstöd – allt medverkar till att bostadsbyggandet bromsar in kraftigt. Därför justerar Boverket ned sin prognos för de närmaste åren. År 2023 bedömer man att bara 33 000 lägenheter påbörjas, ett kraftigt ras jämfört med de 71 000 som påbörjades 2021.

Senast uppdaterad: 30 december, 2022

Hyresvärdar i hela landet har gått ut hårt inför årets förhandlingar, med krav på cirka tio procents hyreshöjning. Så även Fastighetsägarna i Stockholm, som krävt 9,5 procent. Nu kontrar Hyresgästföreningen med ett bud på 2,4 procent.

Senast uppdaterad: 30 december, 2022

80 000 pensionärer med svag ekonomi väntar på besked om bostadstillägg. De har väntat i månader, i vissa fall år. Samtidigt går nyare ansökningar före, visar en kartläggning i tidningen Hem & hyra. Nu riktas stark kritik mot Pensionsmyndigheten från flera håll.

Senast uppdaterad: 30 december, 2022

37 procent av hyresgästerna skulle inte ha råd att bo kvar om hyran höjs med 3 000 kronor i månaden. Det visar en enkät som Novus gjort på Hyresgästföreningens uppdrag. En hyreshöjning med 3 000 kronor är inte ovanlig efter renoveringar.

Senast uppdaterad: 13 september, 2022

Politiska beslut har stor betydelse för villkoren på bostadsmarknaden. Hyresgästföreningen har sammanställt de olika partiernas politik när det gäller bostadsfrågor.

Senast uppdaterad: 13 september, 2022

Hyresgästföreningen har kommit överens med sina motparter på hyresmarknaden – Allmännyttan och Fastighetsägarna – om nya spelregler vid de årliga hyresförhandlingarna. De har listat vilka faktorer som ska påverka hyresjusteringen och enats om en modell för att mäta hur värdarna sköter förvaltningen.

Senast uppdaterad: 30 december, 2022

Mer än hälften i åldersgruppen 18–29 år uppger att bostadsbristen fått dem att tveka inför livsval som att bilda familj, separera, utbilda sig eller flytta till ett nytt jobb. Det visar Hyresgästföreningens stora enkätundersökning.

Senast uppdaterad: 25 april, 2022