Mer än 130 000 hushåll i Stockholms län är trångbodda. De flesta är barnfamiljer, bor i hyresrätt och har inte råd att skaffa en större lägenhet även om kötiden skulle räcka. Det framgår av en rapport från Region Stockholm.

Senast uppdaterad: 15 juli, 2021

En ny utredning föreslår att bostadens läge ska få större inverkan på hyressättningen. Precis som förslaget om marknadshyra i nyproduktion utgår det från januariavtalet mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Senast uppdaterad: 7 juli, 2021

Fagersta är på väg att skapa ett nytt kommunalt bostadsbolag. Bland annat förhandlar man om att köpa in hyreshus från privata bolag.

Senast uppdaterad: 7 juli, 2021

För den som har råd är det ofta inte mer än ett halvårs kö till en nybyggd lägenhet. Det beror på att hyrorna där är mycket högre än i det äldre beståndet.

Senast uppdaterad: 29 juni, 2021

Tusentals lägenheter i Storstockholm används för hotelliknande verksamhet i stället för att hyras ut på den reguljära bostadsmarknaden. Det visar en kartläggning som Hyresgästföreningen gjort.

Senast uppdaterad: 18 juni, 2021

Boverket föreslår skattefria underhållsfonder för fastighetsägare. Detta för att de ska kunna renovera utan att hyrorna därefter måste chockhöjas. Man föreslår också att ett villkor för statligt stöd kan vara att hyreshöjningen fasas in under längre tid.

Senast uppdaterad: 8 juni, 2021

Utredningen om fri hyressättning i nyproduktion väcker stark kritik från Hyresgästföreningen. Där ser man förslaget som ett systemskifte i riktning mot marknadshyror i hela beståndet.

Senast uppdaterad: 7 juli, 2021

Borgholms kommun skapar ett nytt allmännyttigt bostadsbolag. Kommunen har inte haft någon allmännytta förut, inte heller så många hyreslägenheter. Men nu vill man bygga mer.

Senast uppdaterad: 27 maj, 2021

Malmö stad lanserar Mallbo – en ny modell för att få fram nybyggda bostäder med rimliga hyror. Först ut är en markanvisningstävling där hyran inte får bli högre än 1 400 kronor per kvadratmeter och år. I gengäld blir tomträtten billigare för fastighetsägaren.

Senast uppdaterad: 26 maj, 2021

Kommunala Telgebostäder byggde så dyra lägenheter på Stockholmsberget i Södertälje att de blev svåra att hyra ut. Nu sänks hyran på de största lägenheterna för att de inte ska stå tomma.

Senast uppdaterad: 3 maj, 2021